• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Havi archívum: február 2005

  Johannes Kepler, a lutheránus csillagász

  …ha a lutheránus hívek fellapozzák a 2001-es kiadású „Evangélikus énekeskönyv”-et, egy bizonyos Kepler Jánostól származó imádságot is olvashatnak „Hála és dicséret Isten teremtett világáért” címmel: „Istenem, hatalmasak műveid, csodálattal szemléli mindenki, aki szeretettel tekint rájuk. Köszönöm, Teremtőm és Uram, hogy annyi örömöt adtál teremtésedben. Köszönöm, hogy kezed munkája oly elragadó. Ha mondtam volna valami hozzád nem méltót, vagy ha a magam dicsőségét kerestem volna, bocsásd meg nekem kegyelmesen.” bővebben →
  Kategória: Későközépkor csillagászata |

  Elveszettnek hitt ókori csillagkatalógusra bukkantak

  Az ókor egyik legnagyobb csillagásza, Hipparkhosz eddig elveszettnek hitt csillagkatalógusára bukkant rá egy amerikai kutató a közismert nápolyi szobron, a Farnese Atlaszon. bővebben →
  Kategória: Ókor csillagászata |

  A Halley-hozta író: Mark Twain

  Missouri állam (USA) Florida nevű városkájában, 1835. november 30-án született a derék jogász és balszerencsés vállalkozó John Samuel Clemens negyedik gyermeke Samuel Langhorne Clemens. Akkor a még alig száz lakosú helységben sem keltett szenzációt ez az esemény. Annál kevésbé, mivel azokban a hetekben az érdeklődő – vagy babonás – embereket egy csillagászati jelenség tartotta izgalomban: két héttel korábban, november 16-án haladt át a napközelponton a nevezetes Halley-üstökös (miután hat héttel a Clemens-bébi születése előtt alig 0,19 Csillagászati Egység – 28,4 millió km – távolságban elszáguldott a Föld mellett). bővebben →
  Kategória: 19-20. sz. csillagászata |

  Népi csillagászati és időjárási megfigyelések-hiedelmek a hartai sváboknál

  A csillagászattörténeti kutatások egyik fontos területe bizonyos népek és népcsoportok mindennapi életének és a csillagászat kapcsolatának vizsgálata. Jelen írás egy ilyen kutatómunka eredményeit teszi közkincsé a Meteor olvasói számára: a hazánkban elő német nemzetiség egy meghatározott csoportjának, a Duna-mentén, a Bács-Kiskun megyei Hartán immáron közel három évszázada létező sváb közösség életéből vett példákon mutatjuk be az ottani népi csillagászati, valamint időjárási megfigyeléseket és hiedelmeket – néhány történelmi és néprajzi vonatkozású háttéradattal kiegészítve. bővebben →
  Kategória: Népi csillagnevek |

  Az ég meghódítója: Ulug bég, a muszlim csillagász

  Válaszok egy furcsának tűnő kérdésre Ha az utca emberét azzal a meglepőnek tűnő kérdéssel faggatnánk, hogy mit tud az arab-iszlám világ csillagászatáról, a válasz nagy valószínűséggel egy bátortalan félmosoly vagy "jobb" esetben valamilyen, a média által sugallt előítéletes aktuálpolitikai klisé lenne. Ha egy amatőr-csillagászt kérdeznénk, valószínűleg kiderülne, hogy a fényes csillagok neveiket ebből a kultúrkörből kapták (l. Betelgeuse), és jobb esetben a következő válasz is elhangzana: "arab csillagászok örökítették át az ókori asztronómiai eredményeket a középkori nyugati világ számára".Ulug bég, az iszlám államférfi és csillagászEnnél többet azonban valószínűleg ők sem tudnának. A témakörben már néhány hazai feldolgozás napvilágot látott, de ezen cikk célja nem a részletes áttekintés. Ez meghaladja egyrészt a lap nyújtotta kereteket, de legfőképp a szerző kompetenciáját. Ennek ellenére a témakör egy adott szegmensről, az iszlám csillagászat egyik kiemelkedő alakjáról, a személyes érdeklődésből fakadó kutatómunka meghozta a gyümölcsét: ez az, amit most a kedves olvasó elé tárok. bővebben →
  Kategória: Koraközépkor csillagászata |

  Az asztronómia tudománya az ókori Babilónban

  ...Bábel tornyának szentélyében hosszú szakállú, csúcsos süveget és földig érő fekete leplet viselő csillagászpapok serénykedtek. Éppen a Vénusz bolygó pozícióját próbálták meghatározni. Társaik egy szinttel lejjebb egy ékírásos agyagtábla fölött görnyedve a két hét múlva bekövetkező holdfogyatkozás adatait számolták... bővebben →
  Kategória: Ókor csillagászata |

  A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége a Kiskunságban 1946-49 között

  Az ős-MCSE káderlapjaAz 1946. november 11-én megtartott alakuló közgyűlésen Kulin György csillagász ügyvezető elnökletével létrejött a Magyar Csillagászati Egyesület, az MCSE. Az alapítók az 1944-ben a Természettudományi Társulat Csillagászati Szakosztályának Műkedvelő Csillagászati Alosztályában tevékenykedő, és a háború után a Szabadművelődési Tanács szabadegyetemén újra szervezkedő csillagászatkedvelők voltak.Az Egyesület nem egészen 3 éves működése alatt több ezres tagságot toborzott, helyi csoportokkal hálózta be az ország majd’ minden térségét, tucatnyi szakcsoportot működtetett, Uránia néven létrehozta a közösségi élet és a bemutatások központját, és újra indította a Csillagok Világa folyóiratot.Az 1949. április 9-i közgyűlésen a civil szerveződéseket megszüntetni igyekvő kommunista hatalom nyomására, néhány vezető pozíciójú tag (Róka Gedeon, Dévai István) és az állam által a csillagászati ismeretterjesztésre egyedüliként kijelölt Természettudományi Társulatban működő vezető csillagász (Detre László, Dezső Lóránt) közreműködésével a Magyar Csillagászati Egyesület fuzionált a TTT-vel - az MCSE megszűnt önállóan létezni.A helyi csoportok néhány vezetőjét a belügyi szervek nyomására már korábban eltávolították, továbbá zaklatás ért jó néhány "gyanúsnak" ítélt amatőrt. Kulin Györgyöt 1949 szeptemberében kényszeríttették távozásra az Urániából, de így járt kollégáinak jó része is. A Csillagok Világa is megszűnt létezni. bővebben →
  Kategória: Amatőrök, ismeretterjesztés |

  Szimán Oszkár (1923-1996)

  A 40-es években az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem csillagászati tanszékén gyakornokoskodtam, és ott ismertem meg a kémia-fizika szakos egyetemi hallgatót, Szimán Oszkárt. Szaktárgyain kívül feltűnő szorgalommal látogatta a csillagászati kollégiumokat is, és részt vett a gyakorlatokon is, bár meglehetősen nehéz volt ezt az elfoglaltságát a szaktárgyainak stúdiumai közé szorítania. Elmondta, hogy már középiskolás korában kezdett foglalkozni csillagászattal - Kulin György ösztönzésére. A Lassovszky Károly által vezetett csillagászati tanszéken az akkor ott tevékenykedő Tibor Mátyás pátertől, a gyakorlatok vezetőjétől tanult sokat. bővebben →
  Kategória: Amatőrök, ismeretterjesztés |

  Menekülő csillag

  Elsőként sikerült egy nagy sebességgel a Tejútrendszerből kifelé tartó csillagot megfigyelni. A kutatók a "menekülés" okait kutatják. bővebben →
  Kategória: Különleges csillagok |

  Sámson korának meghatározása

  A bibliai Sámson történetét a Bírák könyvében olvashatjuk (Bír. 13-16.). A nemzeti hősnek beállított, Istentől kiválasztott, hatalmas testi erővel rendelkező férfi Izraelnek a filiszteus megszállás idején volt bírája - a Biblia szerint 20 évig. bővebben →
  Kategória: Naptártörténet és kronológia |