• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Havi archívum: november 2005

  Az erdélyi magyarság csillagnévhasználatáról

  A dolgozat a csillagnévgyűjtés és a csillagnevekre vonatkozó irodalom áttekintése után a szerző 1980 és 1994 közötti romániai gyűjtését (12 megye, 32 helység, több, mint 90 adatközlő) és annak kiértékelését közli (népi névmagyarázat, névismeret és -használat, területi sajátosságok és különbségek, egybevetés a román vonatkozó irodalommal, interetnikai hatások, stb.). Az elemzést több szempont szerinti mutató egészíti ki. bővebben →
  Kategória: Népi csillagnevek |

  Magyar diáksiker Athénban

  Három magyar diák is szerepelt a Sky Watch csillagászati verseny nyertesei között. Mohácsi István, Nagy Zsófia és Szám Dorottya Athénban vették át nyereményüket a november utolsó hétvégéjén megtartott ünnepségen. bővebben →
  Kategória: Egyéb témák |

  Magyar diáksiker Athénban

  Három magyar diák is szerepelt a Sky Watch csillagászati verseny nyertesei között. Mohácsi István, Nagy Zsófia, és Szám Dorottya Athénban vették át nyereményüket a hétvégén megtartott ünnepségen. bővebben →
  Kategória: Hírek, felhívások |

  Természetbúvár és császári matematikus

  Fröhlich Dávid emlékezete „A Magas-Tátra hazánk legmagasabb hegytömege; a közepének gránitból felépült gerinczén tizenhárom havas orom van. Meglepően szép látvány tárul itt elénk. A Poprádtól lassan emelkedő vidéket termékeny szántóföldek borítják, melyek között számos község tornya emelkedik; a hegység lábát borító haragos-zöld fenyvesrengetegből pedig hirtelen, úgyszólván átmenet nélkül tör az ég felé a kopár sziklaóriások lánczolata, helyenkint örök hóval telt mélyedéseivel és szakadékaival. Derült időben kékesszürke fény árasztja el a hatalmas lánczot, csak olykor-olykor ütközik bele egy-egy felhő. Ha a hegyóriások füstölögni kezdenek, sűrű gomolyokban szállnak föl belőle a felhők, eltakarva derekukat, de magas csúcsaik a naptól bearanyozva büszkén emelik fejüket a felhők fölé” – írja Trianon előestéjén a Franklin-kiadású A Föld és népei című sorozat Magyarországgal foglalkozó kötete. bővebben →
  Kategória: 17-18. sz. csillagászata |

  Magnetár-kitörés egy másik galaxisban

  Egy tavalyi galaktikus robbanás után egy nagy energiájú extragalaktikus magnetár-kitörés újabb adalékkal szolgált a gammavillanások kutatásához. bővebben →
  Kategória: Különleges csillagok |

  Elveszett a kisbolygóra leszálló szonda

  A leszállóegység elvesztése után is van remény arra, hogy a japán Hayabusa űrszonda anyagmintákat hozzon vissza a Földre az Itokawa kisbolygóról bővebben →
  Kategória: Kisbolygók |

  Jézus születése és a “betlehemi csillag” rejtélye

  A karácsonyról, csillagász szemmelTöbb bibliai jövendölés megfejtésénél hívták már segítségül a teológusok és a történészek a csillagászati kronológiát. Így volt ez Jézus születési időpontjának a meghatározása kérdésében is. A neves vallástörténeti eseményt ugyanis csak hozzávetőleges pontossággal tudták időben behatárolni. bővebben →
  Kategória: Naptártörténet és kronológia |

  Gyorshajtó csillagok

  Két rendkívül gyorsan mozgó csillagot találtak, amelyek idővel elhagyhatják a Tejútrendszert. bővebben →
  Kategória: A Tejútrendszer szerk |

  Biblia és csillagászat: Józsue “Nap-megállítási csodája”

       Rendkívül izgalmas feladat a Biblia néhány nap- és holdfogyatkozásról szóló leírásának a vizsgálata. A csillagászati kronológia tökéletes biztonsággal tudja a periodikusan ismétlődő jelenségeket időben előre és vissza is számolni. Ilyen vonatkozásban tud e matematikai tudomány a teológusok és a történészek segítségére sietni egy-egy olyan feladat tisztázásakor, amikor a leírások említenek égi látványosságot is. bővebben →
  Kategória: Naptártörténet és kronológia |

  A ramadán csillagászati és naptári érdekességei

  Az iszlámhívők, vagyis a muszlimok vallási szokásai közül talán leginkább a böjti hónapot ismerjük, mi keresztények. A Hidzsra naptár 9. hónapja a ramadán, vagyis a böjti hónap. De mit is érdemes erről tudnunk? bővebben →
  Kategória: Naptártörténet és kronológia |