• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Havi archívum: január 2006

  Pater Pál emlékezete

  Háromszázötven évvel ezelőtt, 1656-ban született Pater Pál evangélikus teológus, gimnáziumi tanár, matematikus, fizikus és csillagász a Szepes vármegyei Ménhárdon (ma Vrbov, Szlovákia) vagy – egyes életrajzi források szerint – a szintén felvidéki Trencsén vármegye azonos nevű székhelyén (ma Trencin, Szlovákia). Nevének írásmódja is eltérő az egyes hivatkozásokban: Pater Pál mellett egyaránt említik Páter Pálként, Péter Pálként, Pál Péterként, illetve az idegen nyelvű forrásokban Paul Paterként. bővebben →
  Kategória: 17-18. sz. csillagászata |

  Garampi bécsi nuncius jelentése a Gergely-féle naptárreform végrehajtásáról a birodalomban

  I.Knauz Nándor már két emberöltővel ezelőtt behatóan ismertette azokat a nehézségeket, amelyekkel a Gergely-féle naptárreform bevezetése nálunk találkozott. [1] Kutatásainak az eredményét felvette azután összefoglaló kronológiai munkájába is. [2] De úgy ő, mint Szentpétery Imre a közelmultban megjelent kortani kézikönyvében [3] csak igen röviden emlékeznek meg a Gregorian-naptár bevezetésének nehézségeiről a nyugati és északi protestáns államokban. Pedig ennek a hosszas küzdelemnek az ismerete nem csupán a történetírás gyakorlati, kormeghatározó szempontjai miatt szükséges, hanem azért is, mert a reform magyarországi ellenesei már kezdettől fogva a protestáns országok reformellenes felfogására hivatkoztak [4] és a reform bevezetése körül támadt irodalmi harc, tekintet nélkül arra, hogy a magyar országgyűlés az 1588: XXVIII. törvénycikkel, illetőleg az 1590-i erdélyi országgyűlés az új naptárt elfogadta és kötelezővé tette, átcsapott Magyarországra is. [5] A vita hazánkban is elsősorban vallási kérdésekből fakadt, de hogy nagyobb méreteket nem öltött, annak legfőbb oka, hogy a magyar rendek, nem ugyan meggyőződésből vagy önszántukból, hanem a királyi kívánalom folytán elfogadták az új naptárt és ezt az akaratukat az 1588: XXVIII. törvénycikkbe is foglalták. A magyar és erdélyi országgyűlési határozatok után már csak kevesen hódoltak a régi naptár használatának, amelynek nyoma is elenyészik e két országrészben 1625 táján, míg a hódoltságban körülbelül még két évtizedig akadnak követői a régi gyakorlatnak. bővebben →
  Kategória: Naptártörténet és kronológia |

  A Hubble Űrtávcső legrészletesebb képe az Orion-ködről

  A téli égbolt egyik leglátványosabb objektumáról készített újabb fantasztikus felvételt a Hubble Űrtávcső. bővebben →
  Kategória: Csillagközi anyag |

  Montsec: új amatőr észlelőállomás Spanyolországban

  Spanyolország legfontosabb csillagászati csoportja, az Agrupación Astronómica de Sabadell egy több tucat férőhelyes amatőrcsillagászati észlelőközpontot építtet. bővebben →
  Kategória: Földi távcsövek |

  Forgási sebességrekord

  A Terzan 5 jelű gömbhalmazban felfedezték a jelenleg ismert leggyorsabban pörgő pulzárt, amely másodpercenkénti 716 fordulatával 62 milliószor (!)  forog gyorsabban a Földnél. bővebben →
  Kategória: Csillagok végállapotai |

  Irány a Plútó!

  Elindult az űrkutatás történetének első Plútó-szondája. bővebben →
  Kategória: Űrszondák |

  Észlelési élményem – Pályázati felhívás

  A Magyar Csillagászati Egyesület Észlelési élményem címmel pályázatot ír ki magyarországi vagy határon túli, 20 évesnél nem idősebb diákok részére. A pályázat témaköre: Egy (vagy több) 2005-2006. évi csillagászati megfigyeléssel, vagy a megfigyelt csillagászati jelenség hátterével kapcsolatos cikk készítése. bővebben →
  Kategória: Hírek, felhívások |

  A jövő század űrállomása – Pályázati felhívás

  A Magyar Csillagászati Egyesület és a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola pályázatot hirdet általános iskolás tanulókés tanulócsoportok számára. A feladat: tervezzétek meg, rajzoljátok le, milyen lesz száz év múlva, 2106-ban egy űrállomás! bővebben →
  Kategória: Hírek, felhívások |

  Megérkezett a “csillagpor”

  Január 15-én vasárnap, magyarországi idő szerint reggel 7 óra körül a Stardust űrszonda űrbéli "rakománya" sikeresen megérkezett a Földre. bővebben →
  Kategória: Űrszondák |

  Megmérték a Sarkcsillag tömegét

  A Hubble Űrtávcsővel első ízben fényképezték le a Polaris közeli kísérőjét, amivel lehetővé vált a főkomponens csillag tömegének pontos meghatározása. bővebben →
  Kategória: Különleges csillagok |