• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Havi archívum: május 2007

  A hiányzó törpegalaxisok nyomában

  Halvány törpegalaxisok ezreit fedezték fel a Coma galaxishalmazban a Spitzer infravörös űrtávcső megfigyelései alapján. bővebben →
  Kategória: Galaxishalmazok |

  Furcsa robbanás egy közeli galaxisban

  Amerikai csillagászok egy különleges, hirtelen felfényesedő objektumot találtak az M85 galaxisban, melyet a feltételezések szerint egy kettőscsillag összeolvadása okozhatott. bővebben →
  Kategória: Különleges csillagok |

  Fekete lyuk a Marson

  Furcsa fekete folt, feltehetően barlangbejárat a Mars Reconnaissance Orbiter nagyfelbontású képein. bővebben →
  Kategória: Mars |

  Három új szaturnuszhold

  Miközben a Cassini-szonda évek óta vizsgálja a Szaturnuszt és környezetét, földi óriástávcsövekkel újabb és újabb holdakat fedeznek fel a gyűrűs bolygó körül. bővebben →
  Kategória: Egyéb holdak |

  Gothard Jenő bibliográfia – 2007

  Gothard Jenő 1857. május 31-én született Herényben, amely ma Szombathely peremkerülete. A középiskolát Szombathelyen végezte a premontrei kanonokrend gimnáziumában, ahol tanára a kiváló matematikus-fizikus Kunc Adolf premontrei prépost volt.Az iskolában töltött évekről Molnár Szaniszló 1928-ban így ír: „Mivel az intézménynek már abban az időben is gazdag fizikai és természetrajzi gyűjteményeit módjukban volt megismerni, annyira felbuzdultak hasonló gyűjtemény megteremtésére, hogy összes zsebpénzüket fizikai és természetrajzi tárgyak beszerzésére fordították. Mivel pedig a két testvér erősen kifejlett gépszerkesztő és mechanikus tehetség volt, képesek voltak arra is, hogy kis műhelyükben maguk is készíthessenek egyes eszközöket. Mintául az intézet fizikai szertárának darabjai szolgáltak, melyeket tanáruk Kunc Adolf… készséggel bocsátott rendelkezésükre. Dr. Kunc széles látókörével, mély tudományos képzettségével és szeretetre méltó modorával igen mély nyomokat hagyott a két ifjú lelkében.” Kunc egyénisége nemcsak Jenőt, hanem másfél évvel fiatalabb testvérét Sándort is magával ragadta. bővebben →
  Kategória: 19-20. sz. csillagászata |

  Gothard Jenő 1892-es felvétele a Triangulum-galaxisról

  150 évvel ezelőtt született Gothard Jenő, az asztrofotográfia hazai úttörője, akinek ezen a területen kifejtett tevékenysége nemzetközi viszonylatban is rendkívül jelentős.
  Kategória: A hét képe |

  Gázsugarat kifújó barna törpe

  A keletkezőben levő fiatal csillagokra jellemző kifúvást fedeztek fel egy barna törpénél, amely így a legkisebb tömegű galaktikus objektum irányított gázsugárral. bővebben →
  Kategória: Csillagok születése |

  A Szaturnusz viharos légköre

  A Szaturnusz forgószelei táplálják a bolygó nagy sebességű légköri áramlásait – éppen ellenkezőleg, mint ahogy eddig gondoltuk. bővebben →
  Kategória: Szaturnusz |

  Pünkösd naptártörténeti vonatkozásai

     Az ószövetségi előzményeken nyugvó, aratási ünnepként megszülető, majd a szövetségkötés emléknapjaként továbbélő pünkösdöt a keresztény világ a 2. századtól ünnepli. Az esemény a húsvéthoz hasonlatosan a mozgó ünnepek sorába tartozik, vagyis dátuma évről évre változik — bekövetkeztét Földünk hűséges kísérőjének, a Holdnak a fázisai határozzák meg. A niceai zsinat 325-ben meghozott határozata alapján az Egyház a húsvétot egységesen a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapon tartja. A pünkösd is ehhez szorosan kötődve vándorol a naptárban. Pontos időpontjára maga az esemény elnevezése utal: a szó a görög „pentakosztész”-ból eredeteztethető, ami „ötvenedik napot” jelent. Tehát meghatározza azt, hogy húsvét után ötven nappal következik be. A keresztény érában a Szentlélek eljövetelét, illetve az Egyház megalapítását szimbolizáló ünnep a szélsőértékeknek tekinthető május 10-i, illetve június 13-i időpont között vándorol esztendőről esztendőre — az idén május 27-ére esik. bővebben →
  Kategória: 19-20. sz. csillagászata |

  Képek a keddi Szaturnusz-fedésről

  Ugyan a változékony időjárási körülmények nem kedveztek mindenkinek, de az ország jelentős részéről megfigyelhető volt a május 22-ei Szaturnusz-fedés. Összeállításunkban a legszebb felvételekből válogatunk. bővebben →
  Kategória: Aktuális égi események |