• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Havi archívum: május 2009

  A Lyra-gyűrűsköd

  A Lant csillagkép gyűrűs köde egyike a legnépszerűbb asztrofotós célpontoknak. A felvétellel a száz évvel ezelőtt elhunyt zseniális csillagászra, Gothard Jenőre emlékezünk.
  Kategória: A hét képe |

  Először fedeztek fel exobolygót asztrometriai módszerrel

  Az exobolygók kutatásának történetében első alkalommal fedeztek fel egy Naprendszeren kívüli planétát csillagának látszólagos "imbolygása" alapján. Az égitest egy 20 fényévre levő vörös törpe körül kering. bővebben →
  Kategória: Exobolygók |

  Gothard Jenő bibliográfia – 2009

  Gothard Jenő a 260/1967 mm-es Newton-rendszerű Browning-távcsövévelGothard Jenőről készített első bibliográfiám (Vértesi Péterné: Gothard Jenő. Szombathely, 1979. 70 p. /Vasi Életrajzi Bibliográfiák III./) 1979-ben jelent meg nyomtatásban 217 bibliográfiai tétellel, a második (Vértesi Péterné: Gothard Jenő. 2. jav. bőv. kiad. In: Vasi Honismereti Közlemények 1981. 1. sz. pp. 17-78.) 1981-ben már 341 tételes volt. A harmadik (Sragner Márta: Gothard Jenő. Bibliográfia. 3. jav. bőv. kiad. Szombathely, 1994. 100 p.) szintén nyomtatott formájú kiadvány 1994-ben jelent meg és 546 tételt tartalmazott. A negyediket Gothard Jenő születésének 150. évfordulóján, 2007. május 31-én zártam le, a 1.494 tételes anyag már nem nyomtatásban jelent meg, hanem a csillagászattörténeti honlap segítségével az Internetre került. A 30 év óta tartó kutatómunkámnak jelenlegi, 2009. május 29-i állapotát mutató negyedik bibliográfiám 1.604 tételes. Ennek az MCSE csillagászattörténeti honlapján - Rezsabek Nándor segítségével - nyilvánossá tett anyagával tisztelgünk Gothard Jenő elhunytának 100. évfordulóján, a Csillagászat Nemzetközi Évének alkalmából.A bibliográfia felépítése azonos a nyomtatásban megjelentekével. Az I. fejezetben Gothard Jenő műveit és munkásságát részlegesen feltáró (mások által írt) irodalomjegyzékeket, bibliográfiákat adtam közre. A II. részben Gothard Jenő csillagászati, fotográfiai, meteorológiai írásai találhatók. Az önálló műveket kiemelten, vastag betűvel írtam. Az utolsó, III. fejezetben Gothard Jenő életét, munkásságát bemutató írások szerepelnek. A bibliográfia mindhárom fejezetében a leírások időrendben, ezen belül betűrendben követik egymást. A tételek egymásutániságának a jelen esetben nincs jelentősége, mivel a számítógépen a többirányú kereshetőség biztosított. Ugyanezen ok miatt nem készítettem név- és kiadványmutatót sem. bővebben →
  Kategória: 19-20. sz. csillagászata |

  Száz éve hunyt el Gothard Jenő

  A Szombathely melletti Herényben található kastélyában száz évvel ezelőtt, 1909. május 29-én hunyt el Gothard Jenő, a XIX. század vége magyar csillagászatának egyik meghatározó alakja. bővebben →
  Kategória: Egyéb témák |

  Pontosabb módszer a kozmosz mélységeinek felderítésére

  Ia típusú szupernóvák színképének vizsgálatával egy új módszer akár 6% alá képes szorítani a távolságmérés hibáját. bővebben →
  Kategória: Univerzum szerkezete |

  Tavaszi galaxisok

  Az M100 jelű spirálgalaxis a tavaszi éjszakák egyik legszebb csillagvárosa. Égi szomszédságában további galaxisok egész sora figyelhető meg.
  Kategória: A hét képe |

  Megoldódott a milliszekundumos pulzárok rejtélye

  Egy kutatócsoportnak először sikerült gyakorlatilag valós időben megfigyelnie egy pulzár felpörgését, s így észlelési oldalról is igazolni azt az elméletet, hogy a jelenségért a kísérőről átáramló anyag felelős. bővebben →
  Kategória: Csillagok végállapotai |

  Újdonságok a legközelebbi óriásgalaxisról I.: az M87 mérete

  Az ESO VLT távcsőrendszerével végzett mérések szerint a Virgo-halmaz központi óriásgalaxisának mérete kisebb, mint gondolták, mivel külső részeit egy egyelőre ismeretlen hatás egyszerűen elfújta. bővebben →
  Kategória: Galaxishalmazok |

  Hell Miksa

    Mozgalmas, színes világ volt a barokk-korszak. Európában háborúk dúltak, uralkodók öntörvénye mozgatott embermilliókat, óriásiak voltak a társadalmi ellentétek, de a szociális átalakulások, gazdasági forradalmak kora még messze járt valahol az ismeretlen időkben; a tudományban, irodalomban, művészetekben azonban hatalmas átalakulás ment végbe. A kor embere az ég felé emelte tekintetét, templomok sora épült, csavartoszlopú ívek, amelyek semmit sem tartottak, nyugtalan, repdesőköntösű angyalok, pufók gyermekszobrocskák jelentek meg a templomokban; Rubens ekkor festi örökszép képeit, Van Dyck és még ki tudná elsorolni hány nagy festő, szobrász alkotja századokra szóló remekműveit. Copernikus belebonyolódik a bolygópályák kibogozhatatlannak látszó szövevényébe, és rádöbben, mennyivel egyszerűbben magyarázható meg minden, ha pályáik középpontjában nem a Földet, hanem a Napot teszi: Kepler, Galilei továbbviszik az egyelőre tiltott tant, megszületik a fizika, iparosműhelyekben műszereket készítenek a természet jelenségeinek tanulmányozására, Galilei nekiszegezi távcsővét az égnek és rájön arra, amit már régóta sejtettek, hogy a világ sokkal nagyobb, mint eddig hitték. bővebben →
  Kategória: 18-19. sz. csillagászata |

  Újabb mesterséges becsapódás a Holdon: búcsúzik a japán holdszonda

  A SELENE japán holdszonda a jelenlegi tervek szerint 2009. június 10-én este, ellenőrzött módon becsapódik a Hold Föld felé forduló oldalán. Magyarországról az esemény nem lesz látható. bővebben →
  Kategória: Föld és Hold |