• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Havi archívum: augusztus 2010

  Ébredezik a Nap aktivitása

  Az új ciklusra utaló jelek mellett az előző ciklus elhúzódásának okára is fény derülhet. bővebben →
  Kategória: Nap |

  Bolygóütközések kettőscsillagok rendszerében

  A Spitzer űrtávcső új megfigyelései azt mutatják, hogy három szoros kettőscsillag körül szokatlanul sok por található, ami valószínűleg a rendszereikben korábban bekövetkezett bolygóütközésekkel magyarázható. bővebben →
  Kategória: Különleges csillagok |

  Ahol két Szaturnusz fedi el a napot…

  A NASA Kepler-űrtávcsövével sikerült elsőként olyan bolygórendszert felfedezni, amelyben két bolygó is elhalad központi csillaga előtt. bővebben →
  Kategória: Exobolygók |

  A Naprendszerre leginkább hasonlító bolygórendszert fedeztek fel

  Sok szempontból saját bolygórendszerünk tulajdonságait mutatja a 127 fényév távolságban felfedezett naprendszer. bővebben →
  Kategória: Exobolygók |

  Kozmikus kérdőjel

  Az elliptikus galaxisok megszokott, nyugodt képével ellentétben az NGC 4696 magvidékén furcsa struktúrák árulkodnak a mélyben zajló folyamatokról. bővebben →
  Kategória: Különleges galaxisok |

  Égi panoráma

  Panorámakép a Cassiopeia, a Perseus és az Andromeda csillagképek pompás égi állatkertjéről. Nyílthalmazok, gázködök és a pompás Andromeda-köd!
  Kategória: A hét képe |

  Csillagászati anekdoták

  Hell MiksaKazinczy megörökített egy latin nyelvű formás epigrammát, amelyet egy református prédikátor, név szerint Fazekas István diószegi esperes írt egy 1771. évi bécsi látogatása alkalmából. Tél volt, s a trónörökös (a későbbi II. József) Bécs utcáin megszánkáztatta tizenhat éves húgát, Mária Antoinette-et (a későbbi francia királynét). Ekkor már eltelt vagy két esztendő Hell Miksa norvégiai expedíciója óta, de jellemző, hogy milyen mélyen belevésődött annak és a sok költségnek az emléke a köztudatba. Mária Terézia ugyanis gazdag felszereléssel, díszes hintóban — mint valami főurakat — indíttatta útnak a két tudóst, hogy annál nagyobb tekintélyük legyen külföldön. Erre a díszre s a drága expedíció költségeire utalt és egyúttal alattvalói hódolattal hízelgett a diószegi prédikátor a Kazinczytól följegyzett epigrammában, amelyet Tóth Béla következőképpen tolmácsol magyarul:Kár az a nagy költség, felutazni az éjszaki tájra,Hogy láthasd Vénust: mint ragyog a Nap előtt.Bécsben ez istennő tündöklik a Föld ura mellett:Nem kell út és pénz; láthatod ingyen is itt. bővebben →
  Kategória: Általános csillagászattörténet |

  Grafit a Holdon

  Az Apollo-17 holdexpedíció során gyűjtött kőzetmintákban mai korszerű  laboratóriumi módszerekkel grafitot találtak, ami a Naprendszer korai szakaszában lezajlott Kései Nagy Bombázási időszakról hoz  hírt. bővebben →
  Kategória: Föld és Hold |

  Vajda János üstököse

  Középiskolás korukból valószínűleg sokan emlékeznek Vajda Jánosra (1827-1897) és Az üstökös című versére. A literátorok Vajdát egyenetlen teljesítményű költőnek tartják, akinek inkább jó sorai és strófái vannak, de kevesebb a tökéletes verse. Kétségtelen remeklései közé tartozik a közismert Húsz év múlva mellett az 1882-es évre keltezett Az üstökös is, melyben a kométa a költő életének, magányának jelképeként jelenik meg. Idézzük fel a 16 soros verset: AZ ÜSTÖKÖSAz égen fényes üstökös; uszályaAz ég felétől le a földig ér.Mondják, ez ama „nagy", melynek pályájaEgyenes; vissza hát sohase tér.Csillagvilágok fénylő táborán átA végtelenséggel versenyt rohan.Forogni körbe tud, nem akar, hátÖrökké társtalan, boldogtalan!Imádja más a változékony holdat,A kacéran keringő csillagot;Fönséges Niobéja az égboltnak,Lobogó gyász, én néked hódolok.Szomorú csillag, életátkom képe,Sugár ecset, mely festi végzetem,Akárhová mégysz a mérhetlen égbe,Te mindenütt egyetlen, idegen!...1882 bővebben →
  Kategória: 19-20. sz. csillagászata |

  Kilenc óránként eltűnik a különleges röntgenpulzár

  A NASA Rossi röntgenteleszkópjának mérései alapján azonosították az első olyan milliszekundumos pulzárt, ami egy fedési kettős tagja, azaz kísérője periodikusan egy időre eltakarja előlünk a gyorsan forgó neutroncsillagot. bővebben →
  Kategória: Különleges csillagok |