• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A csillagászat és az űrkutatás mérföldkövei 1950-től  1950: Jan Oort, az üstökösmagok milliárdjait tartalmazó Oort-felhő feltételezése
  1951: Gerard Kuiper, a Naptól 40-100 Cs.E. távol kisbolygók és üstökösök feltételezése, Kuiper-öv
  1951: Ewen és Purcell, felfedezik a van de Hulst által megjósolt 21,1 cm-es rádió hidrogén vonalat
  1951: Smith és Baade, rádiógalaxis felfedezése
  1952: Walter Baade, kimutatja a cefeida pulzáló változócsillagok két típusát
  1953: Gerard de Vaucouleurs, galaxis szuperhalmazok és nagy skálájú inhomogenitás az eloszlásukban
  1953: Alpher, Herman, Follin, a horizont probléma első felismerése a kozmológiában
  1954: A Tejútrendszer spirálszerkezetének feltérképezése
  1955: Martin Ryle, rádiótávcső interferometria
  1955: John Wheeler, a tér-idő leírása a Planck skálán
  1956: Reines és Cowan, neutrinó és anti-neutrinó kísérleti kimutatása
  1957: Burbidge, Burbidge, Hoyle, Fowler, elemek keletkezése a csillagokban, magfúziós folyamatok
  1957: A szovjet Szputnyik-1, az első mesterséges hold
  1958: Az első amerikai műhold: Exlorer 1, megalakul a NASA
  1958: Martin Ryle, távoli kozmológiai rádióforrások fejlődésének kimutatása
  1958: David Finkelstein, fekete lyukak eseményhorizontjának természete
  1959: MIT, radar visszhang a Vénuszról
  1959: a Luna 3 először fényképezi a Hold tulsó oldalát
  1960: Pound and Rebka, a gravitációs vöröseltolódás kimutatása a Földön
  1960: Matthews and Sandage, kvazár optikai azonosítása
  1961: Jurij Gagarin, első ember a Föld körül
  1962: John Glenn, az első amerikai űrhajós
  1962: Mariner II űrszonda a Vénusznál
  1962: Giacconi, Gursky, Paolini, Rossi, kozmikus röntgensugárzás kimutatása
  1963: Roy Kerr, forgó fekete lyukak elmélete
  1963: Maarten Schmidt, az első kvazár felfedezése
  1963: Schmidt, Greensite, Sandage, a kvazárok távolságának meghatározása
  1964: Hoyle, Taylor, Zeldovics, a hélium kialakulása az ősrobbanás után
  1964: Roger Penrose, a fekete lyukak szinguláris tulajdonsága
  1964: Salpeter és Zeldovich, fekete lyukak feltételezése kvazárok és rádiógalaxisok magjában
  1965: Penzias és Wilson, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás detektálása
  1965: Dicke, Peebles, Roll, Wilkinson, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás magyarázata
  1965: Rees és Sciama, a kvazárok a múltban nagyobb számban voltak
  1966: a Cygnus X-1 röntgenforrás felfedezése
  1966: az első sima leszállások a Holdra (Luna 9 – SZU, Surveyor 1 – USA)
  1967: Bell és Hewish, a pulzárok felfedezése
  1967: Irwin Shapiro, relativisztikus idő-késés radar megfigyelése a Merkurról
  1967: John Wheeler, a "fekete lyuk" elnevezés bevezetése
  1967: Andrej Szaharov, 3 kritérium a kozmológiai anyagtöbbletre az antianyaggal szemben
  1968: Joseph Weber, első próbálkozás a gravitációs hullámok kimutatására
  1968: az első emberes űrrepülés a Hold körül (Apollo 8: Borman, Lovell és Anders)
  1969: Ellis, Hawking és Penrose, szingularitás elmélet az ősrobbanásra
  1969: Donald Lynden-Bell, fekete lyukak a galaxismagok közepén
  1969: Raymond Davis, Nap-neutrinó detektor egy aranybánya mélyén
  1969: Neil Armstrong és Edwin Aldrin, első emberek a Holdon (Apollo 11)
  1969: kvazárokról érkező rádióhullámok eltérülésének kimutatása a Nap mellett
  1970: Stephen Hawking, a fekete lyukak eseményhorizontjának felszíne mindig nő
  1971: Bolton, Murdin, Webster, a Cygnus X-1 mint fekete lyuk jelölt
  1971: az első jármű a Holdon (Apollo 15)
  1972: Jacob Bekenstein, fekete lyukak entrópiájának fogalma
  1972: Tom Bolton, a Cygnus X-1 fekete lyukként azonosítása
  1973: Ostriker és Peebles, sötét anyag a galaxisokban
  1973: Klebesadel, Strong, Olson, a Gamma Ray Burst (GRB) jelenség kozmikus eredete
  1973: Edward Tyron, az Univerzum mint kvantumfluktuáció
  1973: első közelképek a Jupiterről (Pioneer 10)
  1973: a Skylab űrállomás fellövése
  1974: Yoneya, Scherk, Schwarz, a gravitáció húr (string) elmélete
  1974: Taylor és Hulse, relativisztikus jelenségek egy kettős pulzárnál
  1974: Stephen Hawking, fekete lyukak sugárzása
  1974: első közelképek a Merkúrról (Mariner 10)
  1975: Chincarini és Rood, csomósodások a galaxisok eloszlásában
  1976: Levine és Vessot, relativisztikus idő-dilatáció kimutatása rakétáknál
  1976: a Viking 1 és a Viking 2  leszáll a Marsra, panoráma felvételek
  1977: James Elliot, az Uránusz gyűrűinek felfedezése
  1977: Tifft, Gregory, Joeveer, Einasto, Thompson, láncolatok és üregek a galaxishalmazok eloszlásában
  1977: Berkley, dipól anizotrópia a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban
  1977: Gunn, Schramm, Steigman, kozmológiai alapokon: csak három fajta neutrinó létezik
  1978: James Christy, a Charon, a Plutó holdjának felfedezése
  1978: Taylor és Hulse, gravitációs hullámok közvetett kimutatása egy kettős pulzárnál
  1979: Voyager, a Jupiter gyűrűinek felfedezése
  1979: Walsh, Carswell, Weymann, egy kvazár képének kettőződése gravitációs lencse hatás miatt
  1979: Alekszej Sztarobinszkij, az inflációs világegyetem elmélete
  1979: az első európai Ariane rakéte indítása
  1979: Voyager 1 és Voyager 2, közelképek a Jupiterről és holdjairól
  1980: Voyager 1, közelképek a Szaturnuszról és holdjairól
  1980: a Solar Maximum Mission műhold felbocsájtása
  1980: Frederick Reines, a neutrinó oszcilláció elmélete
  1980: Alan Guth, infláció a korai univerzumban
  1981: Linde, Albrecht, Steinhardt, új inflációs világmodell
  1981: Voyager 2, közelképek a Szaturnuszról és holdjairól
  1981: az első űrrepülőgép, a Columbia indítása
  1983: az IRAS űrtávcső feltérképezi az égboltot infravörös tartományban
  1986: Geller, Huchra, Lapparent, a galaxisok eloszlásának buborékos szerkezete
  1986: Vega 1, Vega 2, Giotto űrszondák a Halley üstökösnél
  1986: a Challenger űrrepülőgép katasztrófája
  1986: a Mir űrállomás első elemeinek fellövése
  1986: B. Paczynski, a gravitációs mikrolencse jelenség
  1986: Voyager 2, közelképek az Uránuszról és holdjairól
  1987: szupernóva robbanás felfedezése a Nagy Magellán Felhőben
  1987: Masatoshi Koshibas, neutrinók detektálása a szupernóvából
  1989: Voyager 2, közelképek a Neptunuszról és holdjairól
  1989: a Magellán szonda radartérképet készít a Vénusz felszínéről
  1989: Tim Berners-Lee, a World Wide Web létrehozása
  1989: a Hipparcos asztrometriai műhold pályára állítása
  1990: John Mather, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás spektruma (COBE)
  1990: a Hubble Space Telescope (HST) foldkörüli pályára állítása űrrepülőgépppel
  1991: a Compton Gamma Ray Observatory indítása, a GRB-k eloszlása izotróp
  1991: a Galileo űrszonda elhalad a Gaspra kisbolygó mellett, közelképek
  1992: Mather és Smoot, fluktuációk a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (COBE)
  1992: a MACHO és az OGLE gravitációs mikrolencse megfigyelési programok indítása
  1992: Jewitt és Luu, az első Kuiper-övbeli kisbolygó felfedezése
  1993: az Endeavour űrsikló legénysége kijavítja a HST képalkotási hibáját
  1994: HST, fekete lyuk az M87 galaxis középpontjában
  1994: a Shoemaker-Levy 9 üstökös becsapódik a Jupiter légkörébe
  1995: Mayor és Queloz, az első extraszoláris bolygó felfedezése másik csillag körül
  1995: a SOHO napkutató űrszonda indítása
  1995: a Galileo űrszonda pályára áll a Jupiter körül, közelképek
  1997: a Hale-Bopp üstökös a Nap és a Föld közelében, szabad szemmel látható
  1997: BeppoSAX röntgen űrtávcső, a GRB-k extragalaktikus eredetűek
  1998: Perlmutter, Garnavich, távoli szupernóvák alapján az univerzum gyorsulva tágul
  1998: Super-Kamiokande, a neutrinó oszcilláció alátámasztása
  1998: a Nemzetközi Űrállomás (ISS vagy Alfa) építésének megkezdése
  1999: a Chandra és az XMM-Newton röntgen űrtávcsövek pályára állítása
  1999: teljes napfogyatkozás Európában
  2000: a NEAR űrszonda leszáll az Eros kisbolygóra
  2001: A Mir űrállomás lezuhantatása a Csendes-óceánba
  2001: a Deep Space-1 űrszonda elhalad a Borrelly üstökös mellett, közelképek
  2001: az Odyssey szonda pályára áll a Mars körül, közelképek

  Magyar vonatkozású események:

  1946: Bay Zoltán holdradar kísérlete
  1946: a Magyar Csillagászati Egyesület megalakulása
  1947: a budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló megnyitása
  1951: a Csillagvizsgáló Intézet az MTA-hoz kerül
  1957: a Bajai csillagvizsgáló (műholdmegfigyelő állomás) alapítása
  1958: az MTA Napfizikai Obszervatórium a debreceni botanikus kertbe kerül
  1962: a 90 cm-es Schmidt távcső Piszkéstetőn
  1963: Magyarországi Amatőrcsillagászok I. Országos Találkozója
  1964: megalakul a Csillagászat Baráti Köre
  1966: az 50 cm-es Cassegrain távcső Piszkéstetőn
  1966: a Föld és Ég folyóirat kiadása
  1967: az ELTE Csillagászati Tanszék a Ludovika térre kerül
  1974: az 1 m-es RCC távcső Piszkéstetőn
  1975: kisplanetárium felavatása Pécsett
  1976: a penci Kozmikus Geodéziai Obszervatórium létesítése
  1977: a TIT Budapesti Planetárium megnyitása
  1977: űrtávközlési állomás Taliándörögdön
  1980: az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan repülése
  1980: 60 cm-es Cassegrain távcső Szombathelyen
  1981: 100 éves a szombathelyi Gothard Asztrofizikai Obszervatórium
  1983: kisplanetárium felavatása Kecskeméten
  1986: a KFKI műszereivel a VEGA szondák a Halley üstökös közelében
  1989: újraalakul a Magyar Csillagászati Egyesület
  1992: a Szegedi Csillagvizsgáló megnyitása
  1998: az ELTE Csillagászati Tanszék Lágymányosra költözik
  1999: 100 éves a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet
  1999: teljes napfogyatkozás Magyarországon
  2001: az óbudai MCSE Polaris csillagvizsgáló megnyitása

  A Szegedi Csillagvizsgáló http://astro.u-szeged.hu/ismeret/csill1950_.html honlapján megjelent cikk másodközlése

  Ez a bejegyzés 19-20. sz. csillagászata kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul