• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Készítsünk napórát!     A napóra sokféle alakot öltött a 30 m magas obeliszktől a tájolós zsebnapórákig, de az elv azonos volt: az ún. gnomon árnyékot vetett egy számozott skálára. A gnomont (a mutatót) a Föld forgástengelyével párhuzamosan kell beállítani úgy, hogy az Északi-sarkcsillagra mutasson. Így a mutató pálcájának a horizont síkjával alkotott hajlásszöge egyenlő a felállítási hely földrajzi szélességével. Esztergom földrajzi szélessége: 41°48°.
     A napórakészítés világszerte a reneszánszát éli. Felkutatják, felújítják, rendszerezik a régieket, s új napórák készülnek épületek falára, kertekbe, parkokba. Napóra-készítési versenyeket is rendeznek (mint pl. az olaszok), nemzetközi részvétellel. Nagyon hasznosak a különféle napórák a csillagászat és az időmérés egyes alapfogalmainak megismertetésére, iskolai oktatás céljára. Valóban, aki a Nap és a Föld látszó és valóságos mozgásával és ezek kombinációival közelebbről óhajt megismerkedni, ezeknek a fogalmaknak, tehát a csillagászat alapjainak tisztázására nem is találhat alkalmasabb módot a napóra szerkesztésénél.

  {mosimage}

  A legrégibb időmérő eszköz

     A napóra a valódi helyi időt mutatja, óráink viszont egységesen a kiegyenlített középidő, illetve a zónaidő szerint járnak. Az árnyékfogó felület helyzete szerint háromféle napárát különböztetünk meg.
     Az ekvatoriális napórák számlapjának síkja párhuzamos az egyenlítő síkjával, az árnyékvető pálca erre merőleges.
     A horizontális napórák számlapjának helyzete a látóhatár síkjával megegyező, míg 
     a vertikális napórák síkja merőleges a horizontra.
     Következő írásunkban a napórák szerkesztését, elkészítését ismertetjük és néhány napórát mutatunk be.

  Ui.: Június 30-án kézbesítette részemre a posta Olaszországból az angol nyelvű felhívást az 1997-es napóra versenyen való részvételre. Előzőleg 1993, 1994 és 1995 évben vettem részt a nemzetközi napóra-seregszemlén. Örömmel megyek most is.

  Az Esztergom és Vidéke 1997. július 10-i számában megjelent cikk másodközlése

  Készítsünk napórát (II.)

  Ez a bejegyzés Napórák kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul