• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  P. Teres Ágoston SJ életútja  MISSING DST IMAGE!!!!
  Teres Ágoston [2]
   Teres Ágoston (Gustav Teres), teljes nevén Terescsényi (Kecskemét, 1931. január 25. – Oslo, 2007. december 21.) magyar pap, csillagász. Szerető családi légkörben nevelkedett Kecskeméten, édesapja csendőr volt. Fiatalon belépett a cserkészek közé, 1947-ben együtt vett részt a párizsi Jamboree-n Gyulay Endrével, aki később szeged-csanádi püspök lett. A kecskeméti piaristáknál és a pápai bencéseknél tanult, majd jelentkezett a jezsuita rendbe. Egy év múlva, mielőtt képzése véget ért volna, a rendet az állam feloszlatta 1950-ben. S a szegedi házat egyetlen éjszaka kellett elhagyniuk.

   A szerzeteseket a Hortobágyra vitték egy táborba. Miután elengedték őket, Teres Ágoston egyházmegyés kispap lett. Teológiai tanulmányait Budapesten, a Hittudományi Akadémián folytatta. Állami nyomásra azonban nem maradhatott kispap, így világiként folytatta a teológiát, emellett pedig gyárban kezdett dolgozni. Mindig derűvel emlékezett ezekre az ínséges időkre.

  Teres Ágoston misézik [1]

  Az 1956-os forradalom leverése után 1956 telén szerzetesi elöljáróinak kérésére külföldre távozott. Tanulmányait a burgosi és a frankfurti teológián fejezte be, és licenciátust szerzett teológiából. 1959. július 31-én pappá szentelték Frankfurtban. Spanyolországi tartózkodása idején váltólázat kapott, melyből csak nagy nehezen gyógyították meg, több évre rá, Németországban. Ennek következtében testsúlya 62 kg-ra csökkent, és később is ennyi maradt; sok kellemetlenséget okozva.

  1962-től a norvégiai magyarok lelkipásztora volt, Oslóban élt. Az Oslói Egyetemen matematikai, fizikai és csillagászati diplomát szerzett. Dolgozott a norvég napfizikusokkal, és az egyetem kísérleti fizika tanszékén is. Ugyanakkor középiskolában matematikát és fizikát tanított. Ehhez norvég állampolgárrá kellett válnia, melyhez a norvég nyelv és irodalom magas szintű ismerete társult. 1984-től volt a Specola Vaticana (Vatikáni Csillagvizsgáló) munkatársa. Fő kutatási területét a kronológia, napfizika és a kozmológia filozófiai vonatkozásai képezték. Írt cikket Dionysius Exiguus és az időszámítás kapcsolatáról (JOURN. HISTORY OF ASTRONOMY V.15, NO. 3/OCT, P.177, 1984), és egy nagy ívű munkát a Biblia és a csillagászat kapcsolatáról, kiemelve a betlehemi csillag jelentőségét. Párbeszédre mindig kész volt, e sorok írójával 2001 nyara óta levelezett; mindig nagy szeretettel igyekezett segíteni a szakmai és az emberi nehézségekben egyaránt.

   

  Teres Ágoston atya a 2004-es Manréza Szimpózium előadásán (Fotó:Póka E.) 

  2004-től magyar fizikusokkal és teológusokkal együttműködve megalapította a MANRÉZA SZIMPÓZIUM előadás-sorozatot, mely két évente zajlik; a vallás és a tudomány párbeszédét segíti elő. Magyarországon úttörő kezdeményezésről van szó. A 2004-es konferencia a kozmológia és filozófia kapcsolatát, a 2006-os szimpózium pedig a fejlődéselmélet és földön kívüli élet kérdéseit vizsgálta. A konferenciasorozat szeretné felvenni Teres Ágoston nevét.

   {mosimage}

  A 2006-os Manréza Tudományos Szimpózium  előadói között (Fotó: Póka E.)

  Számos ismeretterjesztő előadást tartott országszerte, szívén viselte az ifjúság informálását a tudomány és vallás kapcsolatáról; gyakori vendége volt a papnevelő intézeteknek is. A vallásosság felemelkedését kívánta elősegíteni a rózsafüzérről írt elmélkedés-kötete.

  Teres Ágoston atya súlyos, több hónapig tartó betegség után, szenvedéseit türelemmel viselve hunyt el Oslóban 2007. december 21-én.

  Művei magyar nyelven

  • Biblia és asztronómia (4 kiadás magyarul, fordítás: angol "The Bible and Astronomy", 3 kiadás
  • Nagy jel az égen. Az újjáéledő rózsafüzér
  • MANRÉZA SZIMPÓZIUM 2004 (szerk.: Teres Ágoston – Hetesi Zsolt)
  • MANRÉZA SZIMPÓZIUM 2006 (szerk.: Teres Ágoston – Hetesi Zsolt)

  Hivatkozások, kapcsolódó cikkek

  [1] Teres Ágoston,  Wikipedia,
  [2] Elhunyt P. Teres Ágoston SJ, PÁRBESZÉD – MAGYAR JEZSUITA PORTÁL,
  [3] Norvégiában elhunyt Teres Ágoston jezsuita atya, Vatikáni Rádió honlapja,
  [4] Jezsuita könyvestár, online könyvismertető az „Biblia és asztronómia”, az „Újjáéledő rózsafüzér” c. művekről és a MANRÉZA SZIMPÓZIUM 2004 kiadványról, 
  [5] Specola Astronomica Vaticana – a pápai állam csillagvizsgálója, Rezsabek Nándor,
  [6] A hit és a természettudomány tanúja volt – Teres Ágoston jezsuita emlékére, Új Ember katolikus hetilap, 2008. január 13.

  Ez a bejegyzés 19-20. sz. csillagászata kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul