• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – bevezető és jelmagyarázat  Szövegbeli rövidítések:

  Szinnyei = SzinnyeiJ.: Magyar írók élete és munkássága, I.-XIV. kötet. Reprint kiadásban is !
  Gulyás = Gulyás P.: Magyar írók élete és munkássága (a Szinnyei folytatása), eddig az I.-XI. kötetek jelentek meg.
  Magyarok = Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Szerk.: Nagy F. Budapest, 1992. illetve az új kiadás 1997.
  Évf. (utána dátum) = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. METESZ kiad. 1983-tól folyamatosan minden évre.
  Pogg. = Poggendorff, J. C.: Biographisch – Litterarischesch Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten Naturwissenschaften. I. – II. kötet Leipzig, 1863; további folyamatos kiegészítéssel
  Szily = Adalékok a magyarországi természetbúvárok életrajzához. Természettudományi Közlöny, III. kötet 27, 28. füzet 1871. ( Szily K.)
  Wurzbach = Wurzbach , C. v.: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Österreich. 26 kötet 1857 és 1890 között.
  ÉMTK = MTA Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből.
  MTTÉ = Matematikai és Természettudományi Értesítő (MTA kiadvány)
  MPhL = Matematikai és Physikai (majd: Fizikai) Lapok.
  TTK = Természettudományi Közlöny.
  Csill. tört., 1982 = Balázs Béla – Bartha Lajos – Marik Miklós : Csillagászattörténet A – Z. Életrajzi lexikon. (TIT Bp-i szervezet, 1982.)
  CSL = Csillagászati Lapok (1937-1944).
  MOTv = A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései, = A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek munkálatai.
  Met. Int. = A Meteorológiai Intézet kiadványai = Az Országos Meteorológiai és Földmágnesség Intézet kisebb kiadványai, új sorozat.
  Egyéb rövidítések
  * = születés időpontja.
  = halálozás időpontja.
  Fm. = fontosabb művei.
  Bibliogr. = X.Y.-ról megjelent fontosabb írások.
  Momentó = emlékének állították, elnevezték róla.
  Aktív = tevékenységének évei.
  Név kiemelve más színnel = utalás további név – címszóra.

  A "Magyarországi Csillagászok Életrajzi Lexikonja" című könyv másodközlése

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – A-D

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – E-H

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – I-L

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – M-O

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – P-T

  Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja – U-Z

  Ez a bejegyzés Általános csillagászattörténet kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul