• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Népi csillagneveink csillagászati objektumok szerint  a Hold foltjaiban bokorból kiugró nyúl
    botjára támaszkodó juhász
    Cecília
    Cicelle
    Dávid király
    fonó asszony
    Szent Anna
    vízhordó gyermekek
  Albireo Hadhajtó
    Sereghajtó
  Albireo melletti csillagok Szérű
    Szürü
     
  Alcor Béres
    Cigánygyerek
    Göncöl (2)
    Göncölhajtó csillag
    Hüvely Pici
    Hüvelypici
    Kis Béres
    Kisbéres
    Kisbojtár
    Kocsis (1)
    Lovacska
    Ostoros
     
  Aldebaran Bujdosók Lámpása
  Alderamin Nyüveskutya
    Részegember (1)
     
     
  Algenib Pálinkahordó Leány
    Pálinkásasszony
    Részegasszony
     
  Altair lásd Atair
     
  Alwaid Sárkány Koronája
  Androméda bétája és deltája és a Pegazus alfája és epszilonja Halászcsillag
     
     
  Androméda-köd? Hályogos csillag
     
  Antares Szépasszony
     
  Arcturus Boszorkány Szeme
    Ökörhajcsár (2)
    Ökörhajtó (csillag)
    Ökörkereső csillag (1)
    Ökörpásztor (1)
    Ökörvezető csillag
    Ökrész
    Ökrészcsillag
  Asellus Borealis és Asellus Australis Szamárkák
     
     
  Atair Cigány
    Égi Pásztor
    Juhász
    Tévelygő Juhász
     
  Atinous Sellő
     
  Bereniké Haja Aranyhajú csillag
    Tatárdúlás
     
  Capella Fényes csillag
    Kecskegida
    Kecskés csillag
    Őszi csillag
     
  Capella alatti két csillag Gödölyék
     
  Castor Estvéli csillag
     
  Castor és Pollux Bojtár Kettőse
    Bojtárkettőse
    Bojtárok Kettőse
    Két Árva csillag
     
  Cefeusz A-betűs csillag
    Részegember (2)
  Cefeusz (omikron, éta, kappa, C, D) Paradicsomkert csillaga
     
     
  Cefeusz müje Gránátcsillag
     
  Csikó Csitkó
    Kistáltos
     
  Daru Darvak Hugya
     
  Daru gammája Darvak Vezére
     
  Delfin Háló
    Hálóscsillag
    Kiskereszt
    Vándorlegények Szerencsecsillaga
     
  Delfin és a Csikó Hálócsillag
     
  Deneb Fölnagycsillag
    Hadvezető
    Nászvezető
    Vezércsillag
     
  esti Vénusz Alkonycsillag
    Álomhozó csillag
    Esteli csillag
    Szarvaslegeltető
    Vacsoracsillag
    Vacsorakori csillag
    Vadak csillaga
    Vadlegeltető
     
  Északi Korona Apostolok csillaga
    Koszorúcsillag
    Krisztus Urunk Asztala
    Mária Kertje
    Patkócsillag
    Rúzsáskert
    Salló
    Sarlócsillag
    Sarlós csillag
    Urunk Asztala
     
  Etamin Sárkány Koronája
     
  Fiastyúk Csibéstyúk
    Csirkéstyúk
    Csirke
    Csürke
    Csürkecsillag
    Fagyhozó csillag
    Fiascsillag
    Fiastik
    Hetemén
    Hetevén
    Hetevény
    Hetevin
    Kaptár
    Kaptárhódja
    Kaptárhóggya
    Kaptárhugya
    Kottafijas
    Oláhtánc
    Szitáslyuk
    Tyúk a csürkékkel
    Vadgalambfót
     
  Fiastyúk és környéke Fias Dísze
    Fias Emelője
    Fias Koronája
    Fias Kötele
    Fiaspallér
     
  Fiastyúk? vagy Tejút? Ötevény
     
  Göncölszekér Bencer
    Benceszekere
    Béresszekér
    Császár Asztala
    Csíki Szekér
    Demsze
    Dence
    Densze
    Döncér Szekere
    Döncő
    Döncő Szekere
    Döncöl
    Döncöl Szekere
    Döncölszekér
    Döncör
    Dönczölszekér
    Ganci
    Gence
    Gince
    Gönc
    Gönce
    Göncöl (1)
    Göncöl Szekere
    Göncü
    Gönde
    Illés Szekere
    Isten Szekere
    Kerék és Rúd és Ökör
    Kincső
    Nagy Göncöl
    Nagyszekér
    Ökör és Kerék és Rúd
    Ökrösszekér
    Rúd és Kerék és Ökör
    Szekér
    Szekércsillag
    Szent László Szekere
    Szent Péter Szekere
    Tündérkirálynő Szekere
    Úti csillag
     
  Göncölszekér és környéke Göncöl Koszorúja
    Göncöl Lánca
    Göncöl Szérűje
    Göncöl Vágása
    Göncölpallér
     
  Göncölszekér? László Szekere
     
  hajnali Vénusz Hajnal Hírmondója
    Hajnalcsillag
    Hajnali csillag
    Ökörkereső csillag (2)
    Pásztorserkentő
    Pitymalló csillag
    Reggeli csillag
    Virradó csillag
     
  Háromszög Szögeletcsillag
    Szögletcsillag
     
  Hattyú Esküvői menet
    Hadvezetők
    Kereszt
    Keresztbenéző csillag
    Keresztcsillag
    Pártahódja
    Pártahugya
     
  Hattyú deltája, gammája és epszilonja Három Hadnagy
    Három Vőfély
    Háromhadnagy csillaga
     
  Hold Ekecsi Nap
    Hód
    Isten Kalácsa
    Istenkalácsa
     
  Holló Árvadorka Szerencséje
     
  Hyadok Kikelet Hírmondója
    Kikelethírmondó
    Méhkas
     
  Ikrek Kettős
     
  Jupiter Magyarok csillaga
     
  Kassziopeia Korcsma
    Szentkút
     
  Kis Göncöl Göncöl Mása
    Kicsi Göncölszekér
    Kicsiszekér
    Küzsdegszekér
    Nagyasszony Társzekere
    Nagyboldogasszony csillaga
    Tündérasszony csillaga
    Tündérasszony Palotája
     
  Kis Medve Kis Göncöl
     
  Kis Medve deltája és epszilonja Szarvasnyom?
     
  Mars Hadakozó csillag
    Vérrel Versengő
    Vérszemű csillag
     
  Mérleg Kilenccsillag
     
  meteor Futó csillag
    Hullócsillag
     
  Nagy Medve része Göncölszekér
    Nagyló
    Nagytáltos
     
  Nap Ruhaszárító csillag
    Talyigakerék
    Tarhonyaszárító
    Nunki
    Sánta Koldus (2)
     
  Nyilas Koldusszekér
    Sánta Koldus (1)
    Talyiga
    Törökszekér
     
  Nyilas öt csillaga Törökországi Döncölszekér
     
  Orion Kaszás
    Kaszáscsillag (1)
    Nimród
     
  Orion c, d, e vagy l Marokszedők
    Marokverők
     
  Orion d, v, c Rudasok
     
  Orion deltája vagy alfája Rónakirály
     
  Orion epszilonja vagy gammája Rónaőrző
     
  Orion és környéke Három Kaszás
    Kaszás Emelője
    Kaszás Farka
    Kaszás Gázlója
    Kaszás Gyöngye
    Kaszás Telke
    Kaszás Zsombékja
    Kaszáspallér
    Óriás Gázlója
    Óriás Kútja
    Óriás Szemöldöke
    Óriás Táskája
    Óriás Tenyere
    Óriás Verme
     
  Orion négyszöge Kaszáló
     
  Orion öve Egészkenyér
    Háromkirály csillagai
    Inzsellérpózna
    Jakab Botja
    Jákob Pálcája
    Juhászbot
    Kampófa
    Kaszahódja
    Kaszahugya
    Kaszáscsillag (2)
    Kaszások
    Koldusbot
    Pásztorbot
    Péterpálca
    Püspökpálca
    Rendcsillag
    Szent Ilona Pálcája
    Szent Péter Pálcája
    Úr Pálcája
     
  Orion öve alatti csillagok Gyűjtők
     
  Orion öve alatti három csillag Félkenyér
     
  Orion zétája vagy bétája Rónapallér
     
  Ökörhajcsár Ökörhajcsár (1)
    Ökörpásztor (2)
     
  Pajzs Pajzstartó csillag
    Tündérek Tánca
     
  Pajzsban a Scutum-felhő Tündérek Tánca
     
  Pleiadok Fiastyúk
     
  Polaris Sarkcsillag
     
  Pollux Virrasztó csillag
     
  Praesepe Jászol
    Rákzsombék
     
  Procyon Ebecske
    Határjáró csillag
    Nehézlábú csillag
     
  Rák epszilonja Rákzsombék
     
  Rigel és Arneb Vontatók
     
  Sarkcsillag Bába Matullája
    Bábamatullája
    Boldogasszony Matullája
    Ég Köldöke
    Északi csillag
    Fúrúcsillag
    Göncöl Térítője
    Sarki csillag
    Szent Péter Agara
     
  Sirius Árvaleány Pillantása
    Árvaleány Szeme
    Ebcsillag
    Ebédhordó csillag
    Étekfogó csillag
    Étekhordó csillag
    Sánta Kata
    Sántakata
    Sántakati
    Sántalány
    Szilkehordó
    Tündérfő
    Zúzmaracsillag
    Zúzmaráscsillag
     
  Skorpió Bökönc
    Ollós
    Spica
    Leányszemű csillag
     
  Szaturnusz Székelyek (Járó) csillaga
     
  Szekeres Kocsis (2)
    Szekeres
     
  Tejút Angyal Útja
    Barát Útja
    Búcsújárók Útja
    Cigányok Útja
    Cigányút
    Csaba Útja
    Csillagösvény
    Csörsz Árka
    Ég Útja
    Égnek az Útja
    Éjjeli Kegyelet Útja
    Éjszakai Szivárvány
    Ezüst Út
    Fáradt Emberek Útja
    Fehér Út
    Fejér Árok
    Fejér Köz
    Hadak Útja
    Hadak Úta
    Hadúr Útja
    Hajnali Hasadék
    Hajnalszakadék
    Harmatos Út
    Hunárok
    Isten Barázdája
    Isten Palástja
    Isten Útja
    Jakab Útja
    Jézus Útja
    Kerek Udvar
    Lelkek Útja
    Madarak Útja
    Mönnyég
    Nagy Fehér Út
    Ország Útja
    Országút
    Országútja
    Pelyvaút
    Pozdorgyás Út
    Rabok Útja
    Részegember Útja
    Seregek Útja
    Szalmahullajtó
    Szalmahullató Út
    Szalmásút
    Szalmaút
    Szegények Útja
    Szent Mihály Útja
    Szent Péter Útja
    Szépasszony Vászna
    Szómásút
    Tejes Út
    Tél Háta
    Tündérek Járása
    Tündérek Útja
    Tündérfátyol
    Tündérút
    Zarándokok Útja
     
  Tejút kettéválása a Deneb közelében Tündérek Fordulója
     
  üstökös Bujdosó csillag
    Farkas csillag
    Futosó
    Futosó csillag
    Hajas csillag
    Lüdérc
    Lüdérccsillag
    Söprűs csillag
    Szakállas csillag
    Üstököscsillag
     
  valahol a Bikában Rúzsacsillag
     
  valahol a Kis Göncölben Szarvasnyomdoka
     
  valahol a Pegazusban Halficsér
     
  Vega Csősz
    Csőszcsillag
     
  Vénusz Beteggyógyító
    Esthajnalcsillag
    Pásztor
    Pásztorcsillag
    Szerelemcsillag
     
  Vízöntő Kanta
     
  Zsiráf Szarvasnyom?
     
  ? Ábrahám csillaga
    Ágascsillag
    Áldomáscsillag
    Alföldi csillag
    Álmatlan csillag
    Arannyal Versengő
    Aranypálca
    Aranyszemű csillag
    Árpaérlelő csillag
    Árva csillag
    Ásócsillag
    Átkozott csillag
    Bajnokcsillag
    Bánatcsillag
    Báránycsillag
    Betyárvezető csillag
    Bírák Gyűlése
    Birkák
    Bojtárok
    Bokorcsillag
    Bolygó csillag
    Búvárcsillag
    Búvó csillag
    Cigányok Szerencséje
    Cséphadarócsillag
    Cséplőcsillag
    Cserfacsillag
    Csokroscsillag
    Darázsfészek
    Délszakcsillag
    Dérhagyó csillag
    Egykezű csillag
    Éjfélcsillag
    Éjféli csillag
    Ekecsillag
    Ekehajtó csillag
    Ekeholdja
    Ekehugya
    Ekemása
    Elátkozott csillag
    Erdő
    Erdőjáró csillag
    Erszénytartó csillag
    Esti csillag
    Ezüstcsillag
    Farkos csillag
    Fehér Göncöl
    Félkezű csillag
    Fellengércsillag
    Fészekcsillag
    Fiacsillag
    Fogolycsillag
    Fúrú Kettőse
    Fúrú Mása
    Fustyéj
    Fustyia
    Fürtös csillag
    Gombolyító csillag
    Gyalogcsillag
    Gyalomvető csillag
    Gyepűhúzó csillag
    Haldokló csillag
    Halovány csillag
    Hármashalom csillag
    Harmatlegelő
    Harmatlegeltető
    Háromlevelű csillag
    Hárommalom csillag
    Határjárók csillaga
    Hét Csibe s a Kotló
    Hét Vezér
    Hétfejű Sárkány
    Holdkísérő csillag
    Holdvezető csillag
    Horgascsillag
    Hunyátacsillag
    Igazcsillag
    Isten Szeme
    Isten Szérűje
    Jámborok csillaga
    Jancsikaszekér
    Járó csillag
    Járomszeg
    Jelcsillag
    Juhászöröm
    Kádas csillag
    Kalauz csillag
    Kalmárcsillag
    Kalmárok csillaga
    Kamaracsillag
    Kantár
    Kapacsillag
    Kard
    Karoscsillag
    Kaszacsillag
    Kerékcsillag
    Kesecsillag
    Két Kaszás
    Kétkancsillag
    Kétkezű csillag
    Kétórás csillag
    Kincslátó csillag
    Király Kardja
    Kisasszony Öröme
    Kisasszonyok Öröme
    Kisdedek Öröme
    Kisdedek Szerencséje
    Kishold
    Kócsagos csillag
    Kolduscsillag
    Koldusleány
    Koldusok csillaga
    Kolompos csillag
    Koszorú
    Kotlóscsillag
    Ködszemű csillag
    Kúdúscsillag
    Kúdúsleány
    Kullancscsillag
    Kunyhó
    Kunyhóba Tekintő
    Kútgémcsillag
    Lámpáshordó csillag
    Láncszemcsillag
    Lappantó csillag
    Legeltető csillag
    Lehel Kürtje
    Lélekcsillag
    Létra
    Levegőcsillag
    Lólopó csillag
    Lovagocska
    Lövőcsillag
    Magányos csillag
    Mária csillaga
    Mátra Szerelme
    Mátyás Király Szeme
    Mátyás Kürtje
    Mátyás Szeme
    Menyecskeszemű csillag
    Mennyország Ablaka
    Mennyország Határa
    Mennyország Kapuja
    Mértékcsillag
    Minkuj Pálca
    Molnárszemű csillag
    Nagygazdák csillaga
    Napválasztó csillag
    Napvezető csillag
    Négyborjú csillag
    Négyhalom csillag
    Négymalom csillag
    Nyüstcsillag
    Oláh Kaszás
    Óvasós csillag
    Örvénycsillag
    Özvegy csillag
    Özvegyek csillaga
    Páratlan csillag
    Páros csillag
    Pásztorok Öröme
    Petefészek
    Pihenő csillag
    Polyvás Út
    Puszták Lobbanása
    Pünkösd csillaga
    Rablócsillag
    Rétlegelő csillag
    Rétszagoló csillag
    Révészcsillag
    Rókacsillag
    Rudascsillag
    Sánta Jány
    Sárkány Gázlója
    Sátáncsillag
    Sátoroscsillag
    Sövényhúzó csillag
    Szántó csillag
    Szántóvas csillag
    Szapora csillag
    Szárnyas csillag
    Szarvascsillag
    Szarvasköröm
    Szarvaslegelő
    Szegények csillaga
    Szegényember Szerencséje
    Szent Bernát Kaszája
    Szent Domonkos Kertje
    Szent Iván Koszorúja
    Szent Iván Szövétneke
    Szent László csillaga
    Szent Vendel Serege
    Szentegyház Világa
    Szélvészcsillag
    Szépasszony Kútja
    Szerencsecsillag
    Színásszekér
    Szolgafa
    Szőkecsillag
    Szőlőérlelő csillag
    Szüretelő csillag
    Szűzleányok csillaga
    Táltoscsillag
    Tatárok Gázlója
    Tejfeles csillag
    Tengerbe Kacsintó
    Török Kaszás
    Tündérasszony Kútja
    Tündérek Kútja
    Tündérszemű csillag
    Ujjas csillag
    Úr Jézus csillagja
    Úristen Vetése
    Utasember Öröme
    Utasember Szerencséje
    Utasok csillaga
    Utasok Öröme
    Vadlegelő
    Vakondok Túrása
    Vándorcsillag
    Vendégcsillag
    Vezérszarvas
    Vezető csillag
    Vőfélycsillag
    Vőlegénycsillag
    Zászlós csillag
    Zászlótartó csillag
    Zsidócsillag
    Zsidók csillaga
    Zsombék Ikre

  Ez a bejegyzés Népi csillagnevek kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul