• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Mégsem teljesen feketék?  Az általánosan elfogadott nézet szerint nem láthatunk fekete
  lyukat, mivel a fekete lyukból semmi, még a fény sem juthat ki.
  Szerencsére a fekete lyukak sem teljesen feketék. A fekete lyuk erős
  gravitációs vonzásával magába szívja a környező gázt, amely eközben
  felforrósodik és így sugárzást bocsát ki. A sugárzás ilyen értelemben
  felhasználható arra, hogy mintegy megvilágítsuk a fekete lyukat és
  kirajzoljuk annak profilját.

  A csillagászok reményei szerint
  néhány éven belül lehetővé válik a saját Tejútrendszerünk
  középpontjában levő fekete lyuk eseményhorizontjának közelebbi
  vizsgálata. Ennek eléréséhez szubmilliméteres tartományban dolgozó
  távcsövek kontinenseken átnyúló hálózatára lesz szükség. A hálózat
  révén egy, a teljesítményét tekintve Föld-méretű távcső válik
  használhatóvá. Ezt az interferometria néven ismert eljárást a hosszabb
  hullámhosszú rádiósugárzás vizsgálata során már régóta használják. A
  rövidebb, szubmilliméteres sugárzás tanulmányozásával a csillagászok
  igen nagy felbontású képeket kaphatnak a fekete lyuk közvetlen
  környezetéről.

  A Tejútrendszerünk középpontjában levő fekete lyuk
  átmérője megközelítőleg 15 milló km, és több mint 25000
  fényévnyire található. Ez a legjobb célpont az interferometrikus
  vizsgálatok számára, mivel az összes ismert fekete lyuknál nagyobb
  kiterjedéssel látszik az égen. Mindazonáltal a néhányszor tíz milliomod
  ívmásodpercnyi szögmérete nehézséget jelent a megfigyelők számára,
  mivel tízezerszer jobb felbontást követel meg, mint a Hubble Űrtávcső
  jelenlegi felbontása a látható fény tartományában.

  A fekete lyuk
  határán levő forró foltokból már észleltek sugárzást. Mindazonáltal a
  jelenleg alkalmazott technológia még nem áll teljesen készen a
  felhasználásra, így Avery Broderick és Avi Loeb (Harvard-Smithsonian
  Center for Astrophyiscs), mintegy ennek az észleléstechnikai ugrásnak
  az előkészületeként, számítógéppel modellezték, hogy várhatóan mint fognak a megfigyelők látni.

    

  A Tejútrendszer
  középpontjában levő fekete lyuk körül keringő forró folt elméletileg
  számított képe. A fekete lyukat körülvevő akkréciós korongot, amelyben
  a forró folt található, körülbelül 45 fokos szögben láthatjuk. A
  két kép közötti különbség, hogy a bal oldali kép egy nem forgó, míg a
  jobb oldali egy maximális sebességgel forgó fekete lyukat ábrázol. (A Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics nyomán.)

  A
  Galaxisunk központi fekete lyuka által kibocsátott sugárzás jelenlegi
  ismereteink szerint is fluktuál, valószínűleg azért, mert az anyag
  nagyobb csomókban nyelődik el. A forró pontokból kiinduló sugárzást
  tanulmányozva a kutatók szimulálták a jelenlegi technológiával elérhető
  kisfelbontású észlelések eredményeit is. A megjelenő újabb észlelési
  eredmények egyezést mutatnak Broderick és Loeb előrejelzéseivel. A
  későbbiek során rutinszerűen végzett megfigyelésekkel számos ilyen fler
  (felfényesedés) adatait gyűjthetik össze a kutatók, amelyek elemzésével
  magának a fekete lyuknak a tulajdonságaira következtethetnek majd.

  Az
  infravörös tartományban a már meglévő és a közeljövőben elkészülő
  interferometrikus eszközökkel végzett megfigyelések lehetőséget adnak
  Galaxisunk magjának hihetetlenül részletes vizsgálatára, ezred
  ívmásodpercnél jobb felbontásokkal. Mindazonáltal a szubmilliméteres és
  infravörös észlelések kiegészítő jellegűek, mindkét módszert használni
  kell ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a Galaxisunk központi részéről.

  Az
  észlelésekkel végső soron Einstein általános relativitáselméletét
  fogják tesztelni, egy fekete lyuk által keltett rendkívül erős
  gravitációs térben.

  Forrás: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics PR 05-32

  Ez a bejegyzés Csillagok végállapotai kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul