• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A relativitáselmélet kísérleti tesztelése  Idén ünneplik a fizikusok Einstein „csodálatos
  évének” századik évfordulóját. Ez volt az az év, amelyben doktorátust
  szerzett fizikából a Zürichi Egyetemen, valamint négy cikket tett
  közzé, köztük egyet a speciális relativitáselméletről, és egyet a
  fényről, amely végül 1921-ben Nobel-díjat eredményezett számára. Bő tíz
  évvel később, 1916-ban publikálta az általános relativitáselméletet,
  amelyben oly módon terjesztette ki a speciális relativitáselméletet,
  hogy az magába foglalja a gravitáció nehezen megfogható koncepcióját.

  Az
  általános relativitáselmélettel Einstein mindörökre megváltoztatta a
  gravitációról, mint erőtérről alkotott newtoni képet, azt állítva, hogy
  a tér és idő kibogozhatatlanul összefonódik egy téridőnek nevezett
  szerkezetben, ill. hogy a gravitáció pusztán a téridőnek a görbülete, amelyet a tömeggel rendelkező testek okoznak.

  Bár
  az általános relativitáselmélet a modern fizika egyik alappillére lett,
  ez maradt Einstein elméletei közül a legkevésbé ellenőrzött. Ennek oka,
  hogy az általános relativitáselmélet által előrejelzett hatások a Föld
  környezetében rendkívül kicsik, és bár az elmúlt 90 évben elvégzett
  számos kísérlet szerint Einstein a jó úton járt, ezekben a mérésekben a
  relativitáselméleti hatásokat igen erős háttérzajból kellett kiemelni.
  Igaz ugyan, hogy 1993-ban Russell Hulse és Joseph Taylor
  rádiócsillagászok a PSR 1913+16 jelű kettőspulzár felfedezéséért
  Nobel-díjat kaptak, ami a gravitációs hullámok kisugárzásával történő
  energiavesztés közvetett kimutatásával a relativitáselmélet mindmáig
  legbiztosabb igazolása, de a fizikusok régóta szeretnék ellenőrzött
  laboratóriumi körülmények között kimérni a téridő hajlását és
  csavarodását.

   

  Fantáziarajz a Föld által okozott téridő-görbület szemléltetésére. (Stanford Egyetem nyomán)

   

  Az
  elmúlt 17 hónapban a NASA Gravity Probe B (GP-B) műholdja
  ultraprecíziós, a legjobb minőségű hagyományos, a navigációban használtaknál milliószor pontosabb giroszkópokkal felszerelve
  keringett a Föld körül. Ezzel egy zavartalan, keringő laboratóriumban
  vált lehetővé a mérés során jelentkező háttérzaj szintjének
  csökkentése. Az elmúlt időszakban a űrszonda adatokat gyűjtött az
  általános relativitáselméletet végső kísérleti tesztjéhez.

  Az
  elv roppant egyszerű. A 2004. április 20-án a Vandenberg
  Légitámaszpontról felbocsátott GP-B műhold négy gömb alakú giroszkópot
  használt az Einstein elméletéből következő két különleges hatás
  pontos mérésére. Az egyik a geodetikus effektus, vagyis az, hogy a Föld
  milyen mértékben hajlítja meg a helyi téridőt, amiben elhelyezkedik. A
  másik effektus a tér felcsavarása, amit szemléletesen úgy fogalmazhatunk meg, hogy a forgó Föld
  mennyire "vonszolja", húzza magával a helyi téridőt.

  A
  kísérlet kezdetekor mind a giroszkóp forgástengelyét, mind az űrszondán
  elhelyezett vezetőtávcsövet egy igen távoli referenciapont irányába –
  egy vezetőcsillag felé irányították. A küldetés 50 hete alatt az
  űrszonda több mint ötezerszer megkerülte a Földet. Az elméleti jóslatok
  szerint a kb. egy éves időszak alatt a Föld helyi téridejének
  geodetikus torzulása miatt a giroszkóp forgástengelye az eredeti
  vezetőcsillag irányától eltér, méghozzá a csekély 6,6 ívmásodperces
  (0,0018 fok) értékkel. Hasonlóképpen, a Föld felcsavarodó helyi
  térideje miatt a forgástengely az előző hatás irányára merőlegesen is
  eltér, még ennél is kisebb mértékben: 0,041 ívmásodperccel (0,000011
  fok). Ez utóbbi szögtávolság az emberi hajszál vastagsága lenne,
  ahogyan megközelítőleg 16 km távolságból láthatnánk.

  A
  gyakorlati megvalósítás azonban igen nehéz volt, és átfogó
  együttműködésre volt szükség többek között a Stanford, a NASA, a
  Lockheed Martin és más intézmények fizikusai között, valamint mérnökök
  és űrkutatók között. Közel 44 évet (!) vett igénybe az ultrapontos
  giroszkópok kifejlesztése, valamint a többi technikai fejlesztés
  elvégzése annak érdekében, hogy a tudósok képesek legyenek ennek a
  megtévesztően egyszerű kísérletnek az elvégzésére. Például a
  pingponglabda méretű forgó giroszkópalkatrészeknek olyannyira
  egyneműeknek és tökéletesen gömb alakúaknak kellett lenniük, hogy több
  mint 10 évbe került a gyártáshoz szükséges teljesen új technológia
  kifejlesztése. A gömbök most szerepelnek a Guiness Rekordok könyvében,
  mint a világ leggömbszerűbb objektumai. Hasonlóképpen évekbe telt
  azoknak a hibátlan tetőélprizmáknak az elkészítése, amelyeket a
  vezetőcsillagra néző távcsőben használtak fel.

  A
  GP-B küldetésének végén a terveknek megfelelően a műszereket hűtő és a
  kis korrekciós hajtóművekhez használt hélium kifogyott. Az 50 hetet
  lefedő adatsort letöltötték és a Stanford Egyetemen levő GP-B Mission
  Operations Center számítógépeibe került, ahol a GP-B csoport tudósai
  megkezdték az adatok sok fáradsággal járó végső ellenőrzését és
  elemzését.

  Vajon igaza volt-e Einsteinnek? Ezt
  még további 15 hónapig, az elemzések befejezéséig nem fogjuk tudni, de
  a világ fizikusai rendkívül kíváncsian várják az eredményeket. A végleges eredmények a
  legalább 15 hónapig tartó ellenőrzés és elemzések után 2007 első felére
  várhatóak.

  Forrás: Stanford University

  Ez a bejegyzés Egyéb asztrofizika kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul