• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A Tatooine bolygó  Napjainkra már több mint 150 exobolygót ismerünk, ezek főleg
  magányos csillagok, avagy laza kettős rendszerek egyik tagja körül
  keringenek. A Világegyetemben lévő csillagok legalább fele kettős vagy
  többszörös rendszert alkot, közülük sok esetben a partnerek egymáshoz
  viszonylag közel találhatók. Ilyen szoros rendszerekben nem találtunk
  exobolygót – egészen mostanáig.

  A HD 188753 a Napunkhoz hasonló
  csillag a Földtől 149 fényévre, a Cygnus csillagkép irányában. Nem
  magányos égitest, hanem egy hármas rendszer tagja, ahol két társa
  körülbelül olyan távol van tőle, mint a Szaturnusz vagy az Uránusz a
  Naptól. Maciej Konacki (Caltech) a 10 méteres Keck I teleszkóppal egy
  1,14 jupitertömegű exobolygót talált a Napunkhoz hasonló HD 188753A
  körül. Ez tehát az első megfigyelés többszörös szoros csillagrendszer
  egyik tagja körüli exobolygóról.

  A
  három csillag térbeli viszonya (balra) és az exobolygó pályája a
  főkomponens körül (jobbra) háttérben a két távolabbi csillaggal (NASA JPL-Caltech nyomán)

  A
  felfedezés olyan szempontból fontos, hogy eddig nem tudtuk,
  kialakulhatnak-e bolygók az ilyen szoros kettős és többszörös
  rendszerekben. Az új planétát a Csillagok Háborújában szereplő
  ikercsillag nyomán nem hivatalosan Tatooine bolygónak nevezték el. A
  Tatooine az A jelű csillag körül 3,35 földi nap periódusú pályán mozog.
  Sárga csillaga a felszínéről figyelve hatalmas korongnak látszik. Az
  égen emellett két kisebb, narancsos és vöröses színű, szintén fényes
  nap tündököl. Ezek a főkomponens távolabbi G és K színképtípusú
  társai, amelyek egymáshoz közel mozognak. A Tatooine bolygón egy év
  (mialatt egyszer megkerüli a napját) tehát 3,35 földi napig tart.
  Ugyanakkor a csillagától mért kis távolsága miatt tengelyforgása
  valószínűleg kötött, azaz mindig ugyanazt az oldalát
  fordítja csillaga felé. Utóbbi így az égen állandóan ugyanott
  látszik, kellemetlen forróságot árasztva.

  Az
  exobolygó-vadászok
  eddig nem is nagyon vizsgálták a szoros többszörös csillagrendszereket,
  mivel itt a hagyományos radiálissebesség-módszer nehezen
  használható, mert az egyes csillagok erősen befolyásolják egymás
  mozgását. Emellett az elméleti számítások szerint itt kisebb az
  esélye a stabil bolygópályáknak. A felfedező az exobolygót a
  radiálissebesség-módszer továbbfejlesztésével mutatta ki, amelyet
  kifejezetten többszörös rendszerekre
  dolgozott ki, és több, egymáshoz közeli csillag esetében is
  megbízhatóan írja le a tagok mozgását, egymásra kifejtett gravitációs
  hatását. Néhányan azonban egyelőre még kételkednek az új módszer
  pontosságával kapcsolatban.

  Fantáziarajz
  a Tatooine bolygó egyik holdjáról megfigyelhető látványról: balra a
  Tatooine bolygó, jobbra a közeli csillag éppen lenyugszik, míg két
  távolabbi társa még a horizont felett látható (NASA JPL-Caltech nyomán)

  Szintén
  érdekes, hogy az új planéta az anyacsillagához közeli, úgynevezett
  forró Jupiter típusú exobolygó. A jelenlegi elgondolás szerint ezek az
  adott csillagtól messzebb születtek, majd különböző perturbációk révén
  jutottak sokkal beljebb húzódó pályájukra. Talán a másik két csillag
  működött közre ebben a biliárdjátszmában, amelynek során akár további
  csillagok is kidobódhattak a rendszerből. A csillagok körül, születésük
  után kialakult protoplanetáris korongokra szintén hatnak a közeli
  objektumok. A társak gravitációs tere a  korong anyagát szétszórhatja – így nem keletkeznek belőle planéták. A fenti
  rendszerben a partnerek gravitációs terétől a HD 188753 körüli
  protoplanetáris korong anyaga feltehetőleg 1,3 Cs.E.-ig maradt meg,
  távolabbi része szétszóródott. Ha kiderül, hogy többszörös
  csillagrendszerekben is gyakran keletkeznek bolygók, sokkal több ilyen
  égitesttel számolhatunk, mint eddig gondoltuk. Az ilyen planéták
  ugyanakkor abban is segítenek, hogy a keletkezésüket leíró modellek
  közül kiválasszuk a megfelelőket.

  Forrás: Caltech PR 2005.07.13.

  Ez a bejegyzés Exobolygók kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul