• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Kitöréstől „lehűlt” csillag  Az M33 tőlünk 3 millió fényévre lévő spirális galaxis. Roberta
  Humphreys (University of Minnesota) és munkatársai egy változócsillagot
  tanulmányoztak a galaxisban, amelyről több évtizedes adatsorunk van.
  Az A-változóként jelölt objektum 1950-ben még az egyik
  legfényesebb csillag volt az M33-ban. Az ekkor rögzített
  színképfelvétel alapján F-típusú szuperóriásként sorolták be, azaz
  Napunknál valamivel forróbb felszínű és sokkal nagyobb energiakibocsátású égitest volt.

  Később több mint 3 magnitúdót
  halványodott, és ezzel párhuzamosan színe a vörös felé tolódott el. Az
  1970-es és 1980-as évek fordulóján még mindig erősen mutatta ezeket a
  jellemzőket. Egy 1985-ben készült spektrum alapján M-típusú
  szuperóriásként katalogizálták, amely felszíni hőmérséklete több ezer
  fokkal alacsonyabb a Napénál. Legfényesebbnek az infravörös tartomány
  10 mikrométeres hullámhosszán mutatkozott. Teljes energiakibocsátása
  kb. százezerszerese volt a Napénak, és nagyságrendileg 0,0001
  naptömegnyi anyagot veszített évente.

  A kérdéses csillag egy 1949-es (balra) és egy 1992-es (jobbra) felvételen (Palomar Observatory nyomán)

  A
  halvány állapot oka egy vastag és poros csillagkörüli burok lehetett,
  ami elnyelte a csillag látható tartományba eső sugárzását, majd az infravörös
  tartományban kisugározta. A burokban lévő por a csillag színképében titánium-oxid
  elnyelési sávokat hozott létre. A 2003-ban készített színképfelvétel alapján az
  objektum ismét közelít a korábbi „letisztult” állapotához, jelenleg az
  F és a G színképosztály több jellemzőjét is mutatja. A porburok
  vékonyodott és megritkult, de valószínűleg teljesen még nem tűnt el.
  Hasonló jelenséget már más csillagoknál is megfigyeltek, de lényegesen
  rövidebb lefutással. Közülük legismertebb talán a Rho (ró) Cassiopeiae,
  amelynél az ilyen halványodások csak 1-2 évig tartanak. A fenti
  csillagnál az elhalványodás legalább 35, de inkább 40-50 évig tartott.

  Forrás: astronomy.com 2005.07.01.

  Ez a bejegyzés Különleges csillagok kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul