• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Az 1572-es szupernóva  Csillagászattörténeti ritkasággal bővült az Egyetemi Könyvtár
  kiállítása. A könyvtár állományának rendezése során nyáron előkerült
  latin nyelvű, eddig ismeretlen kézirat részletesen beszámol Kaspar
  Peucer wittenbergi matematikus csillagászati megfigyeléseiről, illetve
  a szupernóvához kapcsolódó korabeli mítoszról, miszerint Krisztus
  utolsó eljövetelét jelentené a csillag fellobbanása. A kézirat
  megtekinthető a Könyvtár Ég és Föld című kiállításán. A tárlat
  legrégibb darabja Hartmann Schedel 1493-ban Nürnbergben készült
  világkrónikája. Kivételes ritkaságnak számít továbbá Amerigo Vespucci
  1504-ben nyomtatott műve az Új világ leírásáról, amelyből a világon
  mindössze néhány regisztrált példányt tartanak nyilván.

  A
  kiállításon láthatóak a csillagászat, a térképészet és a
  földrajztudomány olyan alapvető munkái, mint Kopernikusz 1543-ban
  kiadott, Az égi pályák körforgásáról, illetve Kepler 1606-ban megjelent, Új csillagászat
  című művének első kiadása, továbbá James Cook, a világhírű utazó
  1772-75 közötti dél-tengeri útjáról szóló, metszetekkel díszített
  könyve. A kiállítás anyagát az Egyetemi Könyvtár Régi Nyomtatványok
  Osztályának munkatársai állították össze. Igénybe vehető magyar és
  idegen nyelvű tárlatvezetés, a kiállításon videó-, és fényképfelvétel
  készíthető. Bővebben leírás az eddig ismeretlen kéziratról:

  A
  nemrég előkerült kolligátum-kötet végéről egy eddig ismeretlen
  beszámoló bukkant elő az 1572-es, egész Földön megfigyelt
  szupernóváról. A néhány oldalas latin nyelvű kézirat részletesen
  beszámol Kaspar Peucer wittenbergi matematikus csillagászati
  megfigyeléseiről, illetve a szupernóvához kapcsolódó korabeli
  mítoszról, miszerint Krisztus utolsó eljövetelét jelentené a csillag
  fellobbanása. A kortárs 16. századi tudósok új csillagnak hitték a
  valójában haldokló, tőlünk 10000 fényévre lévő szupernóva
  fellobbanását, ami megrengette a hagyományos, majdnem 2000 éves
  peripatetikus-skolasztikus kozmológia alapjait.

  Arisztotelész
  tanítása szerint ugyanis nem keletkezhetnek új csillagok a Hold feletti
  világban, míg Tycho Brahe dán asztronómus, aki könyvet írt az általa új
  csillagnak (stella nova) hitt égi objektumról, bebizonyította, hogy ez
  az égi jelenség jóval a Hold és a bolygók szférája fölött
  ‘keletkezett’. A jelenséget másfél évig figyelhették meg szabad
  szemmel, míg 1574 tavaszán eltűnt a tudósok és a laikusok előtt. Éppen
  tavaly, a Hubble űrteleszkópnak köszönhetően sikerült a több mint 400
  éve eltűnt szupernóvát, pontosabban annak maradványait megtalálni.

  Nagyon
  sok legenda keletkezett erről az új csillagról már a 16. században,
  epigrammák, értekezések, szép fametszetek készültek róla, sokan azt
  gondolták, hogy a betlehemi csillaghoz hasonlóan Krisztus közelgő
  eljövetelét jelenti be ez az égi jelenség, vagy esetleg, protestáns
  teológusok szerint az 1572. augusztusi Szent Bertalan éji mészárlás
  baljós jele lehetett. William Shakespeare pedig Hamlet című drámája
  elején állított emléket gyermekkori élményének. A kéziratunkban
  természetesen helyet kapott ez a legenda is egy ádventi prédikációba
  beleszőve. Tehát ez a különleges szöveg egyrészt pontos asztronómiai
  beszámoló egy csillagászati eseményről, másrészt mitikus asztrológiai
  prédikáció Krisztus utolsó eljöveteléről. A bonyolult szöveg és a
  hatalmas háttér információ feldolgozása után most augusztus végén, a
  III. csillagászattörténeti konferencián volt lehetőség arra, hogy a
  szélesebb szakma is megismerhette ezt a páratlan magyar forrást a 16.
  század második feléből.

  Helyszín: Budapest Ferenciek tere 6.
  Egyetemi Könyvtár I. emelet díszterem
  Időpont: 2005. szeptember 30-ig
  hétköznapokon 10-től 18 óráig
  Szervező: ELTE Egyetemi Könyvtár

  Ez a bejegyzés Egyéb témák kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul