• csillagaszat.hu
    csillagászat.hu
    Csillagászati hírportál

    Határ a csillagos ég: távcsőidő-pályázat középiskolás diákoknak    A Magyar Tudományos
    Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati
    Kutatóintézete
    (MTA KTM CsKI)
    pályázatot hirdet középiskolai tanulók
    részére annak alkalmából, hogy az ENSZ
    2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének
    nyilvánította. 400 éve történt, hogy
    Galilei és kortársai elõször végeztek
    csillagászati megfigyeléseket
    távcsővel.

    A pályázati kiírás
    A pályázati adatlap

    A pályázók
    köre:
    A pályázaton részt vehet minden
    magyarországi és határon túli magyar, 14 és
    18 év közötti
    középiskolai diák. Kizárólag 3 fős csapatok
    pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából
    több csapat is pályázhat.

    A piszkés-tetői Schmidt-távcső.

    A pályázat
    témája
    : Végiggondolni, hogy melyik az a
    csillagászati objektum, amit Magyarország egyik
    legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI
    Piszkés-tetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es
    Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni
    a csapat. Rövid indoklását várjuk annak,
    hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok
    alapján választották az adott égitestet,
    van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges
    aktualitása. Van-e lehetőség valamely tudományos
    kérdés eldöntésére vagy sejtés
    igazolására a felvételek alapján? Miért
    lehet érdekes a megörökítendő égitest a nagyközönség
    számára?

    Beküldési
    határidő:
    2009. május 15. 24h 00m

    Az elbírálás határideje : 2009. június 10.

    A pályázat
    célja,
    hogy lehetőséget
    teremtsünk Galilei egykori vizuális csillagászati
    élményeinek megismétlésére,
    megtapasztalására korunk eszközeivel. A pályázat
    révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak
    alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, úgymint
    egy égitest láthatósága, fényessége,
    látszó átmérője, színszűrők
    használata, digitális képrögzítési
    eljárások. Egy tudományos probléma
    feldolgozása révén bepillantást nyernek
    a XXI. század csillagászati megfigyelési
    technikáiba, berendezéseinek használatába,
    részt vesznek egy távcsőidő-pályázat
    előkészítő munkáiban, csillagászati
    felvételek utólagos feldolgozásában.
    Fizikai-matematikai ismereteik mellett
    számítástechnikai és idegennyelvi
    tudásukat is kamatoztathatják.

    Díjak: Az
    első három helyezett pályázata 1-1 óra távcsőidőt kap 2009
    augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkés-tetői
    Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es
    Schmidt-távcsövére
    a projekt
    megvalósítására. Az első helyezett jutalma, hogy
    a csapat tagjai felkészítő tanárukkal
    együtt meghívást kapnak a
    Piszkés-tetői Obszervatóriumba, ahol –
    szakember segítségével – személyesen rögzítik a
    pályázati
    anyagban szereplő objektumot. A
    második és harmadik helyezett csapat programjához
    intézetünk munkatársai készítik el a
    felvételeket. A csapatok a képek feldolgozásához
    is kapnak segítséget. Az első három helyezett
    pályázat eredményeképpen készült
    kép vagy montázs megjelenik az MTA KTM CsKI honlapján
    és a magyar tudományos sajtóban.

    A pályázat
    formai követelményei:

    • A pályázathoz
      kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
    • A pályázatnak
      tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi
      koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges
      fényességét.
    • Rövid, maximum 2
      oldalas indoklás szükséges, amiben a választott
      objektum tudományos és kulturális jelentősége,
      magyar kötődése (ha van), esetleges aktualitása
      szerepeljen, és hogy miért éppen erre esett a
      csapat választása. Térjünk ki arra, hogy
      az adott távcső és detektor mennyire felel meg a
      választott égitest megfigyelésére (Ne
      válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány
      égitesteket, stb.) Írjuk le, hogy van-e olyan tudományos
      kérdés, aminek eldöntésében,
      vizsgálatában segítséget nyújthat
      a Schmidt-távcsővel készült megfigyelés.
      Miért lehet érdekes az adott égitest a
      nagyközönség számára?
    • Külön
      részletes leírást kérünk az
      objektum észlelésének kívánatos
      módjáról (maximum 1 oldal)

      • expozíciós
        idők, színszűrők használata
      • az égitest
        mely része szerepeljen a képen, ha nem fér
        el a
        látómezőben, készüljön-e mozaik
      • holdfázis
        nagysága mennyiben zavaró
        és így
        tovább…

    A pályázat
    technikai követelményei:
    A pályázatot
    kizárólag elektronikus formában kérjük
    beküldeni. Az elfogadható formátumok: PDF, rtf,
    Microsoft Word, Openoffice, vagy postscript.

    A pályázatokat
    a hatar@konkoly.hu címre
    kérjük küldeni. Jelige: "Határ a csillagos ég."

    Egyéb szempontok a pályázat elkészítéséhez:

    • A teleszkóp
      technikai adatai: 60/90/180 cm Schmidt-teleszkóp
    • A detektor adatai:
      Photometrics CCD-kamera a fókuszban, mérete: 1536×1024
      pixel, 1 pixel mérete: 9 mikrométer
    • A látómező mérete: 26 x18
      ívperc
    • Használható
      színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös),
      I (infravörös)

    Az M81 spirálgalaxis 5 perces expozíciós idejű felvétele a mátrai műszerrel (fotó: Kiss László)

    Az értékelés
    szempontjai:

    • Az objektum
      Magyarországról legyen megfigyelhető 2009
      augusztusában (törekedjünk a minél nagyobb
      horizont feletti magasságra).
    • Az objektum
      lehetőleg látványos legyen, ne csak egyetlen fénypont
      árválkodjon a képen. Így bármilyen
      érdekesek is az exobolygóval rendelkezõ csillagok,
      vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcsőben nem nyújtanak
      impozáns látványt. Javasoljuk több színszűrő
      használatát a minél esztétikusabb, végső színes kép készítéséhez.
    • Szóba jövő
      objektumok: naprendszerbeli, galaktikus, extragalaktikus természetes
      égitestek.
    • További fontos szempontok:

      • a tudományos
        indoklás,
      • a választás
        ötletessége, illetve
      • a pályázat
        technikai kivitelezhetősége

     

    További információ
    kérhető a hatar@konkoly.hu címen.

    Kellemes fejtörést,
    jó munkát kíván a szervezõbizottság
    !

    Ez a bejegyzés Egyéb témák kategóriában van. Link könyvjelzője.
    • Magyarország megújul