• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Viharfelhők a Titanon  A Cassini-szonda VIMS detektorának felvételei alapján idén januárban
  a hold légkörében lévő felhőket, köztük négyet részletesen is
  tanulmányoztak a Titanon. A felhők a 40 fokos szélesség környékén
  jelentek meg a déli féltekén, ahol éppen nyár van. A képződmények
  meglepően gyorsan változtak, feltűnésük után közel fél órával már a
  troposzféra felső részéig emelkedtek. Eszerint a felhők belsejében 36
  km/h körüli emelkedési sebesség volt jellemző – amelyhez hasonló a
  földi zivataroknál is gyakran megfigyelhető. Az emelkedés végére
  maximum 42 km magasra jutottak, majd az egyenlítővel párhuzamos szelek
  miatt elsodródtak. Sodródás közben mintegy fél óra alatt kb. 10 km-el
  csökkent a magasságuk. A modellek alapján a megfigyelt gyors süllyedés
  csak úgy magyarázható, ha a felhő felső részének anyaga folyékony
  metáncseppek formájában kihullott. A jelenség további érdekessége, hogy
  a 40 fokos zóna mentén sem egyenletesen oszlottak el a felhők.
  Legerősebb csoportosulást a 0 és 90 fokos nyugati hosszúsági kör mentén
  mutattak.

  A
  Mauna Kearól Henry G. Roe (CALTECH) és munkatársai
  a Gemini és a Keck teleszkópokkal 82 éjszaka során 24 felhő mozgását
  vizsgálták ugyanebben a sávban, alkalmanként átlagosan fél órán
  keresztül. A megfigyelt felhők háromnegyede a 40 fokos déli szélességű
  sáv teljes kerületének mindössze negyedén jelent meg, elsősorban a
  ny.h. 350. fokánál – amely nem sokkal tér el a Cassini által mért
  pozícióktól. A megfigyelések szerint a felhők nem mindig pontosan
  ugyanott, de a korábbi pozíciók közelében tűnnek fel. Ellenben a
  déli sark térségében lévő fellegek néhány hetes élettartamával, a
  40 fokos sáv felhői nagyságrendileg csak 1 órán keresztül léteznek. A
  kisebb helyi forrásokból kifejlődő, majd elnyúló felhősávok közül a
  leghosszabb a 2000 km-es méretet is elérte. A felhők magasságára – a
  Cassini méréseivel összhangban – 10 és 35 km közötti értékeket kaptak,
  eszerint azok a troposzférában maradnak.

  A jelenség egyik
  lehetséges magyarázata, hogy a felhőképződést felszíni képződmények
  okozzák egy olyan zónában, ahol a globális légkörzés miatt erős
  feláramlás jellemző. Ezt preferálják a Cassini-felvételeken dolgozó
  szakemberek, és ennek kedvez az a tény is, hogy a déli pólus feletti
  szmogsapka szintén a 40 fokos szélességig ér. A rövid életű felhők
  alkotta zóna elhatárolhatja a 40 fokos szélességtől délre fekvő sarki
  régiót, ahol a nyáron képződő fotokémiai szmog ezért felhalmozódik. A
  felhők hosszúsági körök szerinti jellemző megjelenési helyeit pedig
  magas hegyláncok okozhatják, maguk felett emelkedésre kényszerítve a
  légköri gázokat. Egy másik elmélet szerint aktív vulkánok bocsátanak
  friss metánt a 40 fokos déli szélesség mentén a légkörbe, és ez okoz
  felhőképződést. Ha a felhők valóban vulkánkitörésektől jönnek létre, a
  légköri metán utánpótlásának régóta keresett megjelenési formáját
  látjuk a képeken. A felhők képződési helye és a felszíni pontok közötti
  korreláció nem erős, néhány 100 km-t eltérnek az egyes, hasonló
  területen megjelenő felhők pozíciói egymástól. Ez elméletileg mindkét
  modellel összeegyeztethető.

  Felhők
  a Cassini felvételein. A kék szín jelöli a felhőket (2,13 mikrométeres
  hullámhossz), a zöld a felszíni képződményeket (2,000 mikrométeres
  hullámhossz), a vörös pedig a sztratoszférikus ködöt (2,3 mikrométeres
  hullámhossz) (Griffith és munkatársai, 2005, Science, 310, 474. Az AAAS engedélyével.)

  A
  szakemberek megvizsgálták továbbá azt a lehetőséget, hogy a
  környezetüknél sötétebb foltok okozhatják-e a felhők sajátos
  eloszlását. Ebben az esetben a feltételezett sötét felszíni területek a
  napsugárzástól erősen felmelegednek, és heves feláramlást váltanának ki
  maguk felett. Az ilyen felszíni fényesség- és albedokülönbség nyomát
  azonban nem találták a megfigyelésekben. Az elméleti modellek alapján a
  Szaturnusz árapályhatását is sikerült kizárni a lehetséges okok közül.
  A fenti két modell: a hegyek és a vulkánok közötti választást a Cassini
  radarmérései könnyítik majd meg, amelyek rámutathatnak, a kérdéses
  területeken vannak-e kiemelkedő hegyláncok, esetleg vulkáni kúpok.

  Forrás: Science, 2005.10.21.

  Ez a bejegyzés Titan kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul