• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Napfogyatkozás 2006. március 29-én  Aligha létezik lenyűgözőbb természeti jelenség a
  teljes napfogyatkozásnál. Március 29-én ismét teljes napfogyatkozás
  lesz megfigyelhető a közeli Törökországból, ahová számos magyar
  expedíció fog indulni. Hazánkból a jelenség csak részleges lesz,
  azonban az 56-64%-ban megfogyatkozott Nap látványa is rendkívül
  érdekes. Hírportálunkon mind a hazai, mind a törökországi, mind pedig
  az egyiptomi megfigyelésekről be fogunk számolni.

  A napfogyatkozások létrejötte 

  Napfogyatkozás
  olyankor jön létre, amikor Holdunk a Föld és a Nap közé kerül, és a
  Hold árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld felszínén állva csak
  az árnyék területéről figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az égen
  látható mérete közel egyforma, mivel a Hold a Napnál 400-szor kisebb és
  400-szor közelebb is van, ezért kedvező helyzetben a Hold az egész
  napkorongot eltakarhatja.

  Részleges
  napfogyatkozás akkor látható, amikor a Hold a napkorongnak csak egy
  részét takarja el. Utóbbi egy-egy napfogyatkozás alkalmával a Föld több
  ezer kilométer széles területről figyelhető meg. Ezt mutatja az ábrán a
  nagyobb és világosabb szürke kör a Föld felszínén. Teljes
  napfogyatkozás idején a Hold az egész napkorongot eltakarja. Ez a
  részleges fogyatkozásnál sokkal kisebb területről látható, ez a
  mellékelt ábrán a világosabb szürke korong centrumában lévő kisebb,
  sötétebb folt. Utóbbi csak 100-200 km átmérőjű, ez a totalitás sávja. A
  teljes napfogyatkozás elméletileg lehetséges maximális
  időtartama legfeljebb 7,5 perc – ilyen
  hosszú totalitás azonban rendkívül ritkán fordul elő.

  A
  teljes napfogyatkozás az egyik legszebb természeti jelenség: időtartama
  alatt a táj és az égbolt sötétebb lesz, feltűnnek a bolygók és a
  legfényesebb csillagok, valamint a Nap külső légköre: a napkorona is.
  Gyakori kérdés: milyen élettani hatása van mindennapi életünkre egy-egy
  napfogyatkozásnak? Ez  a hatás elhanyagolható – természetesen
  eltekintve attól, hogy a látványos jelenség megfigyelése mindenkinek
  örömöt okoz.

  A 2006. március 29-i napfogyatkozás menetrendje

  A
  2006. március 29-i teljes napfogyatkozás csak részlegesként látható
  hazánkból. A teljesség sávja Afrikán és Ázsián halad át.
  A fogyatkozás árnyékkúpja Brazíliából indulva átszeli az
  Atlanti-óceánt, Észak-Afrikát és Közép-Ázsiát, majd Mongólia nyugati
  határánál hagyja el bolygónk felszínét.

  Mindezt
  látványosan szemlélteti a mellékelt animáció. Ezen a fogyatkozás
  árnyékának útját követhetjük végig, amely a Holdnak a Föld körül leírt
  nyugatról kelet felé mutató keringési iránya miatt a képen balról
  jobbra mozog. A nagyméretű, szürke színű, kerek folt a részleges
  fogyatkozás területe, míg a teljes fogyatkozás (a totalitás) csak ennek
  a közepén lévő, kisebb sötét folt területéről nézve látható.

  Ez
  a teljes napfogyatkozás maximálisan valamivel több mint 4 percen
  keresztül figyelhető meg. Észlelésével, és a teljesség sávjába irányuló
  expedíciókkal kapcsolatos információk a napfogyatkozas.csillagaszat.hu oldalon olvashatók.

  A
  Hold hazánk különböző pontjairól nézve a nyári időszámítás szerint
  11:41 és 11:46 között lép be a napkorong elé. Részletes időadatok a
  táblázatban olvashatók. A fogyatkozás maximális fázisa 12:50 körül
  következik be, ekkor kísérőnk a napkorong 56-64%-át takarja majd el. A
  legnagyobb fázis idején is majdnem olyan világos lesz, mint amikor
  kísérőnk nem takarja el a Napot, és nem is látszanak a teljes
  napfogyatkozás alkalmával megfigyelhető rendkívüli jelenségek. Ennek
  ellenére, megfelelő felszereléssel megfigyelve, látványos jelenségnek
  lehetünk tanúi. A Hold fekete sziluettje14:00 körül hagyja el a
  napkorongot, ekkor ér véget a részleges napfogyatkozás.

  A napfogyatkozás megfigyelése

  Soha
  ne nézzünk közvetlenül a Napba, se szabad szemmel, se távcsővel, se
  fényképezőgéppel, vagy a videokamera keresőjével! Az erős fénytől
  azonnal megvakulhatunk !

  A
  napfogyatkozások megfigyelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni,
  ellenkező esetben maradandó szemsérülést szenvedhetünk, akár meg is
  vakulhatunk. Távcsöves észleléskor csak megfelelően készített és
  stabilan rögzített gyári napszűrőt használjunk. Házilag barkácsolt,
  vagy nem kifejezetten távcsövekhez gyártott napszűrőket ne használjunk!
  A távcsövünkön csak objektívszűrőt használjunk, az okulárnál
  elhelyezett szűrő a hőtől elpattanhat. Szűrőként csak a fémet
  tartalmazó felületek alkalmasak, mert a láthatatlan, de káros sugarakat
  is elnyelik. Nem biztonságos a kormozott üveg, fotografikus
  neutrálszűrő, a túlexponált színes film vagy a napszemüveg használata
  sem. Jól használható azonban például az ívhegesztéshez használatos
  hegesztőüveg (13-14-es fokozat).

  A fogyatkozás megfigyelésének jól bevált eszközei a napfogyatkozás-védőszemüvegek

  Amennyiben
  gyárilag készített szűrőnk nincs, de van egy távcsövünk, amely nem
  tartalmaz ragasztott lencséket, kivetítéssel is megfigyelhetjük a
  fogyatkozást. Ekkor helyezzünk az okulár mögé 10-30 cm-re egy fehér
  papírlapot: erre vetítjük ki a Nap képét. Emellett a távcső elejére
  gallérszerűen helyezzünk el egy kilyukasztott árnyékoló papírlapot,
  amely árnyékot vet az okulár mögött tartott lapra. Távcsövünket ezután
  irányítsuk a Napra, de már eközben se nézzünk a műszerbe, vagy annak
  keresőjébe. Utóbbit feltétlenül fedjük le, nehogy egy érdeklődő
  véletlenül belepillantson. Addig mozgassuk a Nap irányába, míg a cső
  árnyéka az árnyékoló papírlapon eltűnik. Ugyanekkor hátul megjelenik a
  kivetített napkorong képe. Az okulárnál addig állítsuk az élességet,
  amíg a napkorongnak éles nem lesz a pereme.Ha távcsövünk objektívjének
  átmérője 4-5 cm-nél nagyobb, érdemes az objektív elé helyezni egy
  átlátszatlan lapot, amelybe fúrjunk 4-5 cm átmérőjű lyukat. Ekkor csak
  ezen a kisebb területen keresztül jut napfény a műszerbe. Amikor a
  távcsövet nem használjuk, érdemes az objektívjét teljesen letakarni,
  hogy feleslegesen ne melegedjenek az optikai elemek.

  A kivetítés az egyik legjobb módszer a Nap biztonságos megfigyelésére

  Távcső
  nélkül, szabad szemmel is ideális látványt nyújt a jelenség, de a
  megfigyeléshez itt is megfelelő napszűrő szükséges. Ennek hiányában
  használjunk hegesztőüveget (13-14-es fokozat), de kormozott üveggel,
  vagy túlexponált negatívval ne próbálkozzunk, mert helyrehozhatatlan
  szemkárosodást szenvedhetünk. A fogyatkozás a camera obscura
  jelenséggel is egyszerűen vizsgálható: ekkor egy átlátszatlan felületen
  lévő milliméteres lyukon áthaladó fény vetíti ki a lyuk mögé helyezett
  lapra a Nap képét. Ugyanezt a jelenséget például a lombos fák
  árnyékában is megfigyelhetjük: a levelek közötti kis rések a Napot
  kerekded foltokba vetítik a földre, majd a fogyatkozás maximális
  fázisára (a Nap látszó képének megfelelően) mindegyik kép egyformán
  „kicsorbul”.

  Ne hagyjuk ki ezt a napfogyatkozást!

  Magyarországról részleges napfogyatkozást legközelebb 2008. augusztus 1-jén figyelhetünk meg a délelőtti órákban; fázisa 15-23%-os lesz. Teljes napfogyatkozásra még ennél is tovább kell várni, egészen 2081. szeptember 3-áig!

  Várjuk Olvasóink napfogyatkozás-képeit!

  Hírportálunkon
  szeretnénk minél teljesebb képet adni a napfogyatkozás "égi-földi"
  eseményeiről, ezért várjuk olvasóink asztrofotóit magáról a
  jelenségről, és életképeit a jelenséget megfigyelőkről. A képeket az mcse@mcse.hu címen várjuk!

  Iskolai csoportok és érdeklődők figyelmébe

  Az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban
  várjuk az érdeklődőket a jelenség megfigyelésére. A fogyatkozást
  biztonságos napszűrőkkel ellátott távcsövekkel figyeljük meg, mód lesz
  a Nap H-alfa fényben történő megfigyelésére is. A jelenséghez
  kapcsolódóan előadásokat tartunk a csillagvizsgáló teraszán. A
  részvételi díj kedvezményes, egységesen 200 Ft (kísérő tanárok számára
  ingyenes). A Magyar Csillagászati Egyesület tagjai számára a bemutató ingyenes.

  Webkamerás közvetítések

  Androméda Csillagvizsgáló
  Szegedi Obszervatórium
  Polaris Csillagvizsgáló


  Salum (Egyiptom)
  Side (Törökország)
  Live!Eclipse
  Exploratorium
   

  A március 29-i távcsöves bemutatók helyszínei

  Település

  Helyszín
  Ajka-Padragkút  Bányász Kulturális Egyesület
  Bag  Általános Iskola
  Balatonkenese  Faluház 
  Budapest II.  Jövő Háza 
  Budapest III.  Polaris Csillagvizsgáló, Laborc u. 2/c. tel.: (70) 548-9124
  Budapest X.  Budapesti Planetárium
  Budapest XVIII.    Kassa Utcai Általános Iskola (Kassa u. 175-181.)
  Csíkszentmárton, RO  Tivai Nagy Imre Szakközépiskola 
  Csíkszereda, RO  Márton Áron Gimnázium, Petőfi Sándor Általános Iskola, Nagy Imre Általános Iskola
  Dorog Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szki., Otthon tér 3.
  Dunaújváros  Kilátó (Aratók szoborcsoport mellett), dunaujvaros.mcse.hu 
  Dunaújváros  Széchenyi István Gimnázium udvara, dunaujvaros.mcse.hu
  Eger Dobó tér, HMCSKE 
  Esztergom Bottyán János Műszaki Szki., Esztergom, Főapát út 1.
  Felsőzsolca  Általános Iskola
  Gyöngyös  Fő tér, Praesepe Csillagász Kör
  Győr  Városház tér, gyor.mcse.hu 
  Hajdúböszörmény Sillye Gábor Mûvelõdési Központ és Közösségi Ház elõtt (Bocskai tér)
  Hegyhátsál Hegyháti Csillagvizsgáló
  Hévízgyörk  Általános iskola udvara
  Kaposvár  Berzsenyi park, kaposvar.mcse.hu 
  Kecskemét Kecskeméti Planetárium, kiskun.mcse.hu
  Kecskemét Református Gimnázium,  kiskun.mcse.hu
  Kisbér  Általános Iskola előtt 
  Kóka  Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület 
  Kunszentmárton  Köztársaság tér 

  Lég (Lehnice, SK) 

  Általános Iskola, www.szervin.szm.sk 
  Mende   Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület 
  Miskolc  Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 
  Miskolc  Virágóra, Városház tér 
  Miskolc  Miskolci Egyetem főbejáratánál 
  Miskolc-Szirma  Androméda Csillagvizsgáló, Retek út 20., tel.: (70) 278-11-65
  Mogyoród  Általános Iskola
  Mözs Általános Iskola 
  Nagykanizsa Batthyány Gimnázium udvara (Rozgonyi u. 23.)
  Nagykanizsa  Erzsébet tér
  Nyírbátor  Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
  Paks  Balogh A. Ált. Isk., Bezerédj Ált. Isk., Energetikai Szki., Vak B. Gimn., II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  Pécs  Műszaki Főiskola, Boszorkány út 2., pecs.mcse.hu 
  Pécs  Árkád üzletház, tetőparkoló., pecs.mcse.hu 
  Pétfürdő  Horváth István Általános Iskola
  Sajókeresztúr  Általános iskola
  Sopron

  Vas- és Villamosipari Szakközépiskola és Gimnázium (Sopron, Ferenczy János u. 7.), sopron.mcse.hu

  Sepsiszentgyörgy, RO  Székely Mikó Kollégium, Református Kollégium 
  Sopron  Széchenyi tér, a Széchenyi szobornál, sopron.mcse.hu
  Szeged Dóm tér 
  Szeged Dugonics tér
  Szekszárd  I. Béla Gimnázium
  Székelyudvarhely, RO  Bányai János Műszaki Kollégium 
  Szendehely  Általános Iskola 
  Szentendre  Református Gimnázium, Áprily tér 5. 
  Székesfehérvár Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.)
  Szokolya  Futballpálya 
  Szolnok  Tisza parti sétány (Tisza Szálloda előtt) 
  Tápóbicske  Ady Endre út 6., Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület 
  Tápióbicske Földvári Károly Általános Iskola
  Tiszaföldvár  Homoki általános iskola 
  Úri  Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület 
  Veszprém  Dózsavárosi Klubkönyvtár 
  Veszprém  Március 15-e úti Klubkönyvtár 
  Zalaegerszeg  Pais Dezső Tagiskola, Vega Csillagászati Egyesület 

  Szervezők figyelmébe:

  Letölthető napfogyatkozás-poszterünk (jpeg, 3,3 M)

  Linkajánló:

  Képek a 2005. október 3-i napfogyatkozásról
  Egy fogyatkozás képei (2003. május 31.)
  Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás
  Napfogyatkozás-expedíciók
  Kaposvári Zoltán honlapja
  Észlelési élményem – pályázati felhívás

  Ez a bejegyzés Programajánló kategóriában van. Link könyvjelzője.

  Napfogyatkozás 2006. március 29-én  A napfogyatkozások kialakulása

  Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor Holdunk a Föld, és a Nap közé kerül, és a Hold árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld felszínén állva, csak az árnyék területéről figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az égen látható mérete közel egyforma, és mivel a Hold a Napnál 400-szor kisebb és 400-szor közelebb is van, ezért kedvező helyzetben a Hold az egész napkorongot eltakarhatja.

  Részleges napfogyatkozás akkor látható, amikor a Hold a napkorongnak csak egy részét takarja el. Utóbbi egy-egy napfogyatkozás alkalmával a Föld több ezer kilométer széles területről figyelhető meg. Ezt mutatja az ábrán a nagyobb és világosabb szürke kör a Földön. Teljes napfogyatkozás idején a Hold az egész napkorongot eltakarja. Ez a részleges fogyatkozásnál sokkal kisebb területről látható, ez a mellékelt ábrán a világosabb szürke korong centrumában lévő kisebb, sötétebb folt. Utóbbi csak 100-200 km átmérőjű, ez a totalitás sávja. A teljes fogyatkozás onnan nézve is legfeljebb csak 7,5 percig látható.

  A teljes napfogyatkozás az egyik legszebb természeti jelenség: időtartama alatt a táj és az égbolt sötétebb lesz, feltűnnek a bolygók és a legfényesebb csillagok, valamint a Nap külső légköre: a napkorona is. A napfogyatkozásoknak sem a Földre, sem a rajta élő emberekre nincs hatása – eltekintve attól, hogy látványos jelenség megfigyelése mindenkinek örömöt okoz.

  A 2006. március 29-i napfogyatkozás menetrendje

  A 2006. március 29-i napfogyatkozás részleges fogyatkozásként látható hazánkból. A teljesség sávja sajnos Afrikán és Ázsián halad át. A jelenség Brazíliában kezdődik, átszeli az Atlanti-óceánt, Észak-Afrikát és Közép-Ázsiát, majd Mongólia nyugati határánál ér véget.

  Mindezt látványosan szemlélteti a mellékelt animáció. Ezen a fogyatkozás árnyékának útját követhetjük végig, amely a Holdnak a Föld körül leírt nyugatról kelet felé mutató keringési iránya miatt a képen balról jobbra mozog. A nagyméretű, szürke színű, kerek folt a részleges fogyatkozás területe, míg a teljes fogyatkozás (a totalitás) csak ennek a közepén lévő, kisebb sötét foltról nézve látható.

  A teljes fogyatkozás maximálisan valamivel több, mint 4 percen keresztül figyelhető meg. Észlelésével, és a teljesség sávjába irányuló expedíciókkal kapcsolatos információk az MCSE napfogyatkozás oldalán olvashatók.

  Ez a fogyatkozás hazánkból csak részleges fogyatkozásként figyelhető meg, amikor a Hold a napkorongnak csak kisebb részét takarja el. A Hold hazánk különböző pontjairól nézve a nyári időszámítás szerint 11:41 és 11:46 között lép be a napkorong elé. Részletes időadatok a táblázatban olvashatók. A fogyatkozás maximális fázisa 12:50 körül lesz, ekkor kísérőnk a napkorongnak 49-57%-át takarja majd el (lásd jobbra). A legnagyobb fázis idején is majdnem olyan világos lesz, mint mikor kísérőnk nem takarja el a Napot, és nem is látszanak a teljes napfogyatkozás alkalmával megfigyelhető rendkívüli jelenségek. Ennek ellenére, megfelelő felszereléssel megfigyelve látványos jelenségnek lehetünk tanúi. A Hold fekete sziluettje látszólag 14:00 körül hagyja el a napkorongot, ekkor ér véget a részleges napfogyatkozás. 

  város 1.kontaktus (NYISZ) ó:pp:mp maximum (NYISZ) ó:pp:mp Nap horizont feletti magassága (fok) 4.kontaktus (NYISZ) ó:pp:mp fogyatkozás maximális nagysága
  Békéscsaba 11:44:03 12:52:57 47° 14:01:39 0.642
  Budapest 11:44:07 12:51:14 46° 13:58:22 0,597
  Debrecen

  11:46:03

  12:54:24 46° 14:02:27 0,634
  Eger 11:45:49 12:53:12 46° 14:00:27 0.609
  Győr 11:43:30 12:49:37 46° 13:55:56 0.573
  Kaposvár 11:41:00 12:48:29 47° 13:56:12 0.599
  Kecskemét 11:43:24 12:51:25 47° 13:59:23 0.617
  Miskolc 11:46:29 12:53:52 45° 14:01:04 0,611
  Nagykanizsa 11:40:39 12:47:35 47° 13:54:51 0,585
  Nyíregyháza 11:46:53 12:54:53 45° 14:02:33 0,627
  Pécs 11:40:45 12:48:46 47° 13:56:57 0,611
  Salgótarján 11:45:45 12:52:40 45° 13:59:30 0.597
  Sopron 11:42:49 12:48:18 46° 13:54:07 0,557
  Szeged 11:42:31 12:51:22 47° 14:00:09 0,637
  Szekszárd 11:41:37 12:49:38 47° 13:57:45 0.613
  Székesfehérvár 11:43:05 12:50:07 46° 13:57:17 0.593
  Szolnok 11:44:19 12:52:18 46° 14:00:11 0,619
  Szombathely 11:41:55 12:47:54 46° 13:54:14 0.566
  Tata 11:43:51 12:50:24 46° 13:57:04 0,583
  Tatabánya 11:43:48 12:50:28 46° 13:57:16 0.586
  Veszprém 11:42:26 12:49:11 46° 13:56:09 0.585
  Zalaegerszeg 11:41:17 12:47:47 47° 13:54:36 0.576

  A napfogyatkozás megfigyelése

  Soha ne nézzünk közvetlenül a Napba, se szabad szemmel, se távcsővel, se fényképezőgéppel, vagy a videokamera keresőjével! Az erős fénytől azonnal megvakulhatunk!

  A napfogyatkozások megfigyelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni, ellenkező esetben maradandó szemsérülést szenvedhetünk, akár meg is vakulhatunk. Távcsöves észleléskor csak megfelelően készített és stabilan rögzített gyári napszűrőt használjunk. Házilag barkácsolt, vagy nem kifejezetten távcsövekhez gyártott napszűrőket ne használjunk! A távcsövünkön csak objektívszűrőt használjunk, az okulárnál elhelyezett szűrő a hőtől elpattanhat. Szűrőként csak a fémet tartalmazó felületek alkalmasak, mert a láthatatlan, de káros sugarakat is elnyelik. Nem biztonságos a kormozott üveg, fotografikus neutrál szűrő, a túlexponált színes film vagy a napszemüveg használata sem. Jól használható azonban például a hegesztőüveg.

  Amennyiben gyárilag készített szűrőnk nincs, de van egy távcsövünk, amely nem tartalmaz ragasztott lencséket, kivetítéssel megfigyelhetjük a fogyatkozást. Ekkor helyezzünk az okulár mögé 10-30 cm-re egy fehér papírlapot, erre vetítjük ki a Nap képét. Emellett a távcső elejére rakjunk egy kilyukasztott árnyékoló papírlapot, amely árnyékot vet az okulár mögött tartott lapra. Távcsövünket ezután irányítsuk a Napra, de már eközben se nézzünk a műszerbe, vagy annak keresőjébe. Utóbbit feltétlenül fedjük le, nehogy egy érdeklődő véletlenül belepillantson. Addig mozgassuk a Nap irányába, míg a cső árnyéka az árnyékoló papírlapon eltűnik. Ugyanekkor hátul megjelenik a kivetített napkorong képe. Az okulárnál addig állítsuk az élességet, amíg a napkorongnak éles nem lesz a pereme.

  Ha távcsövünk objektívjének átmérője 4-5 cm-nél nagyobb, érdemes az objektív elé helyezni egy átlátszatlan lapot, amelybe fúrjunk 4-5 cm átmérőjű lyukat. Ekkor csak ezen a kisebb területen keresztül jut napfény a műszerbe. Amikor a távcsövet nem használjuk, érdemes az objektívjét teljesen letakarni, hogy feleslegesen ne melegedjenek az optikai elemek.

  Távcső nélkül, szabad szemmel is ideális látványt nyújt a jelenség, de a megfigyeléshez itt is megfelelő napszűrő kell. Ennek hiányában használjunk hegesztő szemüveget, de kormozott üveggel, vagy túlexponált negatívval ne próbálkozzunk, mert helyrehozhatatlan szemkárosodást szenvedhetünk. A fogyatkozás a camera obscura jelenséggel is egyszerűen vizsgálható: ekkor egy átlátszatlan felületen lévő milliméteres lyukon áthaladó fény vetíti ki a lyuk mögé helyezett lapra a Nap képét. Ugyanezt a jelenséget például a lombos fák árnyékában is megfigyelhetjük: a levelek közötti kis rések a Napot kerekded foltokba vetítik a földre, majd a fogyatkozás maximális fázisára (a Nap látszó képének megfelelően) mindegyik kép egyformán „kicsorbul”.

  Ez a bejegyzés Hírek, felhívások kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul