• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál

  Húsz éve kering a Hubble-űrtávcső  Talán meglepő, de igaz:
  a Hubble-űrtávcső már 20 éve kering a Föld körül -
  pontosan két évtizede, 1990. április 24-én helyezték Föld
  körüli pályára a Discovery űrrepülőgép asztronautái. Attól
  kezdve szinte minden hónapban fontos csillagászati felfedezések
  születtek a Hubble-űrtávcső mérései alapján, illetve az általa
  készített felvételek elemzéséből.

  Az űrből végzett
  csillagászati kutatások kapcsán legtöbben rögtön a
  Hubble-űrtávcsőre gondolnak. Ez az űrobszervatórium azonban csak
  egy a csillagászok rendelkezésére álló űreszközök közül. Az
  űrcsillagászatnak ráadásul legalább fél évszázados a
  története, azaz nem is a Hubble-űrtávcsővel kezdődött. Már az
  1960-as években is bocsátottak fel űrszondákat kifejezetten
  csillagászati kutatások céljából. Napjainkban pedig legalább
  tucatnyi űrtávcső végez csillagászati megfigyeléseket az
  elektromágneses színkép különféle hullámhossztartományaiban.
  Némelyikük nem is a Föld körül kering, mesterséges holdként,
  hanem a Nap körül, csillagunk mesterséges bolygójaként. Néhányat
  kiemelve a jelenleg is „szolgálatban lévő” Földön kívüli
  csillagvizsgálókból megemlítjük a működésének második
  évtizedébe lépett Chandra és XMM-Newton röntgenszondákat, a
  kozmikus gammaforrásokat észlelő Integral, Swift és Fermi
  szondákat, a kozmoszból érkező infravörös sugárzást észlelő
  Spitzer és Herschel űrobszervatóriumokat, a kozmikus mikrohullámú
  háttérsugárzást vizsgáló Planck-szondát, valamint az
  ibolyántúli színképtartományban érzékeny GALEX űrszondát.

  A Hubble-űrtávcső felé
  talán azért fordul az átlagosnál nagyobb figyelem, mert ez a
  távcső a fókuszában elhelyezett detektorokkal ugyanazokat az
  égitesteket vizsgálja, mint a földfelszíni távcsövek, csak
  sokkal élesebb képeket ad, mint a földi optikai távcsövek.
  Valójában azonban ennél sokkal többet „tud”, mert a földi
  légkör fölé emelt műszer nemcsak a kiváló szögfelbontásával
  tűnik ki, hanem azzal is, hogy a látható fénynél kissé rövidebb
  hullámhosszú ibolyántúli, illetve az optikainál kicsit hosszabb
  hullámhosszú közeli-infravörös sugárzás detektálásra is
  alkalmas. Így aztán nem számít, hogy mérete nem vetélkedik a
  8-10 m tükörátmérőjű földi óriástávcsövekével, a 2,4 m
  tükörátmérőjű Hubble-űrtávcső teljesítménye mégis
  azokéval összemérhető.

  A „Hubble”
  népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy a távcső készítése
  során hibás alakúra csiszolt főtükör miatt az észlelések
  kezdetekor látszólag kudarcot vallott misszió a szakemberek
  ötletességének köszönhetően sikeresre fordult, és már az első
  néhány év után jócskán túlteljesítette az előzetes
  várakozásokat.

  A NASA által
  végrehajtott időnkénti szervizküldetések alkalmával az amerikai
  űrhajósok mindig a legkorszerűbb eszközökre cserélték az
  elromlott vagy addig működő, de egyszerűen csak kevésbé
  érzékeny detektorokat. Így sikerült képet alkotni olyan távoli
  tájakról is, ahonnan a fénysugár több mint tízmilliárd évig
  utazott, mielőtt az űrtávcső kamerájába jutott, de a közelebbi
  égitestekről is páratlan részletességű felvételek születtek.

  A Hubble-űrtávcső
  eddigi legfontosabb eredményei közé tartozik a protoplanetáris
  korongok felfedezése kialakulóban levő csillagok körül,
  szupernagy tömegű fekete lyukak kimutatása extragalaxisok
  középpontjában, a kvazárok természetének megfejtése (ti. aktív
  galaxismagok az Univerzum fiatal állapotában), a Világegyetem
  távolságskálájának pontosítása, a sötét energia létének
  kimutatása, … és még hosszasan lehetne sorolni. Reményeink
  szerint a lista a jövőbeni eredményekkel is bővíthető lesz.

  A hirek.csillagaszat.hu
  készítői és olvasóközönsége ezúton köszönti születésnapján
  a Hubble-űrtávcsövet, és köszöni, hogy mindig bőséges
  témaválasztékkal szolgált a csillagászati hírportál számára. A
  Hubble-űrtávcsővel készített és itt bemutatott néhány
  felvétel mellett az elmúlt 20 év legszebb képei közül a
  http://hubblesite.org
  weblapra kattintva lehet válogatni.

  Ez a bejegyzés Űrteleszkópok kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul