• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  10 – A csillagok energiatermelése  A csillagok magjában a könnyebb elemek nehezebbé való alakulása biztosítja a folyamatos sugárzáshoz szükséges energiát. Először a hidrogén héliummá való alakulása történik, majd a csillag későbbi állapotában (vörös óriás) a mag magasabb hőmérséklete esetén következik be a nehezebb elemek fúziója egészen a vasig.

  A hidrogén-hélium fúzió

  A magbeli hidrogén héliummá való átalakulása két folyamat révén mehet végbe. Az egyik a proton-proton ciklus, a másik a CNO ciklus. Mindkét esetben négy hidrogénmagból lesz egy héliummag. Az energia onnan származik, hogy a négy hidrogénmag együttes tömege nagyobb mint a héliummagé. A tömegek különbsége alakul át energiává a jól ismert E=mc2 összefüggés szerint.

  Proton-proton ciklus

  Ebben a ciklusban először két hidrogénmag olvad össze egy deutériummaggá. Ez egy további proton befogásával 3-as tömegszámú héliummaggá alakul, majd két 3-as tömegszámú hélium egyesül egy 4-es tömegszámú héliummá, miközben két proton felszabadul, melyek újra bekapcsolódnak a folyamatba.


  Proton-proton ciklus I.


  Proton-proton ciklus II.

  CNO ciklus (szén-oxigén-nitrogén ciklus)

  Ebben a folyamatban egy 12-es tömegszámú szénatom ütközik egy hidrogénmaggal (proton) és így egy 13-as tömegszámú nitrogénizotóp jön létre. Ez az instabil izotóp elbomlik 13-as szénné, mely újabb protonnal találkozva már stabil 14-es nitrogént hoz létre. A harmadik proton ezt 15-ös oxigénné alakítja, mely 15-ös nitrogénné bomlik. Végül a negyedik proton a 15-ös nitrogént átalakítja 12-es szénné és egy héliummaggá. Látható, hogy a folyamat elején bekapcsolódott szénatommag változatlan formában kiválik a folyamat végén, tehát tulajdonképpen csak katalizátor szerepet tölt be. Itt is 4 protonból lesz egy hélium mag (alfa részecske) és röntgensugárzás valamint neutrínók szabadulnak fel.


  CNO ciklus 1


  CNO ciklus 2

  A 3α folyamat

  Amkor a csillag magjában elfogy a hidrogén és eléri a megfelelő hőmérsékletet, beindul a hélium fúziója. Ebben a folyamatban 3 hélium atommag (α részecske) egyesül egy szén atommaggá. Valójában először 2 héliummag ütközésekor létrejön egy 8-as tömegszámú berillium. Ám ez annyira instabil, hogy ha azonnal nem találkozik egy további héliummaggal, akkor elbomlik. Ezért tulajdonképpen 3 héliummag egyidejű találkozása szükséges a folyamat lejátszódásához. Erről kapta a nevét is.


  3 alfa folyamat

  Nehezebb elemek fúziója: Mikor a magból a hélium is elfogy, akkor beindul a nehezebb elemek (szén, oxigén, nitrogén …) keletkezése. A fúzió egészen az 56-os tömegszámú vasig tart. A fúzió a vasnál leáll, hiszen a nehezebb elemek egyesülése már nem termel energiát, hanem éppen energiát igényel.

  Ez a bejegyzés Csillagok szerkezete és alapvető tulajdonságaik kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul