Egy spirálgalaxis porfelhői

1358

Az NGC 891 az Andromeda csillagkép egyik legszebb csillagvárosa. A pontosan éléről látható spirálgalaxis sötét porfelhőiről is nevezetes.Szitkay Gábor, Nyúl

A William Herschel által 1784. október 6-án felfedezett galaxis, az NGC 891, több okból is megkülönböztetett figyelmet érdemel az őszi égbolt objektumai között. A 13,5×2,5 ívperc méretű csillagváros szinte mértani pontossággal élével fordul felénk.

Érdemes megkeresni a halvány ködfoltot, amely félúton található a gamma Andromedae fényes kettőscsillag és a Perseusban lévő M34 nyílthalmaz között. A galaxis 10,8 magnitúdós, ezért megtalálásához legalább 8-10 cm-es távcsõ szükséges, azonban az orsó alakú ködösség központi kidudorodásának és a hossztengelye mentén húzódó keskeny porsávnak az észleléséhez legalább 15 cm átmérőjű műszert használjunk.

2007w42_nagyAz NGC 891 egy galaxiscsoport tagja, melyhez az NGC 925, 949, 959, 1003, 1058 jelű csillagvárosok is tartoznak. Külön érdekessége, hogy 1986. augusztus 21-én szupernóvát fedeztek fel benne.

A hét csillagászati képe 406/2050-es Newton-távcsővel készült a nyúli A*P*O csillagvizsgálóból 2007. október 6-án, Canon EOS 30D fényképezőgéppel, 9×10 perc expozíciós idővel. A képfeldolgozást Éder Iván végezte.

A képet az október 13-i III. Nyúli Starparty apropóján választottuk ki. Az eseményen mintegy harminc amatőrcsillagász gyűlt össze, és csodálta meg az ország egyik új amatőrtávcsövét, mely szinte kizárólag magyar gyártmányú. A műszerről a Meteor egyik későbbi számában közlünk további információkat, a Szitkay Gáborral készülő riport keretében.

Hozzászólás

hozzászólás