Furcsa galaxispár

789

A galaxisszomszédok néha rossz „szomszédok”: az árapály-erők eltorzítják a csillagvárosokat.

Cserna Antal, Újhartyán

Az NGC 3718 és társa, az NGC 3729 az Ursa Maior galaxishalmaz tagja. A két galaxis látszólag egymás körül kering 147000 fényév körülire becsült távolságban. Az NGC 3718 nagyjából spirális szerkezetű, bár szokatlan alakú galaxis, és mint ilyen, szerepel az Arp’s Atlas of Peculiar Galaxies-ben. Legszembetűnőbb sajátossága rendkívüli porsávja és erősen torzult korongja, ami S-betű alakot kölcsönöz neki. A porsáv keresztülfut a galaxis központi dudorán, és közel 80000 fényév hosszan húzódik.

A furcsa porsáv a galaxis testének nagy részét befedi, és egészen a magig terjed. Az erősen torzult alak miatt a maghoz közel látható objektumok valójában távol vannak tőle. Az elhajlás a rádióhullámokon megfigyelhető komplex gázszerkezeteken is jól látható. A galaxis háromdimenziós rekonstrukciója alapján bizonyos szögekből egészen normálisan néz ki, ami arra enged következtetni, hogy más hasonlóan torzult galaxisok észrevétlenek maradhatnak.

2009w12-nagy

A galaxisok torzulása viszonylag gyakori jelenség, bár az okai még nem egészen ismertek, a legtöbb esetben valószínűleg a szomszédos galaxisok által kifejtett árapályhatás okozza. Az NGC 3718 esetében a legjobb magyarázat az NGC 3729 közelsége, ami a galaxis furcsa alakjáért felelős. A torzulás más lehetséges okai, mint például a masszív külső haló-objektumok által kifejtett árapály-erők is szerepet játszhatnak. Az NGC 3718 feltűnő porsávja megdöbbentő hasonlóságot mutat egy másik, jól ismert déli galaxissal, az NGC 5128-cal (Centaurus A).

Az NGC 3718 magja aktív, emiatt Seyfert 1.9-es típusba is besorolták. A galaxisban látható egy árapály-farok ami a galaxis keleti oldalán indul és észak felé húzódik, az NGC3729 társgalaxis felé, ami erősen valószínűsít valamilyen gravitációs kapcsolatot a két galaxis közt.

Az NGC 3718-tól délre, 300 millió fényévre található 5 háttérgalaxis csoportja Arp 322 vagy Hickson 56 néven is ismeretes, a csoport több tagja látszólag erős kölcsönhatásban áll.

Hozzászólás

hozzászólás