Szupernóva-maradvány a Hattyúban

846

A Hattyú csillagkép egyik leglátványosabb mélyég-objektuma a Fátyol-ködnek is nevezett szupernóva-maradvány.Braskó Sándor, Miskolc

A nagy tömegű csillagok halála látványos szupernóva-robbanással fejeződik be (II-es típusú szupernóva-robbanás), melynek eredményeképp a csillag rövid időre az éjszakai égbolt legfényesebb objektumává válhat. A folyamat során a csillag magja összeroskad, neutroncsillaggá vagy fekete lyukká válik, anyagának nagy része pedig szétszóródik a világűrben.

Egy ilyen, tízezer évvel ezelőtt fellángolt szupernóva maradványa a Hattyú csillagképben megfigyelhető Fátyol-köd (NGC 6992/95). A finom fátyolként látható köd tőlünk 1400 fényévre helyezkedik el.

Hozzászólás

hozzászólás