A Gellérthegyi Csillagvizsgáló – az Uraniae emlékeinek nyomában

5161

A gellérthegyi csillagvizsgáló, az Uraniae születésének 200. évfordulójára a csillagászat.hu portál Csillagászattörténet Rovatának „jogelődje”, a csillagászattörténet.csillagászat.hu honlap 2008. augusztus 14-i színes összeállításával emlékezünk.


„Nincs nap, hogy ne kelnék át a Szabadság hídon. Itt a legkeskenyebb a Duna, így nincs sok idő arra, hogy megcsodáljam a várost. A villamos ablakán kitekintve elgyönyörködöm világörökségünk látványában (mindig ugyanaz, és a változó fények miatt mégis mindig más, de mindig szép). Egy reformkori metszet nagyjából a Szabadság híd pesti hídfőjétől ábrázolja a Gellérthegyet és a budai oldalt. Rudolf Alt 1845-ben örökítette meg a kettős várost, több képén is látható a Gellérthegy, rajta az egyetemi csillagvizsgálóval. A város képéhez 1780-tól 1867-ig szervesen hozzá tartozott a csillagászat. A királyi palota tornyában – Hell Miksa tervei alapján – csillagvizsgálót alakítottak ki, így az asztronómia tudománya a lehető legelőkelőbb környezetbe került. A különös tornyot csak 1825-ben bontották el. 1815-ben avatták fel az egyetem új, kettős kupolájú obszervatóriumát a Gellérthegy tetején. Számtalan korabeli látképen találkozunk a Gellérthegyen trónoló csillagvizsgálóval, több olyan ábrázolás is készült, melyeken mind a régi, mind az új csillagda látható! Az Urániához, a csillagászat múzsájához címzett intézmény és berendezése a budai vár 1849-es ostromakor súlyosan megsérült, azonban a csillagvizsgáló-épület még csaknem húsz évig állt a felépült Citadella falai között… Ha meg is marad a gellérthegyi Uraniae, az 1945-ös ostromkor bizonyosan elpusztul.” – írta Mizser Attila a Gellérthegyi Csillagvizsgálóról „A város és a csillagok” című cikkében a Meteor 2002/2. számában. Jelen összeállításunkban a mai állapotot mutatjuk be: a Citadellát, benne pedig az egykori csillagda, az Uraniae történetére utaló csillagászati emlékhelyeket.

gellerthegyi csillagda_terv_1813

Az Uraniae tervrajza 1813-ból

01

Budai panoráma a pesti oldalról – közepén az egykori csillagda helyén álló Citadellával 

02

A császári katonai erőd, mely végül körülölelte az intézmény romjait

03

A Citadella falait megmászva

04

Az erődön belül, útban az egykori csillagda felé

05

A „Buda-1821” geodéziai pont, melyet az Uraniae keleti kupolájának középpontja jelölt ki

06

Egy – már 20. századi – harmadrendű geodéziai pont

07

Csillagászati emléktábla és emlékoszlop

08

Az Uraniae és Bogdanich Imre Dániel csillagász emlékére állított tábla 1972-ből

09

Bogdanich emlékoszlopa

10

Az emlékoszlop teteje, melyről lefeszítették és ellopták az égbolt főköreit ábrázoló armilláris szférát

11

A Gellérthegyi Csillagvizsgáló történetét bemutató kiállítás

15

A tárló közelről I.

13

A tárló közelről II.

14

A tárló közelről III.

12

A tárló közelről IV.

A csillagászattörténet.csillagászat.hu honlapon 2008. augusztus 14-én megjelent írás másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás