Izsák Imre csillagász, matematikus

1726

Izsák Imre iskoláit Zalaegerszegen kezdte, majd 1939-től a kőszegi katonai alreál iskolában folytatta. Itt kitűnt kiemelkedő matematikai képességeivel. 1943-tól az esztergomi hadapródiskola növendéke lett. 1944-ben az iskolát a front közeledése miatt Németországba evakuálták.

A nyugati hadifogság után a zalaegerszegi gimnáziumban fejezte be tanulmányait. 1947-től a budapesti tudományegyetem matematika-fizika szakos hallgatója — Eötvös kollégista lett.

Egyetemi hallgatóként a MTA Csillagászati Kutató Intézetében asszisztens, tanulmányai mellett kutatói munkát is végez. 22 évesen aspiráns. Csillagászati eredményeiről szóló előadásait német és angol nyelven publikálja.

1953-54-ben a szegedi tudományegyetemen tart előadásokat.
1954-ben az újjáépített Pulkovói Obszervatórium avatóünnepségére kiutazó magyar delegáció tagja. Ekkor végiglátogatta Leningrád, Moszkva és a Kaukázus csillagvizsgálóit. Szeretett volna a Szovjetunióban vagy az USA-ban továbbtanulni, ám az akkori politikai körülmények között ez lehetetlen volt számára.

Fő érdeklődési köre a kéttest és a háromtest probléma matematikai megoldása, illetve a rakétaröppályák.
1956-ban elhagyta az országot.
1957. január 9-én már a zürichi csillagvizsgáló kutatója. Még ebben az évben felszereli a locarnoi obszervatóriumot.
1958. decembertől Cincinnatiba (USA) hívják csillagásznak.
1959. szeptember l-től Cambridge (Massachusats) az új munkahelye a Smithsonian Institution Astrophysical Observatory és a NASA égimechanikai osztályán dolgozik. 1960-tól már ugyanitt osztályvezető.
1964-ben megkapja az amerikai állampolgárságot.
1965. márciusától a nagyhírű Harward egyetemen tanít.
Rövid dicsőséges pályafutása tragikus véget ér. 1965. április 21-én párizsi tartózkodása idején 36 éves korában szívszélhülésben hal meg.

Tudományos eredményei számosak. Pályaszámításaival lényegesen segítette a világűr gyors meghódítását, az asztronautika fejlődését. A mesterséges holdak pályaadatainak eltéréséből kiszámította és megadta a Föld minden korábbinál pontosabb alakját.
Kutatási eredményeiről 44 tudományos dolgozatban számolt be.
Nagy veszteség az egész tudományos világnak, hogy mindössze 36 évet élhetett. Ez év február 21-én lett volna 70 éves.

Nevét a Hold túlsó oldalán egy kráter, a tudományos világ emlékezete, szülővárosában, Zalaegerszegen, valamint Kőszegen az egykori katonai alreál iskola parkjában márványtábla őrzi.

(Az összeállítás Németh János: Izsák Imre Gyula, az alig ismert zseni c. cikke felhasználásával készült.)

Az Egyesületi Híradó 1999/2. számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás