A csillagászat magyarországi történetéből

2705

Válogatás a magyar csillagászattörténet

magyar nyelvű irodalmából

(Összeállította: Sragner Márta – Keszthelyi Sándor – Gazda István)

 

A magyar csillagászat történetéhez kapcsolódó általános művek

(megjelenésük időrendjében)

Hankó Vilmos: Régi magyar tudósok és feltalálók. Bp., 1905. pp. 22–23, 48–50.

Endrey Elemér: Magyar csillagászok a XVIII. században. = Időjárás 10. 1906. 5. füz. pp. 148–149.

Endrey Elemér: Magyar csillagászok a középkorban. = Időjárás 11. 1907. 1. füz. pp. 12–13.

Endrey Elemér: Magyar csillagászok a XIX. század első felében. = Időjárás 12. 1908. 6. füz. pp. 167–168.

Toroczkai-Wigand Ede: Öreg csillagok. Bp., 1916. 38 p. (Hasonmás kiad.: Bp., 1988.)

Tass Antal: A magyar csillagászat történetéből. = Természettudományi Közlöny 52. 1920. 747–750. füz. pp. 280–284.

Wodetzky József: A magyar csillagászat történetéhez. = Természettudományi Közlöny 52. 1920. 751–754. füz. p. 383.

Tass Antal: A magyar csillagászat története. = Stella 3. 1928. 3–4. sz. pp. 73–127.

Kelényi B. Ottó: A magyar csillagászat története. Bp., 1930. 106 p., 2 t. A Konkoly-Alapítvány Budapest-Svághegyi M. Kir. Asztrofizikai Obszervatórium Csillagászati Értekezései. 1. köt. 2. füz.

Jelitai József: Levéltári adatok a csillagászat hazai történetéhez 1–4. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 85–92.; 4. sz. pp. 137–143.; 2. 1939. 1. sz. pp. 17–29.; 2. sz. pp. 49–54. Klny. is.

Dezső Lóránt: A magyar csillagászat története. Kolozsvár, 1944. 36 p. (Klny. Múzeumi Füzetek)

Bartha Lajos: A magyar csillagászat történetéből 1–3. = Csillagászati Évkönyv az 1958. évre. Bp., 1958. pp. 100–114.; Csillagászati Évkönyv az 1959. évre. Bp., 1958. pp. 129–142.; Csillagászati Évkönyv az 1960. évre. Bp., 1960. pp. 146–163.

Horváth Árpád: Csillagnézők. A csillagászat regénye. Bp., 1961. 332 p.

Zemplén Jolán, M.: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp., 1961. 317 p.

Zemplén Jolán, M.: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964. 495 p.

Szigeti Endre: Nyelvtudományunk és a csillagok. = Vigilia 35. 1970. 8. sz. pp. 517–520.

Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi művekből. Szerk.: Diószegi Vilmos. Bp., 1971. pp. 214–231, 269–279, 353–364, 398–410.

Mészáros István: Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Bp., 1972. pp. 55–100.

Schalk Gyula: Az ősmagyarok csillagos ege. = Csillagászati Évkönyv az 1974. évre. Bp., 1973. pp. 214–230.

Bartha Lajos: Tíz év – és száz esztendő. A magyarországi műkedvelő csillagászat két évfordulója. = Föld és Ég 9. 1974. 4. sz. pp. 110–111.

Bartha Lajos: Magyar csillagászok a középkortól a XX. század közepéig. 1. rész – Régi magyarországi csillagászok listája. 2. rész – Kiegészítés és helyesbítés. = Technikatörténeti Szemle 8. 1975–76. pp. 71–112.; 9. 1979. pp. 169–179.

Kelemen János: A magyar csillagászat rövid története. In: Whitney A. Charles: A Tejútrendszer felfedezése. Bp., 1978. pp. 243–259.

Bartha Lajos – Vajda Pál: A csillagászati fényképezés magyar úttörői. = Foto 26. 1979. 10. sz. pp. 450–453.

Kiss Imre: Bevezető a csillagászat magyar nyelvű irodalmába /1945–1979/. Debrecen, 1981. 485 p.

Vargha Domokosné: Csillagászat a kiegyezés korában. = Fizikai Szemle 31. 1981. 11. sz. pp. 410–414.

Bartha Lajos: A magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika megalapozásában /1871–1921/. = Technikatörténeti Szemle 13. 1982. pp. 93–106.

Csillagászattörténet. Életrajzi lexikon A–Z. Írta: Balázs Béla, Marik Miklós. Bp., 1982. 221 p.

Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. Bp., 1982. 152 p. (2. kiad.: Bp., 1986. 152 p.)

Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok. 1960–1980. Győr, 1983. 137 p.

Bartha Lajos: Száz éve jelent meg az első magyar csillagászati folyóirat. = Föld és Ég 19. 1984. 12. sz. pp. 374–377.

Bartha Lajos: Amatőrök a csillagászat történetéért. = Csillagászati Értesítő 1985. 1. sz. pp. 21–33.

Ponori Thewrewk Aurél: Magyarország régi csillagászati emlékei. = Csillagászati Értesítő 1986. 1–2. sz. pp. 120–134.

Ponori Thewrewk Aurél: A Halley-üstökös nyomában. = Fizikai Szemle 37. 1987. 7. sz. pp. 270–271.

Bartha Lajos: Az első magyarországi észlelőhálózat. = Meteor 18. 1988. 7–8. sz. pp. 61–63.

Horváth Árpád: A távcső regénye. Bp., 1988. 167 p.

Mizser Attila: Csillagászati lapok Magyarországon. = Meteor 18. 1988. 4. sz. pp. 1–5.

Ponori Thewrewk Aurél: A csillagászat története. Bp., 1988. pp. 72–88. (Csillagászati Távoktatási Tanfolyam CSITT 1.)

Dürr János: Magyarok a Holdon. = Természet Világa 120. 1989. 7. sz. p. 333.

Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok, 1981–1988. Győr, 1990. 163 p.

Bartha Lajos: Csillagászati megemlékezések. = Meteor 21. 1991. 9. sz. pp. 45–47.

Bödők Zsigmond: Harmatlegelő. A csillagos ég a néphagyományban. Dunaszerdahely, 1992. 140 p.

Kovács László – Kovácsné Burján Gyöngyi: A magyarországi fizikus útikönyv. = Fizikai Szemle 42. 1992. 12. sz. pp. 445–472.

Bartha Lajos: A csillaghőmérséklet-meghatározás magyar úttörői. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1994. Bp., 1993. pp. 110–112.

Vargha Domokosné: Nevezetes csillagvizsgálók. Elpusztult obszervatóriumok. = Élet és Tudomány 49. 1994. 11. sz. pp. 328–329.

Vargha Domokosné: A Royal Society első három magyar tagjáról. William Herschel magyar barátai. = Magyar Tudomány, 1994. 1. sz. pp. 108–114.

Hordozható napórák. Válogatás magyarországi gyűjteményekből. Szerk.: Bartha Lajos. Bp., 1995. 68 p.

Zách Alfréd: A Magyar Meteorológiai Szolgálat 125 éve. = Természet Világa 126. 1995. 5. sz. pp. 194–198.

Bartha Lajos: A magyarországi csillagászat két mérföldköve. = Meteor 24. 1996. 12. sz. pp. 55–59.

Sipos András: Budapest bemutatótávcsöve: a „Heyde”. = Természet Világa 127. 1996. 6. sz. pp. 61–63.

Bartha Lajos: Pályaszámítók és asztrofizikusok. = Meteor 27. 1997. 5. sz. pp. 59–60.

Bartha Lajos: Csodacsillagok. A Vénusz a nappali égen. = Meteor 28. 1998. 4. sz. pp. 49–53.

Keszthelyi Sándor: Magyarország napórái. A rögzített napórák katalógusa. Bp., 1998. 128 p.

Ponori Thewrewk Aurél – Bartha Lajos: „Magyar” napfogyatkozások. = Meteor csillagászati évkönyv 1999. Bp., 1998. pp. 211–224.

Vargha Domokosné: Carl Friedrich Gauss magyar csillagászbarátai. Zách János Ferenc, Pasquich János és Tittel Péter Pál. = Magyar Tudomány, 1998. 9. sz. pp. 1108–1121.

Zemplén Jolán, M.: A felvidéki fizika története 1850-ig. Piliscsaba, 1998. 390 p.

Bartha Lajos – Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozás feljegyzések a történelmi Magyarországon. = Gothard Egyesületi Hiradó 10. 1999. 1. sz. pp. 5–25. p.

Bartha Lajos: „A Duna kényeső folyónak látszott…” = Élet és Tudomány 54. 1999. 31. sz. pp. 972–974. (Az 1842. évi napfogyatkozásról)

Csaba György Gábor: Mikor volt a honfoglalás. = Élet és Tudomány 54. 1999. 32. sz. pp. 1007–1008.

Forgács József: Teljes napfogyatkozás Magyarországon. Bp., 1999. 11–66. p. (Az 1842. évi napfogyatkozásról)

Magyar László András: A napfogyatkozás jelentései. = Valóság 42. 1999. 12. sz. pp. 68-82.

Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozások és a történelem. = Természet Világa 130. 1999. 8. sz. pp. 350–354.

Schalk Gyula (összeáll.): Naptártörténeti kislexikon. Bp., 1999. 187 p.

Szepesi János: Napfogyatkozások. Magyar vonatkozású napfogyatkozások. = Honismeret 27. 1999. 4. sz. pp. 75-76.

Magyar csillagászok életrajzi lexikona. Összeállította: Bartha Lajos, Könnyű József, Pischné Könnyű Edina. Salgótarján, 2000. 103 p.

Csillagászok élete és működése

(a csillagászok abc-sorrendjében)

Albert Ferenc

(1811–1883)

Zétényi Endre: Albert Ferenc. = Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 8. köt. 1962. pp. 393–407.

Zétényi Endre: Albert Ferenc az első egri tudományos ismeretterjesztő. = Természettudományi Közlöny 1963. 2. sz. pp. 76–78.

Egy csillagász írásos hagyatéka. Közread.: Radnai Lóránt. = Budapest (folyóirat) 14. 1976. pp. 40–42.

Both Előd – Vargha Domokosné: Albert Ferenc vizsgatételeihez. = Technikatörténeti Szemle 15. 1985. pp. 179–192.

Bartha Lajos: Albert Ferenc emlékezete. Születése 175. évfordulójára. = Föld és Ég 21. 1986. 3. sz. pp. 86–89.

Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony. Eger, 2000. 16 p.

Bacsák György

(1870–1970)

Kaszap András: Bacsák György. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1995. Bp., 1994. pp. 109–110.

Batthyány Ignác

(1741–1798)

Bíró Vencel: Gr. Batthyány Ignác. = Erdélyi Múzeum 46. 1941. 1–2. füz. pp. 7–19.

Bogdanich Imre Dániel

(1762–1802)

Bendefy László – Raum Frigyes: Emlékezés Bogdanich Imre Dánielre. = Geodézia és Kartográfia 1972. 5. sz. pp. 363–366.

Bartha Lajos: Bogdanich Imre Dániel. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1987. Bp., 1986. pp. 73–75.

Reisz T. Csaba: Bogdanich Imre Dániel. = Természet Világa 126. 1995. 2. sz. pp. 91–93.

Vargha Domokosné: A Mappa Hungariae csillagásza. = Élet és Tudomány 53. 1998. 2. sz. pp. 43–46.

Detre László

(1906–1974)

Hajduska István: Detre László. = Fizikai Szemle 29. 1969. 1. sz. pp. 21–22.

Bendefy László: Detre László. 1906–1974. = Vasi Szemle 29. 1975. 3. sz. pp. 441–447.

Erdélyi Láczi Jakab

(16. század közepe)

Hárs János: Erdélyi Láczi Jakab, egy régi magyar csillagász. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 2. sz. pp. 69–70.

Fényi Gyula

(1845–1927)

Angehrn Tivadar: Fényi Gyula S. J. = Időjárás 32. 1928. 3–4. füz. pp. 33–39.

Angehrn Tivadar: Fényi Gyula. Nekrológ. = Stella 3. 1928. 1–2. sz. pp. 1–8.

Terkán Lajos: P. Fényi Gyula S. J. = Magyar Kultúra 15. 1928. 2. sz. pp. 49–53.

Bíró Bertalan: A napkutató Fényi Gyula. Bp., 1942. 29 p. (Kiadványok a Jézus-Társaság magyarországi történetéhez 29.)

Marik Miklós: Fényi Gyula. = Csillagászati Évkönyv az 1977. évre. Bp., 1976. pp. 311–313.

Gerlei Ottó: Fényi Gyula és a kalocsai csillagvizsgáló. = Csillagászati Évkönyv 1984. Bp., 1983. pp. 294–312.

Bartha Lajos: Fényi Gyula emlékezete. Bp., 1995. 40 p. (A Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Szakcsoportja Közleményei 4.)

Székely László: A nap magyar kutatója. Fényi Gyula és a jezsuita természettudomány. Bp., 1999. 58 p., 4 t.

Gothard Jenő

(1857–1909)

Harkányi Béla: Megemlékezés Gothard Jenőről. = Természettudományi Közlöny 41. 1909. 496. füz. pp. 839–845.

Konkoly Thege Miklós: Herényi Gothard Jenő. = Időjárás 13. 1909. 5. füz. pp. 137–140.

Konkoly Thege Miklós: Emlékbeszéd Herényi Gothard Jenő lev. tag felett. Bp., 1910. 8 p., 1 t.

Bencze Sándor: Gothard Jenő. Szombathely, 1957. 16 p.

Bartha Lajos: Gothard Jenő a csillagászati fényképezés magyar úttörője. = Technikatörténeti Szemle 1. 1962/63. 1–2. sz. pp. 237–243.

Bartha Lajos: Gothard Jenő. A csillagfizika magyar úttörője. = Élet és Tudomány 22. 1967. 22. sz. pp. 1011–1014.

Tóth György: Gothard Jenő tudományos munkássága. = Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesítője. 4. köt. 1966–1970. Szombathely, 1973. pp. 77–96.

Gothard Jenő. /Bibliográfia/. Összeáll.: Vértesi Péterné. Szombathely, 1979. 69 p.

Balázs Béla – Tóth György: Gothard Jenő. = Természet Világa 112. 1981. 6. sz. pp. 264–265.

Bartha Lajos: Gothard Jenő az észlelő csillagász. = Fizikai Szemle 31. 1981. 11. sz. pp. 414–419.

Bartha Lajos: Gothard kevéssé ismert csillagászati eredményei. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 595–601.

Gothard Jenő természettudós. /Bibliográfia/. Szerk.: Vértesi Péterné. = Vasi Honismereti Közlemények 1981. 1. sz. pp. 7–77.

Tóth György: Gothard Jenő jelentősebb csillagászati eredményei. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 576–580.

Vargha Domokosné: Gothard hazai csillagászati kapcsolatai. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 538–543.

Horváth József – Molnár László: Újabb adalékok a herényi asztrofizikai obszervatórium alapítóinak tevékenységéhez. Szombathely, 1988. pp. 5–28. (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 6. köt. Természettudományok.)

Gothard Jenő. /Bibliográfia/. Szerk.: Sragner Márta. 3. jav. bőv. kiad. Szombathely, 1994. 95 p.

Bartha Lajos: Levelezés Gothard Jenő beszámolóiról az angol Királyi Csillagászati Társasággal. = Gothard Egyesületi Hiradó 8. 1997. 1. sz. pp. 15–19.

Bartha Lajos: Gothard Jenő 1902. évi németországi tanulmányútja. = Gothard Egyesületi Hiradó 8. 1997. 3. sz. pp. 18–23. (Bibl. és jegyzetek pp. 23–25.)

Bonyhádi Kliegl József: Herényi Gothard Jenő az ember. = Gothard Egyesületi Hiradó 8. 1997. 4. sz. pp. 26–30.

Bartha Lajos: Hírünk a világban: Gothard Jenő és a magyarországi csillagászok nemzetközi hírneve. = Gothard Egyesületi Hiradó 9. 1998. 1. sz. pp. 3–13.

Horváth József (szerk.): Gothard Jenő levelei Konkoly Thege Miklóshoz (1880–1883). Szombathely, 1998. 112 p.

Bartha Lajos: Gothard Jenő – az asztrofotográfusok példaképe. = Gothard Egyesületi Hiradó 10. 1999. 2. sz. pp. 11–15.

Horváth József: Csillagoknak tündöklő barátja. = Ember és ég. Napfogyatkozás, 1999. Szerk.: Fűzfa Balázs és Molnár László. Celldömölk, 1999. pp. 97-107.

Gothard Sándor

(1859–1939)

Gothard Sándor természettudós. /Bibliográfia/ Szerk. és összeáll.: Sragner Márta. Szombathely, 1998. 182 p.

Hédervári Péter

(1931–1984)

Újabb magyar név a Holdon. Hédervári Péter. = Természet Világa 128. 1997. 7. sz. pp. 321–322.

Hell Miksa

(1720–1792)

Pinzger Ferenc: Hell és Sajnovics vardői útja. = A kalocsai Jézus-társasági Katholikus Érseki Főgymnázium értesítője 1911–1912. Kalocsa, 1912. pp. 3–35.

Pinzger Ferenc: Hell Miksa emlékezete születésének kétszázadik évfordulójára, különös tekintettel vardői útjára. 1. Hell élete és működése. Bp., 1920. 145 p.; 2. Hell levelezése, három függelékkel. Bp., 1927. 235, 22 p.

Pinzger Ferenc: Hell Miksa emlékezete. = Stella Almanach 4. 1928. pp. 176–200.

Cavalloni Ferenc: Hell Miksa, a magyar jezsuita csillagász. = Katholikus Szemle 53. 1939. pp. 31–36.

Kulin György: Hell Miksa. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1942-re. Stella-Almanach. Bp., 1941. pp. 134–136.

Csóka J. Lajos: Hell Miksa tudományos akadémiája és a Monarchia kulturális egyesítése. = A pannonhalmi főapátság Szent Gellért Főiskola Évkönyve az 1941/42. tanévre. Pannonhalma, 1942. pp. 30–46.

Kisbán Emil: Hell Miksa, a magyar csillagász. In: Jezsuita Történeti Évkönyv. Bp., 1942. pp. 189–204. Klny. is.: Bp., 1943. 20 p.

Zemplén Jolán, M.: Hell Miksa és az első obszervatóriumok Magyarországon a XVIII. században. In: M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964. pp. 364–372.

Bartha Lajos: Hell Miksa expedíciója és a csillagászati egység kérdése. = Csillagászati Évkönyv az 1969. évre. Bp., 1968. pp. 146–164.

Bartha Lajos: Magyarok a Sarkkörön túl. Hell Miksa és Sajnovics János vardői expedíciójának 200. évfordulójára. = Élet és Tudomány 24. 1969. 26. sz. pp. 1208–1212.

Zemplén Jolán, M.: Hell Miksa, a XVIII. század nagy magyar csillagásza. = A Fizika Tanítása 9. 1970. pp. 123–125.

Zétényi Endre: Hell Miksa. = Természet Világa 101. 1970. pp. 210–211.

Bartha Lajos: Magyar tudósok a Sarkkörön túl. /Hell Miksa és Sajnovics János vardői expedíciója./ In: Havasné Bede Piroska – Somogyi Sándor (szerk.): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1973. pp. 81–84., 1 t., 1 térk.

Bartha Lajos: Hell Miksa orvosi nézetei és működése. = Orvosi Hetilap 117. 1976. pp. 2805–2808.

Bartha Lajos: Hell Miksa és a földrajzi helymeghatározás pontossága a XVIII. században. = Technikatörténeti Szemle 9. 1977. pp. 89–100.

Zétényi Endre: Hell Miksa és a 200 éves egri csillagvizsgáló. = Fizikai Szemle 28. 1978. 4. sz. pp. 150–151.

Zétényi Endre: A vardői expedíció. = Élet és Tudomány 38. 1983. 51. sz. pp. 1611–1613.

Heinrich László: Hell Miksa /Maximilian Höll/ kolozsvári tevékenysége. = Természet Világa 119. 1988. 1. sz. pp. 37–39.

Hell Miksa: A Vénusz holdjáról. Közread.: Szimán Oszkár – Barlai Katalin. = Fizikai Szemle 39. 1989. pp. 403–412.

Keszthelyi Sándor: Hell Miksa sírjánál jártam. = Meteor 19. 1989. 12. sz. pp. 43–45.

Bartha Lajos: Hell Miksa. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1992. Bp., 1991. pp. 109–112.

Bartha Lajos: Hell Miksa a magyar őstörténeti kutatások úttörője. = Nyelvelő 1. 1992. 4. sz. pp. 94–97.

Hadobás Sándor: Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Rudabánya, 1993. 59 p., 10 t.

A csillagász Hell Miksa írásaiból. Összeáll.: Csaba György Gábor. Bp., 1996. 62 p.

Verő József: A Hell Sajnovics expedíció naplója. = Természet Világa 129. 1998. 1. sz. pp. 42–43.

Kéri Borgia Ferenc

(1702–1768)

Bartha Lajos: Az első magyarországi távcsőépítő /Kéri Borgia Ferenc/. = Magyar Nemzet 34. 1978. febr. 17. p. 9.

Bartha Lajos: Kéri B. Ferenc. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1993. Bp., 1992. pp. 104–106.

Komáromi Kacz Endre

(1880–1965)

Sebők György: Komáromi Kacz Endre. = Meteor csillagászati évkönyv 1997. Bp., 1996. pp. 200–208.

Konkoly Thege Miklós

(1842–1916)

Zách Alfréd: Egy magyar tudós ünneplése. = Időjárás 6. 1902. 1. sz. pp. 1–27.

Héjjas Endre: Konkoly Thege Miklós. = Időjárás 20. 1916. 3. füz. pp. 33–37.

Lóczy Lajos: Gyászbeszéd. = Akadémiai Értesítő 27. 1916. 3. 315. füz. pp. 194–196.

Réthly Antal: Konkoly Thege Miklós dolgozatai „Az Időjárás”-ban. = Időjárás 20. 1916. 3. füz. pp. 51–52.

Róna Zsigmond: Konkoly Thege Miklós. = Időjárás 21. 1917. 7–8. füz. pp. 97–104.

Róna Zsigmond: Konkoly Thege Miklós. = Földrajzi Közlemények 45. 1917. 6. sz. pp. 278–287.

Kenessey Kálmán: A magyar csillagászat újjáteremtője. Emlékezés Konkoly Thege Miklósra. = Időjárás 43. 1939. 7–8. füz. pp. 144–147.

Kenessey Kálmán: Megemlékezés Konkoly Thege Miklósról. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 1. sz. pp. 9–17.

Konkoly Thege Miklós emlékezete. Bp., 1942. 26 p. (A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai 14.)

Zách István Alfréd: Konkoly Thege Miklós emlékezete. = Búvár 8. 1942. 2. sz. pp. 72–74.

Steiner Lajos: Konkoly Thege Miklós emlékezete. Bp., 1943. 51 p. (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. XXIV. köt. 4. sz.)

Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós emlékezete. = Csillagok Világa 1. 1956. 2. sz. pp. 129–138.

Bartha Lajos: Még egyszer a Konkoly Thege Miklós emlékéremről. = Természet Világa 112. 1981. 10. sz. pp. 462–463.

Béll Béla: Konkoly Thege Miklós és a Magyar Tudományos Akadémia. = Időjárás 89. 1985. 1. füz. pp. 32–47.

Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós. = Élet és Tudomány 11. 1986. 26. sz. pp. 813–816.

Szombathy Viktor: Konkoly Thege Miklós, az „úri csillagász”. = Honismeret 14. 1986. 1. sz. pp. 19–20.

Vargha Domokosné – Strumpf Manfred: Miért nem lett Konkoly-Thege Miklós gothai csillagász? = Tudomány 3. 1987. 8. sz. pp. 37–39.

Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós és az amatőrök. = Meteor 21. 1991. 2. sz. pp. 42–46.

Bartha Lajos: In memoriam Miklos Konkoly Thege. = Technikatörténeti Szemle 19. 1992. pp. 63–73.

Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós emlékezete. Bp., 1992. 31 p. (CSACS Közlemények 1991. 3. sz.)

Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós fontosabb életrajzai és az obszervatórium leírásai. /Bibliográfia./ = Technikatörténeti Szemle 19. 1992. pp. 75–77.

Orha Zoltán: A magyar csillagászat Széchenyije. 150 éve született Konkoly Thege Miklós. = Természet Világa 123. 1992. 1. sz. pp. 43–44.

Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós. = Élet és Tudomány 47. 1992. 5. sz. pp. 139–142.

Vargha Magda – Patkós László – Tóth Imre: The Role of Miklós Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Bp., 1992. Konkoly Observatory 97 p. (Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs No. 1.)

Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarországon? 150 éve született Konkoly Thege Miklós. = Magyar Tudomány, 1992. 12. sz. pp. 1526–1530.

Zách Alfréd: Konkoly Thege Miklós. Születésének 150. évfordulója. = Légkör 37. 1992. 1–2. sz. pp. 17–23.

László Endre, N.: Konkoly Thege Miklós. = Somogyi Kultúra 2. 1996. 3. sz. pp. 24–27.

Szabó Alexandra: Konkoly Thege Miklós hagyatéka nemzedékünkre. = Természet Világa 127. 1996. 11. sz. pp. 104–105.

Horváth József (szerk.): Gothard Jenő levelei Konkoly Thege Miklóshoz (1880–1883). Szombathely, 1998. 112 p.

Kovács Martiny Gábor

(1782–1845)

Bartha Lajos: A pozsonyi távcsőépítő: Kovács-Martiny Gábor. = Meteor 28. 1998. 2. sz. pp. 48–50.

Zemplén Jolán, M.: A felvidéki fizika története 1850-ig. Piliscsaba, 1998. 390 p.

Kövesligethy Radó

(1862–1934)

Pécsi Albert: Kövesligethy Radó. = Időjárás 39. 1935. 2. füz. pp. 33–35.

Barlai Katalin: Kövesligethy Radó. = Élet és Tudomány 10. 1955. 5. sz. pp. 131–134.

Bartha Lajos: Kövesligethy Radó. = Évfordulóink a műszaki és természet­tudományok­ban 1984. Bp., 1983. pp. 89–91.

Kulin György

(1905–1989)

Bartha Lajos: In memoriam Kulin György. = Albireo 19. 1989. 186. sz. pp. 2–7.

Keszthelyi Sándor: Kulin György könyveinek bibliográfiája. = Meteor 19. 1989. 9. sz. pp. 49–51.

Ponori Thewrewk Aurél: Kulin György. = Fizika Szemle 39. 1989. 9. sz. pp. 349–352.

Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Bp., 1996. 92 p.

Kunc Adolf

(1841–1905)

Horváth József: Dokumentumválogatás Kunc Adolf születésének 150. évfordulójára. Szombathely, 1991. (40 p.)

Horváth József – Molnár László: Emlékkönyv Kunc Adolf premontrei prépost születésének 150. évfordulója alkalmából. Szombathely, 1993. 160 p.

Horváth József – Molnár László: Kunc Adolf. Bp., 2000. 106 p.

Lakits Ferenc

(1859–1919)

Bartha Lajos: Lakits Ferenc. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1994. Bp., 1993. pp. 144–146.

Bartha Lajos: Ki számolta ki a honfoglalás napfogyatkozásait? = Meteor 27. 1997. 1. sz. pp. 64–65.

Keszthelyi Sándor – Sragner Márta: Napfogyatkozás és honfoglalás. Bp., 2000. 76 p. (Keszthelyi Sándor: Lakits Ferenc csillagász élete. + Sragner Márta: Lakits Ferenc bibliográfia.)

Lassovszky Károly

(1897–1961)

Ponori Thewrewk Aurél: Lassovszky Károly. = Fizikai Szemle 47. 1997. 2. sz. pp. 54–55.

Sárneczky Krisztián: Új magyar vonatkozású kisbolygók: (7317) Cobot és (7383) Lassovszky. = Meteor 27. 1997. 10. sz. pp. 15–16.

Marik Miklós

(1936–1998)

Marik Miklós. Meteor csillagászati évkönyv 1999. Bp., 1998. pp. 288–289.

Tóth György: Marik Miklós emlékezete. = Gothard Egyesületi Híradó 9. 1998. 4. sz. pp. 1–2.

Marsigli Luigi

(1658–1730)

Bevilaqua Borsody Béla: Luigi Ferdinando Marsigli di Bologna gróf tábornok XVII. századvégi magyarországi csillagászati megfigyelései. Bp., 1929. 22 p. (A M. Kir. Hadtörténelmi Múzeum kiadványai 10.)

Csíky Gábor: Marsigli, a magyar föld felfedezője. = Földtani tudománytörténeti évkönyv 9. 1980–81. pp. 85–91.

Deák Antal András: A Duna első monográfiája. = Dunakanyar 22. 1986. 3. sz. pp. 34–38.

Bolla Marianna: Egy elfeledett természettudós: Marsigli. = Természet Világa 119. 1988. p. 376.

A Danubius Pannonico-Mysicus. Ford.: Deák Antal András. = Magyar Vízgazdálkodás 1988. 3. sz. pp. 19–22.

Dobri Mária: Danubius Mysicus. = Vas megyei Könyvtári Értesítő 19. 1989. 1. sz. pp. 29–30.

Bartha Lajos: Egy elfelejtett holdtérkép. = Meteor 26. 1996. 4. sz. pp. 39–42.

Borkovitsné József Rita: A Marsigli-rejtély. = Természet Világa 129. 1998. 5. sz. pp. 203–206.

Mokrai Benedek

(14–15. század)

Bartha Lajos: Mokrai Benedek. Csillagászat a középkori Magyarországon. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1990. Bp., 1989. pp. 61–63.

Nagy Károly

(1797–1868)

Jelitai József: Nagy Károly és bicskei csillagvizsgálója. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 3. sz. pp. 81–105.

Táplányi Endre: A magyar reformkor neves tudósa. Nagy Károly élete és működése. = Gyógyszerészet 23. 1979. 8. sz. pp. 304–308.

Silye Sándor: Nem üstökös, de nem is állócsillag. Nagy Károly élettörténete és munkássága. Székesfehérvár, 1984. 17 p.

Bartha Lajos: Nagy Károly emlékéért. = Föld és Ég 20. 1985. 10. sz. pp. 295–296.

Oláh György: Nagy Károly Komárom tudós fia. = Honismeret 14. 1986. 1. sz. pp. 40–43.

Nagy Károly. Egy múlt századi magyar tudós emlékére, aki csillagvizsgálót létesített Bicskén. Bicske, 1988. 19 p.

Bakos József: Nagy Károly reformkori természettudós élete és munkássága. Bp., 1994. 121 p.

Márton József: Egy elfeledett tudós: Nagy Károly. = Meteor 28. 1998. 6. sz. pp. 54–57.

Vargha Domokosné: Egy reformkori polihisztor, Nagy Károly. 1. Az ország rendbetételéért. = Élet és Tudomány 53. 1998. 11. sz. pp. 323–325.

Vargha Domokosné: Egy reformkori polihisztor, Nagy Károly. 2. Országmegváltó tervek. = Élet és Tudomány 53. 1998. 14. sz. pp. 428–429.

Vargha Domokosné: Egy reformkori polihisztor, Nagy Károly. 3. A „Nagy Ábránd” Bicskei Csillagvizsgáló. = Élet és Tudomány 53. 1998. 17. sz. pp. 518–521.

Márton József: Egy elfelejtett tudós, Nagy Károly reformtörekvései. = Magyar Tudomány, 1999. 7. sz. pp. 866–870.

Oláh György: A reformkor gondolkodója: Nagy Károly. = Természet Világa 130. 1999. 4. sz. pp. 188–190.

Pasquich János

(1754–1829)

Pasquich János emlékezete. Bp., 1980. 43 p. (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete, Csillagászati és Űrkutatási Szakosztály. Szakosztályi füzetek B/1.)

Vargha Domokosné: A három bukott angyal. Magyar csillagászok a 18–19. század fordulóján. 2. Pasquich János az örök szenvedő. = Természet Világa 128. 1997. 10. sz. pp. 471–474.

Peuerbach Georg

(1423–1461)

Bartha Lajos: Georg Peuerbach. = Természettudományi Közlöny 92. 1961. 8. sz. pp. 374–375.

Fleck Alajos: 575 éve született Georgius de Peuerbach. = Meteor 28. 1998. 12. sz. pp. 50–53.

Posztoczky Károly

(1882–1963)

Mizser Attila: Posztoczky Károly emlékezetére. = Föld és Ég 17. 1982. 8. sz. pp. 248–249.

Mizser Attila: Posztoczky Károly emlékezete. = Csillagászati Értesítő 1985. 2. sz. pp. 43–56.

Mizser Attila: Posztoczky Károly. = Meteor 27. 1997. 11. sz. pp. 52–56.

Regiomontanus

(1436–1476)

Zinner Ernst: Regiomontanus Magyarországon. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 55. 1937. pp. 280–288.

Barlai Katalin – Marik Miklós: Regiomontanus. = Csillagászati Évkönyv az 1976. évre. Bp., 1975. pp. 133–139.

Bartha Lajos – Vajda Pál: „A tudomány helyreállítója” Regiomontanus 1–2. = Élet és Tudomány 31. 1976. 26. sz. pp. 1203–1207.; 27. sz. pp. 1265–1269.

Fleck Alajos: 550 éve született Regiomontanus. = Pécsi Műszaki Szemle 31. 1986. 4. sz. pp. 21–26.

Fleck Alajos: Az asztronómia felülvizsgálatának alapjait megvető Regiomontanus. = Meteor 23. 1993. 1. sz. pp. 41–45.

Sajnovics János

(1733–1785)

Hám Sándor: Sajnovics János élete és Demonstratioja. Irodalomtörténeti tanulmány. Esztergom, 1889. 49 p. (Hasonmás kiadás: Rudabánya, 1993.)

Pinzger Ferenc: Hell és Sajnovics vardői útja. = A kalocsai Jézus-társasági Katholikus Érseki Főgymnázium értesítője 1911–1912. Kalocsa, 1912. pp. 3–35.

Kisbán Emil: Tordasi és kálózi Sajnovics János. Debrecen–Bp., 1942. 56 p., 5 t. (Hasonmás kiad.: Rudabánya, 1993.)

Bartha Lajos: Magyarok a Sarkkörön túl. Hell Miksa és Sajnovics János vardői expedíciójának 200. évfordulójára. = Élet és Tudomány 24. 1969. 26. sz. pp. 1208–1212.

Bartha Lajos: Magyar tudósok a Sarkkörön túl. /Hell Miksa és Sajnovics János vardői expedíciója./ In: Havasné Bede Piroska, Somogyi Sándor (szerk.): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1973. pp. 81–84., 1 t., 1 térk.

Lakó György: Sajnovics János. Bp., 1973. 247 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Csupor Tibor: Csillag és ősi szó. Életrajz. Bp., 1977. 216 p., 16 t.

Bartha Lajos: Sajnovics János, a csillagász. /Születése 250. évfordulójára./ = Föld és Ég 18. 1983. 5. sz. pp. 134–137.

Bartha Lajos: Sajnovics János, Hell Miksa és a „magyar őstörténet”. = Nyelvtudományi Közlemények 85. 1983. pp. 297–304.

Zétényi Endre: A vardői expedíció. = Élet és Tudomány 38. 1983. 51. sz. pp. 1611–1613.

Sajnovics naplója 1768–1770. Szerk.: Szíj Enikő. Bp., 1990. 250 p., 11 t.

Hadobás Sándor: Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. Rudabánya, 1993. 59 p., 10 t.

Hudoba György – Nagy Rezső id. – Nagy Rezső ifj.: Sajnovics János. = Természet Világa 124. 1993. p. 427.

Nagy Rezső id. – Nagy Rezső: Sajnovics János emlékezete. = Andromeda 1993. 5. sz. pp. 19-20.

Sajnovics János: Idea Astronomiae. A csillagászat alapvető ismertetése. Ford.: id. Nagy Rezső. Székesfehérvár, 1993. 55 p.

Schenzl Guido

(1823–1890)

Kiss Csongor: Schenzl Guido … = Élet és Tudomány 53. 1998. 40. sz. p. 1272.

Splényi Béla

Keszthelyi Sándor: Splényi Béla reformkori csillagászati élményei. = Meteor 29. 1999. 6. sz. pp. 50–53.

Szentiványi Márton

(1633–1705)

Csaba György Gábor: Szentiványi Márton csillagászati nézetei a „Miscellanea”- ban. Bp., 1998. 76 p.

Tass Antal

(1876–1937)

Bartha Lajos: Tass Antal emlékezete. = Föld és Ég 11. 1976. 5. sz. pp. 142–143.

Terkán Lajos

(1877–1940)

Lassovszky Károly: Terkán Lajos. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 1. sz. pp. 44–45.

Bartha Lajos: Terkán Lajosra emlékezünk. = Föld és Ég 12. 1977. 3. sz. pp. 82–83.

Hudoba György: Terkán Lajos. = Csillagászati Értesítő 1985. 1. sz. pp. 15–20.

Balogh Zoltán Miklós: Fehérvár szülötte: Terkán Lajos. = Természet Világa 127. 1996. 8. sz. pp. 100–101.

Hudoba György: Terkán Lajos élete és munkássága. Székesfehérvár, 1996. 53 p., 26 t. (Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló kiadványai)

Tibor Mátyás

(1902–1995)

Bartha Lajos: Tibor Mátyás köszöntése. = Meteor 22. 1992. 7–8. sz. pp. 4–5.

Szimán Oszkár: Emlékeim a Haynald Obszervatóriumról. = Meteor 23. 1993. 11. sz. pp. 44–46.

Vargha Domokosné: „Így kerültem mellékvágányra.” Búcsú Tibor Mátyás csillagásztól. = Élet és Tudomány 50. 1995. 42. sz. pp. 1318–1320.

Vargha Domokosné – TiborMátyás: Tibor Mátyás. Önéletrajz. = Meteor csillagászati évkönyv 1996. Bp., 1995. pp. 182–185.

Tittel Pál

(1784–1831)

Pelle Béla – Perge Imre: Tittel Pál élete és munkássága. = Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 7. 1961. pp. 593–615.

Küssner Martha: Gauss magyar tanítványa, az egri és budai csillagvizsgáló igazgatója: Tittel Pál. = Csillagászati Évkönyv az 1982. évre. Bp., 1981. pp. 313–337.

Vargha Domokosné: Tittel Pál emlékezete. = Fizikai Szemle 31. 1981. 12. sz. pp. 476–470.

Bartha Lajos: Tittel Pál. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1984. Bp., 1983. pp. 119–121.

Vargha Domokosné: Kétszáz éve született Tittel Pál. = Föld és Ég 19. 1984. 6. sz. pp. 162–165.

Vargha Domokosné – Kanyó Sándor: …csillagkoronák éjféli barátja. Tittel Pál élete és működése. Bp., 1988. 214 p.

Vargha Domokosné: A három bukott angyal. Magyar csillagászok a 18–19. század fordulóján. 3. Tittel Pál, aki magyar csillagász akart lenni. = Természet Világa 128. 1997. 11. sz. pp. 521–524.

Varga Márton

(1767–1818)

Vargha Domokosné: Varga Márton. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1992. pp. 138–139.

Weinek László

(1848–1919)

Krónika. Weinek László csillagász… = Élet és Tudomány 53. 1998. 6. sz. p. 184.

Weiss Xavér Ferenc

(1717–1785)

Bartha: Weiss Xavér Ferenc. = Évfordulóink a műszaki és természettudományok­ban 1985. Bp., 1984. pp. 84–85.

Vargha Magda: Correspondence de Ferenc Weiss Astronome Honrois du XVIII siécle I. 1990. 131 p. II. Bp., 1992. 256 p., 42 t. (Bibliotheca Universitatis Budapestiensis Fontes et Studia 6–7.)

Vargha Domokosné: Weiss Ferenc hagyatéka. Csillagda a budai várban. = Élet és Tudomány 52. 1997. 40. sz. pp. 1266–1268.

Wodetzky József

(1872–1956)

Detre László: Wodetzky József irodalmi működése. = Csillagászati Lapok 5. 1942. 1. sz. pp. 6–11.

Zách János Ferenc

(1754–1832)

Vargha Domokosné: A három bukott angyal. Magyar csillagászok a 18–19. század fordulóján. 1. Zách János, a zseniális szervező. = Természet Világa 128. 1997. 9. sz. pp. 418–419.

Zerinváry Szilárd

(1915–1958)

Bartha Lajos: Zerinváry Szilárd. = Meteor 28. 1998. 11. sz. pp. 50–52.

Magyar csillagvizsgálók története

(csillagvizsgálók abc-sorrendje szerint)

Általános

Vargha Domokosné: A hajdani Osztrák Birodalom obszervatóriumai. = Élet és Tudomány 49. 1994. 8. sz. pp. 242–244.

Bicske

MizserAttila: A bicskei csillagvizsgáló – ma. = Meteor 28. 1998. 7–8. sz. pp. 76–77.

Buda, Esztergom, Pozsony

(Mátyás király kori csillagászat)

Szathmáry László: Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában. Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára 2. köt. Bp., 1940. pp. 413–439.

Bartha Lajos: A magyar csillagászat legrégebbi emlékei. /Az esztergomi csillagászati freskók a XV. századból/. = Természet és Társadalom 14. 1955. 12. sz. p. 747.

Bartha Lajos: Csillagászok és csillagjósok Mátyás király udvarában. = Természettudományi Közlöny 89. 1958. 11. sz. pp. 519–520.

Nagy Zoltán: Asztronómia a Mátyás-korabeli Magyarországon. = Világosság 17. 1976. 12. sz. pp. 775–781.

Bartha Lajos: Janus Pannonius két csillagászati verse. = Irodalomtörténeti Közlemények 82. 1978. 3. sz. pp. 340–345.

Barlai Katalin – Boronkai Ágnes: Csillagászati kódexek a Corvina Könyvtárban. Meteor csillagászati évkönyv 1997. Bp., 1996. pp. 192–199.

Vargha Domokosné: Mátyás király csillagásza. = Élet és Tudomány 52. 1997. 35. sz. pp. 1103–1105.

Buda, Gellérthegy

Bevilaqua Borsody Béla: Adalékok a gellérthegyi „csillagásztorony” történetéhez. = Stella 4. 1929. 1. sz. pp. 15–25.; 3–4. sz. pp. 101–143.

Kelényi B. Ottó: A gellérthegyi csillagvizsgáló Tittel Pál és Mayer Lambert Ferenc idejében. = Stella 4. 1929. 2. sz. pp. 49–56.

Kelényi B. Ottó: A gellérthegyi egyetemi csillagvizsgáló könyvtára. Stella Almanach 1930-ra. Bp., 1930. pp. 245–262.

Kulin György: Uránia a Gellérthegyen 100 éve és ma. = Csillagok világa 1. 1948. 2. sz. p. 33.

Réthly Antal: A Gellérthegyi Csillagda 1849. évi pusztulása. /Eredeti okirat alapján./ = Csillagok Világa 1. 1948. 5. sz. pp. 145–150.

Bartha Lajos: A gellérthegyi csillagvizsgáló alapításának 140. évfordulójára. = Természet és Társadalom 14. 1955. 9. sz. p. 572.

Radnai Lóránt: A gellérthegyi csillagda. = Élet és Tudomány 1. 1963. 15. sz. pp. 451–455.

Bartha Lajos: 150 éves a gellérthegyi csillagvizsgáló. = Természet Világa 97. 1966. 2. sz. pp. 93–94.

Bartha Lajos: Csillagvizsgálók a Gellérthegyen. = Fizikai Szemle 16. 1966. 9. sz. pp. 289–290.

Bartha Lajos: Régi magyar obszervatóriumok III. Csillagvizsgáló a Gellérthegyen (1815–1852). = Föld és Ég 19. 1984. 1. sz. pp. 14–17.

Bartha Lajos: Csillagvizsgáló a Gellérthegyen. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1990. Bp., 1989. pp. 71–73.

Albert Ferenc: A gellérthegyi Csillagda pusztulása. Közread.: Vargha Domokosné. = Élet és Tudomány 49. 1994. 11. sz. pp. 328–330.

Vargha Magda – Patkós László: St. Gellert’s Hill Observatory’s Chronicle. Bp., 1996. 231 p. (Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs No. 2.)

Pető Mária: A Csillagvizsgáló. A Gellérthegy története az őshazától napjainkig. Bp., 1997. pp. 49–51.

Bartha Lajos: Csillagvizsgáló a Gellérthegyen 1–2. = Meteor 28. 1998. 3. sz. pp. 53–57.; 5. sz. pp. 55–59.

Bartha Lajos: Egy magyarországi obszervatórium pusztulása. = Tanulmányok a természettudományok, a technika és orvostudományok történetéből 6. 1998. pp. 185–188.

Bartha Lajos: A gellérthegyi csillagvizsgáló pusztulása 1849 májusában. = Meteor 29. 1999. 5. sz. pp. 48–52, p. 55.

Buda, Vár

Réthly Antal: A legrégibb budai meteorológiai megfigyelések /1780–1781/. = Időjárás 18. 1914. 11. füz. pp. 260–262.

Kelényi B. Ottó: A Pázmány Péter Tudományegyetem csillagvizsgáló intézetei. Bp., 1929. 47 p. (A história könyvtára 3.)

Bartha Lajos: A kétszázéves budai „csillagásztorony”. Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1979. Bp., 1978. pp. 240–245.

Bartha Lajos: Régi magyar obszervatóriumok II. Csillagásztorony a budai királyi palotán (1780–1815). = Föld és Ég 18. 1983. 8. sz. pp. 242–244.

Budapest

(mai „ELTE csillagda”)

Bartha Lajos: Régi magyar obszervatóriumok IV. Az egyetem kozmográfiai intézete és csillagdája (1852–1934). = Föld és Ég 20. 1985. 6. sz. pp. 181–185.

Budapest, Svábhegy (Szabadsághegy)

Tass Antal: A svábhegyi csillagvizsgáló történetéhez. = Stella Almanach 3. 1927. pp. 210–235.

Detre László: A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete. = Akadémiai Értesítő 58. 1951. pp. 220–225.

Detre László: Az Állami Konkoly Csillagvizsgáló Intézet működése az 1943–50. években. = Csillagászati Évkönyv az 1951. évre. Bp., 1950. pp. 45–50.

Detre László: Az MTA Csillagvizsgáló Intézetének 30 éves fejlődése. = Csillagászati Értesítő 9. 1974. 1–2. sz. pp. 4–13.

Vargha Domokosné: Régi könyvek között a Szabadság-hegyi Csillagda könyvtárában. = Csillagászati Évkönyv az 1980. évre. Bp., 1979. pp. 294–324.

A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete. (Szabadsághegy). Szerk.: Rupp Erzsébet. Bp., 1981. pp. 4–5, 13–16, 23–24.

Bartha Lajos: Az ógyallai obszervatóriumtól a svábhegyi csillagvizsgálóig. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1996. Bp., 1995. pp. 111–114.

Bartha Lajos: 100 éve hozták létre a Csillagászati Kutató Intézetet. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1999. Bp., 1998. pp. 134–137.

Balázs Lajos: Százéves kutatóintézet. A csillagdaalapító földbirtokos. = Élet és Tudomány 54. 1999. 20. sz. pp. 622–624.

Balázs Lajos: Százéves kutatóintézet. Korszakváltás a Svábhegyen. = Élet és Tudomány 54. 1999. 21. sz. pp. 659–662.

Vargha Magda: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Bp., 1999. 158 p. (Konkoly Observatory Monographs No. 3.)

Debrecen

Wodetzky József: A debreceni egyetemen csillagvizsgáló épül. = Stella 4. 1929. 1. sz. p. 36.

A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete. (Debrecen.) Szerk.: Rupp Erzsébet. Bp., 1981. pp. 27–31.

Eger

Bevilaqua Borsody Béla: A galánthai Gróf Eszterházy Károly egri püspök által alapított egri egyetem csillagvizsgálójának története 1762–1883. = Stella 4. 1929. 3–4. sz. pp. 101–143.

Kelényi B. Ottó: Az egri érseki líceum csillagvizsgálójának története. Bp., 1930. 26 p., 6 t.

Kelényi B. Ottó: Esterházy Károly gróf egri püspök csillagvizsgálójának könyvtára és az egri asztronómusok működése. = Stella 5. 1930. 1–2. sz. pp. 22–38.

Bartha Lajos: Csillagásztorony és csillagászati múzeum Egerben. = Technikatörténeti Szemle 4. 1965–67. 1–2. sz. pp. 248–261.

Ponori Thewrewk Aurél: Az egri Csillagászati Múzeum. = Fizikai Szemle 17. 1967. 3. sz. pp. 96–97.

Soós Imre – Zétényi Endre: A kétszáz éves egri Specula. = Természet Világa 98. 1967. 4. sz. pp. 151–153.

Bartha Lajos: Az egri „csillagász-torony” két évszázada. = Élet és Tudomány 32. 1977. 10. sz. pp. 291–294.

Zétényi Endre: Kétszáz éve alapították az egri csillagvizsgálót. Csillagászati Évkönyv az 1978. évre. Bp., 1977. pp. 259–266.

Zétényi Endre: A 200 éves egri csillagvizsgáló műszerei. = Technikatörténeti Szemle 10. 1978. pp. 209–210.

Bartha Lajos: Régi magyar obszervatóriumok V. Az egri Specula – és a Csillagászati Múzeum. = Föld és Ég 24. 1989. 3. sz. pp. 84–87.

Zétényi Endre: A csillagásztorony emeletei. = Élet és Tudomány 53. 1998. 25. sz. pp. 775–777.

Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony. Eger, 2000. 16 p.

Erdőtagyos

Posztoczky Károly: Az erdőtagyosi csillagda. = Stella 1. 1926. pp. 42–47.

Gyulafehérvár

Batthyány Ignác és a gyulafehérvári „Batthyaneum”. Évfordulóink a műszaki és természettudomá­nyok­ban 1991. Bp., 1990. pp. 126–129.

Herény

Tóth György: A szombathelyi Gothard Obszervatórium. = Csillagászati Évkönyv az 1977. évre. Bp., 1976. pp. 316–321.

Tóth György: Százéves a Gothard Obszervatórium. Csillagászati Évkönyv az 1981. évre. Bp., 1980. pp. 316–321.

Horváth József – Vincze Ildikó: A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium. Bp., 1987. 36 p.

Tóth György: Az új herényi csillagvizsgáló 25 éve. 1–2. = Gothard Egyesületi Hiradó 2. 1991. 2. sz. pp. 1–3.; 3. sz. pp. 1–3.

Kalocsa

Angehrn Tivadar: A Haynald-Obszervatórium. A csillagda 50 éves jubileuma alkalmából. Kalocsa, 1928. 30 p., 1. t., 5. mell. (Árpád könyvek 23.)

Bartha Lajos: Fényi Gyula és a kalocsai Csillagvizsgáló. = Élet és Tudomány 32. 1977. 52. sz. pp. 1638–1640.

Gerlei Ottó: Fényi Gyula és a kalocsai Csillagvizsgáló. Csillagászati Évkönyv az 1984. évre. Bp., 1983. pp. 294–312.

Mojzes Imre: A Kalocsai Haynald Obszervatórium története. Bp., 1986. 139 p.

Haynald bíboros emlékezete. Halálának centenáriuma alkalmából Kalocsán elhangzott előadások. (Kalocsa), 1992. 82 p.

Petruch Antal: Haynald obszervatórium. = Petruch Antal: Száz év a magyar jezsuiták múltjából. II. Kecskemét, 1992. pp. 125–130.

Szimán Oszkár: Emlékeim a Haynald Obszervatóriumról. = Meteor 23. 1993. 11. sz. pp. 44–46.

Kiskartal

Mizser Attila: Kiskartal és a változócsillagok. = Meteor 16. 1986. 12. sz. pp. 6–8.

Vargha Domokosné: Az S Andromedae Magyarországról nézve. = Tudomány 2. 1986. 1. sz. p. 40.

Mizser Attila: A kiskartali csillagvizsgáló emlékezete. = Föld és Ég 22. 1987. 9. sz. pp. 275–277.

Kolozsvár

Dezső Lóránt: A Kolozsvári Egyetem Csillagvizsgálója 1941–1942. = Csillagászati Lapok 6. 1943. 1. sz. pp. 20–35.

Heinrich László: Az első kolozsvári csillagda. Bukarest, 1978. 117 p., 6 t.

Nagyszombat

Bartha Lajos: A nagyszombati csillagvizsgáló előtörténete. = Természet Világa 111. 1980. 8. sz. pp. 372–374.

Bartha Lajos: Régi magyar obszervatóriumok. A nagyszombati egyetem csillagvizsgálója. = Föld és Ég 18. 1983. 6. sz. pp. 178–181.

Haiman György – Muszka Erzsébet – Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773. Bp., 1997.

Nagytagyos

Terkán Lajos: A nagytagyosi csillagvizsgáló és a meteorológiai obszervatórium. = Időjárás 10. 1906. 8. füz. pp. 227–242.

A nagytagyosi meteorológiai obszervatórium ismertetése és jelentése. Szerk.: Konkoly Thege Miklós. Bp., 1908. 231 p., 8 t. (A M. Kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai.)

Ógyalla

Héjjas Endre: Ünnepi emlékkönyv az ó-gyallai m. kir. országos meteorológiai és földmágnességi obszervatórium ünnepélyes felavatása alkalmából. Kiadja a m. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet. Bp., 1900. 199 p. (Benne: Konkoly Thege Miklós: Az ó-gyallai meteorológiai obszervatórium fejlődésének rövid vázlata + Fraunhoffer Lajos: Az első magyar meteorológiai obszervatórium rövid története + Farkas Ede: Az ó-gyallai megfigyelések s az új obszervatórium rövid története + Raum Oszkár: Vázlatok egy múzeum történetéből.)

Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata. = Időjárás 17. 1913. 8. füz. pp. 173–179.

Terkán Lajos: A M. Kir. Konkoly-alapítványú Asztrofizikai Obszervatórium fejlődése az államosítás /1899/ óta és az intézet új palotájának felavatása. = Időjárás 17. 1913. 9. füz. pp. 197–216., 2 t.

Tass Antal: Az ógyallai obszervatóriumok. = Stella 4. 1929. 3–4. sz. pp. 144–146.

Balázs Júlia: Ógyalla megint a miénk! = Búvár 4. 1938. 11. sz. pp. 825–828.

Detre László: Az Ógyallai Csillagvizsgáló. = Csillagászai Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 81–82.

Kulin György: Az ógyallai csillagvizsgáló. = Természettudományi Közlöny 71. 1939. 1091. füz. pp. 46–47.

B. B.: Az ógyallai obszervatórium 40 éves fennállásának megünneplése. = Időjárás 44. 1940. 8–10. füz. pp. 222–224.

Bartha Lajos: Száz éves az Ógyallai Csillagvizsgáló. = Élet és Tudomány 24. 1971. 39. sz. pp. 1827–1831.

Szabó Sándor: A Csillagvizsgáló (1871–1987). = Meteor 18. 1988. 7–8. sz. p. 54. (Az ógyallai csillagda lebontása.)

Keszthelyi Sándor: Pécsiek Selmecbányán. = Meteor 22. 1992. 9. sz. pp. 4–5. (Az ógyallai csillagda felépítése.)

Bartha Lajos: Az ógyallai obszervatóriumtól a svábhegyi csillagvizsgálóig. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1996. Bp., 1995. pp. 111–114.

Vértes Ernő: Ógyalla 1871 – Hurbanovó 1996. = Gothard Egyesületi Hiradó 8. 1997. 1. sz. pp. 1–3.

Balázs Lajos: Százéves kutatóintézet. A csillagdaalapító földbirtokos. = Élet és Tudomány 54. 1999. 20. sz. pp. 622–624.

Piszkéstető

Szrogh György: Csillagvizsgáló fiókintézet építése a Piszkéstetőn. = Csillagok Világa 1. 1956. 1. sz. pp. 35–43.

Detre László: Magyarország magaslati csillagászat obszervatóriuma. = Természet Világa 95. 1964. 2. sz. pp. 49–53.

Csontos Gyula /!/ [Csaba] – Dobozi Miklós: Piszkéstetőn épül az új 10 m átmérőjű észlelőkupola. = Fizikai Szemle 21. 1971. 3. sz. pp. 93–95.

A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete. (Piszkéstető). Szerk.: Rupp Erzsébet. Bp., 1981. pp. 5–12, 17–19, 21–22.

Szrogh György: Obszervatórium a Piszkéstetőn. = Magyar Építőművészet 79. 1988. 3. sz. pp. 42–43.

Balázs Lajos: Százéves kutatóintézet. Piszkéstető. = Élet és Tudomány 54. 1999. 22. sz. pp. 689–691.

Fodor Lajos István – Herczeg János: Magas hegyről messzire látni. = Élet és Tudomány 54. 1999. 24. sz. pp. 742–745.

"A csillagászat magyarországi történetéből, A klasszikus századok asztronómusai" című könyvben megjelent írás másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás