A Pécsi Planetárium és csillagvizsgáló bibliográfiája

1721

Bibliográfia

1. GAUSER Károly: Az első magyar planetárium. = Fizikai Szemle 13. 1963. 1. sz. pp. 27-29.
2. Nemzetközi tudóstalálkozó. Csillagda a Havihegyen. = DN 27. 1970. márc. 1. p. 1. A TIT tervezett csillagvizsgálójáról.
3. Testvérlapunk, a DN írja: Természettudományi Stúdió épül Pécsett. = Kisalföld 1971. júl. 16.
4. Természettudományi stúdió a Mecsek déli lejtőjén. = Magyar Hírlap 4. 1971. aug. 8. p. 13.
5. Csillagvizsgáló, planetárium, akvárium, botanikus kert. Komplett természettudományi stúdió épül Pécsett. = Népszabadság 29. 1971. aug. 8. p. 5.
6. Természettudományi stúdiót… /Hír/ = Képes Újság 1971. okt. 9. Átadását 1972. április 12-re tervezik.
7. Planetárium épül Pécsett. = Magyar Hírlap 5. 1972. jan. 8. p. 9. 8. Pécsett rendezik be az első állandó planetáriumot. = Népszabadság 30. 1972. jan. 8. p. 9.
9. Planetárium Pécsett. = Déli Hírlap Miskolc 1973. nov. 16.
10. Stúdió. /Hír/ = Pajtás 1973. dec. 19.
11. KULIN György: A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. = Csillagászati Évkönyv az 1976. évre. Bp. 1975. p. 131. A stúdió építéséről 1974-ben, fényképpel.
12. PONORI THEWREWK Aurél: Planetáriumok. = Csillagászati Évkönyv az 1976. évre. Bp. 1975. p. 263. A Planetárium Zeiss műszeréről.
13. KULIN György: A bemutató csillagvizsgálók fejlődése. = Csillagászati Értesítő 1974. 1-2. sz. pp. 23-26. A pécsi csillagvizsgálóról.
14. uE: Készül a Mecseki Természettudományi Stúdió. = DN 31. 1974. jan. 30. p. 3.
15. Baráti köreink. Alapkőletétel Pécsett. = Föld és Ég 9. 1974. 1. sz. p. 28. A TIT Mecseki Természettudományi Stúdió épületének 1973. augusztus 20-iki alapkőletételéről.
16. PONORI THEWREWK Aurél: A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálói és Planetáriuma az 1975. évben. = Csillagászati Évkönyv az 1977. évre. Bp. 1976. p. 109.
17. KANYÓ Sándor – PONORI THEWREWK Aurél: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak 1975. évi működése. = Csillagászati Évkönyv az 1977. évre. Bp. 1976. pp. 125-127. Dr. Tóth László beszámolója a stúdió 1975. november 30-iki átadásáról.
18. SCHALK Gyula: A planetárium. A csillaggömbtől az űrszínházig. Bp. 1975. Gondolat Kiadó. p. 35., 39., 113., 161.
19. Obszervatórium és Planetárium… /Hír/ = Népszabadság 33. 1975. febr. 7. p. 8.
20. Planetárium a Mecsekben. = Népszava 103. 1975. febr. 11. p. 5.
21. Planetárium épül a Mecseken. = Magyar Hírlap 8. 1975. febr. 13. p. 8.
22. Planetárium. Periszkópszoba. Panoráma Pécsről. = Esti Hírlap 1975. ápr. 8.
23. Sátras házban periszkóp. = Esti Hírlap 1975. aug. 6.
24. An den Hängen des Mecsek-Gebirges… = Budapester Rundschau 1975. aug. 18.
25. Természettudományi stúdió. Átadták műszakilag a mecseki planetáriumot. Lesz-e kivitelező a második ütemre. = DN 32. 1975. aug. 30. p. 2.
26. Csillagászat. Az égbolt Pécsről. = Tükör 1975. nov. 11. p. 7. Fotó: Bajkor József.
27. A TIT Természettudományi Stúdiójának… épülettömbje elkészült… /Hír/ = Magyar Nemzet 31. 1975. nov. 19. p. 6.
28. BAJKOR József: Fotó a planetáriumról. = Népszava 103. 1975. nov. 27. p. 1.
29. Felavatták a mecseki Természettudományi Stúdiót. /Pécs, Szőlő u. 65./ = DN 32. 1975. dec. 1. pp. 1-2. Sellei Sarolta fotója.
30. CSUTI J/ános/: Planetárium a Mecseken. Felavatták a Mecseki Természettudományi Stúdiót. = DN 32. 1975. dec. 2. p. 1.
31. Planetárium Pécsett. = Lobogó 1975. dec. 11.
32. H[ÁRSFAI] I[stván]: A Merkur, a Vénusz és "testvérei" a Mecseken. = DN 32. 1975. dec. 14. p. 2.
33. PONORI THEWREWK Aurél: A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálói és Planetáriuma az 1976. évben. = Csillagászati Évkönyv az 1978. évre. Bp.1977. pp. 93., 96-97.
34. KANYÓ Sándor: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályának 1976. évi működése. = Csillagászati Évkönyv az 1978. évre. Bp. 1977. p. 102.
35. VONSIK Gyula: A tudományos ismeretterjesztés jelene és jövőbeni feladatai. Pécs, 1976. TIT Baranya megyei Szervezete. p. 105. + borító. Fényképek a pécsi planetáriumról.
36. Reggeli krónika = Kossuth Rádió 1976. febr. 21. 7 óra. Beszélgetés Kemenes Lászlónéval.
37. Sokan keresik fel… Természettudományi Stúdióját. /Hír/ = Népszava 104. 1976. okt. 15. Kálmándy Ferenc fotójával.
38. Csillagászati hét. A TIT Mecseki Természettudományi Stúdió programja. = DN 33. 1976. okt. 19. p. 2.
39. A 2000-ik év felé… /Hír/ = DN 33. 1976. nov. 3. p. 4.
40. Október csillagai… /Hír/ = DN 33. 1976. nov. 3. p. 4. A stúdió előadássorozata.
41. A pécsi planetárium. = Köznevelés 32. 1976. nov. 12. p. 7. Kert László felvétele.
42. Változó világ. TV-TIT szabadegyetem. = DN 33. 1976. nov. 14. p. 2.
43. Automata panorámatávcső. = DN 33. 1976. nov. 20. p. 4. A budapesti Uránia Csillagvizsgálóból érkezett új távcsőről.
44. HAVAS Ervin: Ismeretterjesztés magasabb fokon. Százezer előadás évente. = DN 33. 1976. nov. 24. p. 3.
45. SCHALK Gyula: Megnyílt a Mecseki Természettudományi Stúdió és Planetárium. = Föld és Ég 11. 1976. 2. sz. pp. 61-62.
46. Ismerkedés a csillagvilággal. = Magyar Ifjúság 20. 1976. dec. 3. p. 4.
47. Harmincezer látogatója volt… /Hír/ = Magyar Hírlap 9. 1976. dec. 9. p. 8.
48. PONORI THEWREWK Aurél: A TIT Budapesti Uránia Csillagvizsgálója és Planetáriuma az 1977. évben. = Csillagászati Évkönyv az 1979. évre. Bp.1978. pp. 93-94. Még nem készült el a planetárium melletti csillagvizsgáló.
49. KANYÓ Sándor: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályok 1977. évi tevékenysége. = Csillagászati Évkönyv az 1979. évre. Bp. 1978. pp. 101., 103., 106., 108., 111-112.
50. Űrhajók, űrállomások. Csillagászati hét ’77. /Hír/ = DN. 34. 1977. okt. 16. p. 2.
51. Csillagászati hét Pécsett. Teflonedény és napfizika. = DN. 34. 1977. okt. 20. p. 2.
52. PONORI THEWREWK Aurél: TIT Budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló és Planetárium az 1978. évben. = Csillagászati Évkönyv az 1980. évre. Bp. 1979. p. 111.
53. PRÁVICZ Lajos: A pécsi Kis planetárium, mint a nevelőmunka segítője. = Baranyai Művelődés 1978. 2. sz. pp. 59-63.
54. A csillagászati hét mai programja. /Hír/ = DN 35. 1978. okt. 5. p. 4.; okt. 6. p. 4.; okt. 4. p. 4.
55. KANYÓ Sándor: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályának 1979. évi tevékenysége. = Csillagászati Évkönyv az 1981. évre. Bp. 1980. p. 106., 108. Megkezdték a csillagvizsgáló épületének alapozását.
56. A TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1979. évi tevékenysége. Bp. 1980. pp. 5-6.
57. Előadás. /Hír/ = DN 36. 1979. okt. 23. p. 4.
58. Csillagászati Napok. = DN 36. 1979. okt. 24. p. 4.
59. A Nap földi hatásai. /Hír/ = DN 36. 1979. okt. 29. p. 4.
60. Baráti köreink. Pécs. = Föld és Ég 14. 1979. 3. sz. p. 95. A készülő csillagvizsgálóról.
61. KANYÓ Sándor: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1980. évi tevékenysége. = Csillagászati Évkönyv az 1982. évre. Bp. 1981. pp. 109., 112-113. Az 5 éves Mecseki Természettudományi Stúdió tevékenységéről.
62. A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad. Bp. 1980. Gondolat Kiadó. p. 579., 82. mell.
63. Csillagvizsgáló épül a Mecsek déli lejtőjén. /Hír/ = Magyar Nemzet 36. 1980. jan. 22. p. 6.
64. Csillagvizsgáló épül… /Hír/ = Népszabadság 38. 1980. jan. 22. p. 8.
65. Pécsnek is lesz csillagdája. = Magyar Ifjúság 14. 1980. febr. 8. p. 3.
66. Csillagda. /Hír/ = Esti Hírlap 1980. aug. 6. A fémkupola beemeléséről.
67. Csillagda a Mecsekben. = Magyar Hírlap 13. 1980. aug. 7. p. 8. A fémkupola elhelyezéséről.
68. Csillagvizsgáló a Mecsekben. = Magyar Nemzet 36. 1980. aug. 7. p. 3.
69. Éjszaka utazott a kupola. Csillagvizsgáló a Mecseken. /Hír/ = Népszava 108. 1980. aug. 7. p. 12.
70. A pécsi planetárium hétvégi programja. = DN 37. 1980. nov. 1. p. 5.
71. A TIT Mecseki Természettudományi Stúdió. = DN 37. 1980. nov. 10. p. 4.
72. TIT program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 13. p. 4.
73. TIT műsor. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 14. p. 4.
74. Előadás. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 15. p. 4.
75. TIT előadás. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 16. p. 10.
76. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 18. p. 4.
77. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 19. p. 4.
78. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 20. p. 4.
79. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 21. p. 4.
80. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 22. p. 4.
81. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 23. p. 10.
82. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 25. p. 4.
83. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 26. p. 4.
84. TIT – program. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 27. p. 4.
85. Esti Magazin. = Kossuth Rádió, 1980. november 28. 18.30 óra Beszélgetés Kemenes Lászlónéval.
86. TIT program. A csillagvizsgáló avatása. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 28. p. 4.
87. TIT-előadás. /Hír/ = DN 37. 1980. nov. 29. p. 4.
88. – havasi – [HAVASI János]: Nyújtott fókusz, forgó kupola. Távcsövet avattak a Mecsek oldalában. = DN 37. 1980. nov. 29. p. 5.
89. Csillagvizsgáló a Mecsekben. /Hír/ = Esti Hírlap 1980. dec. 1.
90. Baráti köreink. Pécs. = Föld és Ég 15. 1980. 6. sz. p. 190. Gombos Gábor beszámolója a stúdióról.
91. SCHALK Gyula: Nemzetközi Kisplanetárium – Találkozó a TIT Mecseki Stúdiójában. = Föld és Ég 15. 1980. 10. sz. p. 315. Öt éves a planetárium.
92. KANYÓ Sándor: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1981. évi tevékenysége. = Csillagászati Évkönyv az 1983. évre. Bp. 1982. pp. 106-108.
93. Planetáriumi vasárnap. = DN 38. 1981. okt. 10. p. 4.
94. Planetáriumi szombat Görcsönyben. = DN 38. 1981. okt. 23. p. 4.
95. Planetáriumi vasárnap. = DN 38. 1981. okt. 24. p. 4.
96. Planetáriumi szombat Görcsönyben. = DN 38. 1981. okt. 25. p. 10. Fényképes beszámoló a stúdió által rendezett programról.
97. Várják az érdeklődőket. Szakkörök a planetáriumban. = DN 38. 1981. okt. 28. p. 6.
98. Planetáriumi vasárnap. = DN 38. 1981. nov. 7. p. 12.
99. Telt ház… Planetáriumi vasárnap. = DN 38. 1981. nov. 9. p. 2.
100. Planetáriumi vasárnap. = DN 38. 1981. nov. 21. p. 4.
101. Planetáriumi vasárnap. = DN 38. 1981. dec. 12. p. 4.; dec. 19. p. 4.
102. Pécsett a múlt év végén… = Turista 1981.
103. SCHALK Gyula – ZOMBORI Ottó: Beszámoló a TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1982/83. évi tevékenységéről. = Csillagászati Évkönyv az 1985. évre. Bp. 1984. pp. 127., 129., 131., 134-136.
104. Planetáriumi vasárnap. = DN 39. 1982. okt. 23. p. 12.
105. Hat tonna kihúzott fog. Vasárnap délután a planetáriumban. = DN 39. 1982. okt. 25. p. 2.
106. Űrszondák a Naprendszerben. /Hír/ = DN 39. 1982. okt. 25. p. 5.; okt. 28. p. 4.
107. Csillagászat és asztronautika. /Hír/ = DN 39. 1982. okt. 29. p. 4.
108. Planetáriumi vasárnap. = DN 39. 1982. nov. 6. p. 12.; dec. 23. p. 4.
109. SZŐKE Balázs: PVH I. Találkozó. /Pécs, 1982. július 14-15./ = Meteor 12. 1982. 4. sz. ápr. p. 27.
110. SZŐKE Balázs: PVH-MMTÉH vezetőségi összejövetelt tartottunk… Pécsett… = Meteor 12. 1982. 4. sz. ápr. p. 29.
111. Ksz. [KESZTHELYI Sándor]: DMH találkozó Pécsett. = Meteor 12. 1982. 11. sz. nov. p. 39.
112. Ami a horoszkópból kimaradt. = DN 40. 1983. okt. 2. p. 6. A Csillagászati hét rendezvényeiről.
113. Csillagászati hét kezdődik… /Hír/ = DN 40. 1983. okt. 8. p. 12.
114. Sugárözönben élünk… /Hír/ = DN 40. 1983. okt. 11. p. 4.
115. Nagy bumm… /Hír/ = DN 40. 1983. okt. 12. p. 4.
116. Rendezvények. A csillagok fejlődése. /Hír/ = DN 40. 1983. okt. 14. p. 4.
117. Sok érdeklődő keresi fel a Planetáriumot. = DN 40. 1983. okt. 18. p. 4. Kocsmár Gábor felvétele.
118. Újdonság a Planetáriumban. = DN 40. 1983. nov. 18. p. 4. A Planetáriumi vasárnap rendezvényeiről.
119. Mikulásváró… = DN 40. 1983. dec. 2. p. 4. Előzetes híradás a Planetáriumi vasárnapról.
120. Napfogyatkozás. = DN 40. 1983. dec. 3. p. 12. Vasárnap részleges napfogyatkozás lesz.
121. Napfogyatkozás. = DN 40. 1983. dec. 4. p. 6. Távcsöves bemutató lesz a planetáriumban.
122. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 40. 1983. dec. 9. p. 4.
123. CSABA György: Csillagászati vetélkedő Pécsett. = Föld és Ég 18. 1983. 12. sz. pp. 380-381. A hatodik országos csillagászati vetélkedő a planetáriumban.
124. SCHALK Gyula: Beszámoló a TIT Csillagászati és Űrkutatási Országos Választmánya 1984. évi tevékenységéről. = Csillagászati Évkönyv az 1986. évre. Bp. 1985. p. 125.
125. SCHALK Gyula: Beszámoló a TIT Csillagászati és Űrkutatási Országos Választmányának és Szakosztályainak 1984. évi tevékenységéről. Bp. 1985. pp. 10., 28-29.
126. TÓTH László: Május 30-án szerdán Napfogyatkozás lesz. = DN 41. 1984. máj. 29. p. 6.
127. Planetárium május 30-i műsora… /Hír/ = DN 41. 1984. máj. 30. p. 4.
128. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 2. p. 12.
129. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 3. p. 6.
130. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 5. p. 6.
131. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 6. p. 7.
132. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 7. p. 7.
133. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 9. p. 15.
134. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 10. p. 7.
135. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 11. p. 5.
136. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 13. p. 7.
137. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 16. p. 15.
138. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 17. p. 7.
139. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 18. p. 4.
140. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 19. p. 7.
141. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 20. p. 7.
142. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 21. p. 7.
143. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 23. p. 15.
144. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 24. p. 7.
145. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 26. p. 7.
146. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 27. p. 7.
147. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 28. p. 7.
148. Mai műsor. Planetárium. = DN 41. 1984. jún. 30. p. 15.
149. TÓTH László: Oktató, szórakoztató, gyönyörködtető. A pécsi planetárium. = DN 41. 1984. aug. 30. p. 3.
150. SELLEI Sarolta – PANYIK István: Pécs. Pécs, 1985. pp. 86-87.
151. SCHALK Gyula: Beszámoló a TIT Csillagászati és Űrkutatási Országos Választmányának 1985. évi tevékenységéről. = Csillagászati Évkönyv az 1987. évre. Bp. 1986. pp. 115-117. Tíz éves a Mecseki Természettudományi Stúdió és Planetárium.
152. [BARLAHIDAI Andrea]: Tudományos szerep az oktatásban. II. nemzetközi kisplanetáriumi tanácskozás Pécsett. = DN 42. 1985. aug. 27. p. 5.
153. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 42. 1985. okt. 20. p. 6.
154. NAGYVÁRADI László: Közeledik a Halley-üstökös. = DN 42. 1985. okt. 27. p. 6.
155. NÉMETH Anita: Jön a Halley-üstökös. Csillagászati Hét december 2-6-ig. = DN 42. 1985. dec. 2. p. 5.
156. Csillagászati hét. /Hír/ = DN 42. 1985. dec. 2. p. 6.
157. Mai műsor. Planetárium. /Hír/ = DN 42. 1985. dec. 3. p. 7.; dec. 4. p. 7.; dec. 5. p. 7.; dec. 6. p. 7.
158. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 42. 1985. dec. 8. p. 6.
159. SCHALK Gyula: A TIT Országos Csillagászati Űrkutatási rendezvényei és kiadványai 1985-ben. = Föld és Ég 20. 1985. 3. sz. p. 95. A pécsi planetárium 10 éves.
160. PONORI THEWREWK Aurél: Tudománytörténet. Csillagászati emlékek. = Csillagászati Értesítő, 1986. 1-2. sz. p. 135. Pécs Bemutató Csillagvizsgálója.
161. Csillagászati hét ’86. Nap- és holdfogyatkozás, üstökösök. = DN 43. 1986. okt. 7. p. 4.
162. Mai műsor. Planetárium. Csillagászati hét. /Hír/ = DN 43. 1986. okt. 13. p. 6.; okt. 14. p. 6.; okt. 16. p. 6.
163. A holdfogyatkozásról… /Hír/ = DN 43. 1986. okt. 17. p. 4.
164. Mai műsor. Planetárium. Csillagászati hét. /Hír/ = DN 43. 1986. okt. 17. p. 7.
165. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 43. 1986. dec. 14. p. 6.
166. A betlehemi csillag. = DN 43. 1986. dec. 21. p. 6.
167. Tíz éves a pécsi planetárium. = Föld és Ég 21. 1986. 3. sz. p. 85.
168. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 44. 1987. jan. 24. p. 15.; jan. 25. p. 6.
169. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 44. 1987. febr. 21. p. 15.; febr. 22. p. 6.
170. KASZÁS Endre: Sok gyerek, kevés a felnőtt a Planetáriumban. Távcső a hegyen. = DN 44. 1987. márc. 4. p. 3.
171. Planetáriumi vasárnap. /Hír/ = DN 44. 1987. márc. 7. p. 15.; márc. 8. p. 6.; ápr. 26. p. 6.
172. PONORI THEWREWK Aurél: A csillagászat története. Bp. 1988. p. 85. A pécsi planetáriumról.
173. MIZSER Attila: Magyarországi bemutató csillagvizsgálók. = Meteor 18. 1988. 7-8. sz. jún-júl. p. 5. A planetárium már nem működik.
174. MIZSER Attila: Magyarországi bemutató csillagvizsgálók. = Meteor 19. 1989. 7-8. sz. jún-júl. p. 9. A planetárium már nem működik.
175. MIZSER Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület 1989-1990. évi tevékenysége. = Meteor Csillagászati Évkönyv 1991. Bp. 1990. p. 157. A pécsi 40 cm-es távcső Ráktanyán.
176. MIZSER Attila: Bemutató csillagvizsgálók alkonya. = Meteor 22. 1992. 7-8. sz. jún-júl. p. 9. A pécsi planetárium említése.
177. MIZSER Attila: Ráktanyai nyár. = Meteor 22. 1992. 9. sz. szept. p. 2. + címlap. Az 1990-ben "kimustrált" pécsi 40 cm-es reflektort felállították, fényképe a címlapon.
178. BOZSIK L. [László]: Csillagfordulás a Planetáriumban. Zárva a pécsi intézmény, támogatókat keresnek. = UDN 3. 1992. aug. 25. p. 5.
179. SZŐKE Balázs: Volt egyszer egy Mecseki Természettudományi Stúdió… = Meteor 24. 1994. 10. sz. okt. pp. 54-55.
180. Z. E.: A csillagok mindenkinek üzennek. = UDN 5. 1994. okt. 11. p. 4. A planetárium megnyitására szükség lenne.
181. D. I. [DUNAI Imre]: Repülőtértől a csillagvizsgálóig. „Kincstári” /?/ kincsigények a Kincstári Vagyonkezelőtől. = UDN 5. 1994. dec. 9. p. 4. A zárt planetáriumról.
182. HALMI Gábor: Néhány sor a Pécsi Természettudományi Stúdióról. = Draco 16. 1996. 59. sz. máj. p. 4.
183. MIZSER Attila: A pislogó üstökös. = Meteor 26. 1996. 5. sz. máj. p. 48.
184. CSIKÓS Zoltán: Űrkutatási múzeum Pécsett? = UDN 8. 1997. márc. 3. p. 11. Múzeum terve a planetáriumban.
185. Kert László 1945-1997. = Pécsi Extra 9. 1997. jún. 26. p. 1. A planetárium egykori vezetőjének nekrológja.
186. TROSZT E.: Parkolópályás planetárium. = UDN 8. 1997. jún. 30. p. 5.
187. HORVÁTH András: Húszéves a Budapesti Planetárium. = Élet és Tudomány 52. 1997. aug. 22. p. 1071.
188. VÉRTES Ernő: Az amatőr csillagászati mozgalom hírei. = GAE Egyesületi Híradó 8. 1997. 4. sz. p. 4. A pécsi planetárium nem működik.
189. H. I. Gy.: Újra Planetárium. /Hír/ = UDN 9. 1998. máj. 2. p. 11. Az újra megnyílt a planetáriumról.
190. Fotók a csillagokról. = UDN 9. 1998. máj. 3. p. 12.
191. Délelőtti csillagászat. /Hír/ = UDN 9. 1998. máj. 17. p. 5. Vasárnap délelőtti planetáriumi előadásról.
192. Vasárnap a Planetáriumban! /Hír/ = UDN 9. 1998. máj. 30. p. 19.
193. A Pécs-Baranyai TIT… /Hír/ = UDN 9. 1998. júl. 11. p. 4. A vasárnap délelőtt előadásról.
194. Műsor. Pécs, Planetárium. /Hír/ = UDN 9. 1998. aug. 7. p. 11.
195. GYENIZSE Péter: A TIT Planetárium és a Csillagvizsgáló sorsáról. = ASTRA 2. 1998. 3. sz. máj-jún. pp. 3-4.
196. GYENIZSE Péter: Ismét beindult az élet a pécsi Planetárium és csillagvizsgálóban. = ASTRA 2. 1998. 4. sz. júl-aug. p. 5.
197. Apróhírek. Gyenizse Péter… beszámol… = Draco 18. 1998. 68. sz. júl-aug. p. 8. Tízévi szünet után újra megnyílt a Mecseki Természettudományi Stúdió.
198. A XXI. század űrprogramjai. Csillagászati hét Pécsett. = UDN. 9. 1998. okt. 27. p. 9. Az első csillagászati hét az újra megnyílt planetáriumban.
199. Csillagászati hét. = Pécsi Hét 8. 1998. okt. 31. p. 2.
200. SZŐKE Balázs: Volt egyszer egy Mecseki Természettudományi Stúdió… 1-2. = Heted Héthatár 2. 1998. 3. sz. p. 5.; 4. sz. p. 5.
201. HÁRSFAI István: Právicz a planetárius. = Heted Héthatár 2. 1998. 3. sz. p. 18. A TIT hajdani megyei titkárának nekrológja, aki sokat tett a planetárium létrehozásáért.
202. Csillagászati "civil szféra" Magyarországon. = Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. Bp. 1999. MCSE p. 475.
203. CS [CSUTI János]: Államalapításunk ezredik évfordulójára… /Hír/ = UDN 10. 1999. jan. 5. p. 4. Csikós Zoltán űrkutatási anyagából kiállítás nyílik a planetáriumban.
204. A csillagos ég április 19-25. között. = Pécsi Hét 9. 1999. ápr. 17. p. 11.
205. Planetáriumi nyár ’99. = Pécsi Extra 11. 1999. ápr. 28. p. 3.
206. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. ápr. 30. p. 15.
207. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. máj. 14. p. 13.
208. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. máj. 21. p. 13.
209. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. máj. 28. p. 13.
210. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. jún. 4. p. 13.
211. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. jún. 11. p. 11.
212. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. jún. 25. p. 13.
213. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 2. p. 13.
214. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 9. p. 13.
215. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 12. p. 9.
216. Planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 24. p. 10.
217. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 24. p. 12.
218. Mi lesz ma? Rendezvények. Nyári Csillagászati Hét. = UDN 10. 1999. júl. 26. p. 11.
219. Jobb napot váró planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 27. p. 5.
220. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. júl. 30. p. 9., 11.
221. Csillagászati Hét. = Pécsi Hét 9. 1999. júl. 31. p. 2.
222. T. G. [TIBAY Gábor]: Ha délben eltűnik a nap. = UDN 10. 1999. aug. 11. p. 4.
223. CS. J. [CSUTI János] – K. F. [KOZMA Ferenc] – T. G. [TIBAY Gábor]: Sötétség délben. = UDN 10. 1999. aug.12. p.1.
224. Egyéb programok. Pécs, Planetárium. = UDN 10. 1999. aug. 14. p. 13.; aug. 27. p. 11.
225. B. R.: Átadták az idei Grastyán-díjakat. = UDN 11. 2000. febr. 26. p. 5.
226. GYENIZSE Péter: Pécsi rendezvények a napfogyatkozás jegyében. = ASTRA 3. 1999. 5. sz. szept-okt. p. 4.
227. BOCHMANN Tamás: Saját készítésű távcsövekkel fürkészi a világűrt az amatőr pécsi csillagász. Kemenes László először a feleségébe, majd a bolygókba szeretett bele. = Blikk 7. 2000. ápr. 21. p. 5.
228. Kalmár László Országos Matematika Verseny Baranya Megyei Döntő Díjkiosztó Ünnepsége. = Péntek 6. 2000. ápr. 28. p. 6. Díjkiosztó ünnepség helyszíne a Mecseki Planetárium.
229. Planetáriumi Nyár 2000. = Pécsi Hét 10. 2000. ápr. 29. p. 2.
230. Grastyán-díjasok: Dr. Tóth László. = Pécsi Hét 10. 2000. ápr. 29. p. 9.
231. Újra nyílik a planetárium. = UDN 11. 2000. ápr. 29. p. 5.
232. GYENIZSE Péter: Évkezdés a 25 éves Pécsi Planetáriumban. = ASTRA 4. 2000. 3. sz. máj-jún. p. 6.
233. MCSE – programok. Pécs. = Meteor 30. 2000. 6. sz. jún. p. 2.
234. Jubileumi csillagok. Huszonöt éves a Mecseki Planetárium. = UDN 11. 2000. jún. 5. p. 9.
235. MCSE – programok. Pécs. = Meteor 30. 2000. 7-8. sz. júl-aug. p. 2.
236. MCSE – programok. Pécs. = Meteor 30. 2000. 9. sz. szept. p. 2.
237. SCHMIDT Erzsébet: Az ünnepre is várjuk a segítőket. = UDN 11. 2000. szept. 15. p. 13.
238. NYAKA Szabolcs: Kettős jubileum a planetáriumban. Az elmúlt években tízezrek látták a csillagászati bemutatókat. = UDN 11. 2000. szept. 16. p. 4.
239. Meghívó. = ASTRA 4. 2000. 5. sz. szept-okt. p. 3.
240. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Pécs Mecseki Planetárium. = UDN 11. 2000. okt. 13. p. 11.
241. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 11. 2000. okt. 14. p. 12.
242. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 11. 2000. okt. 21. p. 15.
243. Egyéb rendezvények. Vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 11. 2000. okt. 27. p. 8.
244. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 11. 2000. okt. 28. p. 14.
245. GYENIZSE Péter: Negyedszázada nyitotta meg kapuit Magyarország első planetáriuma! = ASTRA 4. 2000. 6. sz. nov-dec. p. 3. +címlap
246. Csillagok nyomában. = Pécsi Hét 11. 2001. máj. 4. p. 2.
247. D. I. [DUNAI Imre]: A főszerepben: Gagarin. Hétvégén nyit a planetárium. = UDN 12. 2001. máj. 5. p. 5.
248. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. máj. 5. p. 14.
249. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. máj. 5. p. 14.
250. M[ÜLLER] A[ndrea]: Nyitott égbolt. (Fotó) = UDN 12. 2001. máj. 7. p. 5.
251. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. máj. 19. p. 11.
252. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. máj. 19. p. 11.
253. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. máj. 26. p. 14.
254. KESZTHELYI Sándor: A pécsi Planetárium. = Betelgeuse 2. 2001. máj-jún. pp. 6-7.
255. KESZTHELYI Sándor: Teljes holdfogyatkozás megfigyelése 2001. január 09. este. = ASTRA 5. 2001. 3. sz. máj-jún. pp. 3-5.
256. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. jún. 9. p. 12.
257. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. jún. 16. p. 14.
258. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. jún. 16. p. 14.
259. DUNAI I. [Imre]: Önfenntartó lett a TIT. = UDN 12. 2001. jún. 19. p. 7.
260. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. jún. 30. p. 14.
261. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 7. p. 14.
262. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 14. p. 14.
263. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 14. p. 14.
264. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 21. p. 6.
265. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 21. p. 6.
266. DUNAI I. [Imre]: Költözik a pécsi planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 22. p. 1., 3.
267. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 28. p. 10.
268. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. júl. 28. p. 10.
269. SZABÓ Sándor: Teljes holdfogyatkozás 2001. január 9-én. Holdfogyatkozás- bemutatók országszerte. Pécs. = Meteor 31. 2001. 7-8. sz. júl-aug. p. 74. Keszthelyi Sándor beszámolója.
270. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 4. p. 12.
271. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 4. p. 12.
272. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 11. p. 14.
273. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 11. p. 14.
274. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 18. p. 13.
275. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 18. p. 13.
276. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 25. p. 12.
277. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. aug. 25. p. 12.
278. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 8. p. 9.
279. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 8. p. 9.
280. Előadás. Planetáriumi vasárnapok. = UNIV Pécs 2. 2001. szept. 11. p. 18.
281. Címtár. Planetárium. = Pécsi Lapok 2001. szept. 13-23. p. 2.
282. Mecseki Planetárium. Planetáriumi Vasárnapok. = Pécsi Lapok 2001. szept. 13-23. p. 4.
283. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 15. p. 14.
284. Őszi Csillagászati Hét. = Pécsi Hét 11. 2001. szept. 21. p. 4.
285. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 22. p. 17.
286. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 22. p. 17.
287. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium = UDN 12. 2001. szept. 24. p. 10.
288. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium = UDN 12. 2001. szept. 25. p. 14.
289. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium = UDN 12. 2001. szept. 26. p. 12.
290. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium = UDN 12. 2001. szept. 27. p. 12.
291. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium = UDN 12. 2001. szept. 28. p. 9.
292. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 29. p. 14.
293. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. szept. 29. p. 14.
294. S. P. [SPIEGLER Patrícia]: Göncöl vagy merőkanál. = UNIV Pécs 2. 2001. szept. 25. p. 7.
295. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. okt. 6. p. 14.
296. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. okt. 6. p. 14.
297. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. okt. 20. p. 18.
298. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. okt. 20. p. 18.
299. TIT Mecseki Planetáriuma. = Pécsi Est 6. 2001. 21. sz. p. 28.
300. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. okt. 27. p. 11.
301. Mi lesz ma? – Rendezvények vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 12. 2001. okt. 27. p. 11.
302. GYENIZSE Péter: Ismét sikeres volt a Csillagászati Hét. = ASTRA 5. 2001. nov-dec. p. 3.
303. Csillagászati "civil" szféra Magyarországon. = Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. Bp. 2002. MCSE p. 520.
304. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. márc. 2. p. 15.
305. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. márc. 16. p. 15.
306. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. márc. 23. p. 19.
307. ROPOLI László: Holdsarló-megfigyelések 2001 első felében. = Meteor 32. 2002. 4. sz. ápr. p. 19.
308. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. ápr. 6. p. 15.
309. Mi lesz ma? – Rendezvények szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. ápr. 13. p. 15.
310. Hétről hétre. Mecseki Planetárium. = Déli Extra 4. 2002. máj. 2. p. 3.
311. KESZTHELYI Sándor: A Csillagászat Napja március 23-án. Pécs. = Meteor 32. 5. sz. máj. p. 55.
312. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 4. p. 23.
313. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 4. p. 23.
314. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 11. p. 15.
315. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 11. p. 15.
316. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 18. p. 15.
317. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 18. p. 15.
318. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 25. p. 15.
319. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. máj. 25. p. 15.
320. TIT Mecseki Planetáriuma. = Pécsi Est 7. 2002. 11. sz. p. 19.
321. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. jún. 1. p. 14.
322. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. jún. 1. p. 14.
323. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. jún. 15. p. 14.
324. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. jún. 15. p. 14.
325. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. jún. 29. p. 18.
326. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. jún. 29. p. 18.
327. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. aug. 24. p. 13.
328. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. aug. 31. p. 15.
329. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. szept. 7. p. 15.
330. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN 13. 2002. szept. 7. p. 15.
331. B. Z.: TIT: hagyomány és innováció. = UDN 13. 2002. szept. 9. p. 7.
332. BOZSIK László: Eladó a pécsi planetárium. = Népszabadság 60. 2002. szept. 20. p. 25. Fotó: Márton András.
333. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok szombaton. Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. szept. 28. p. 15.
334. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. szept. 28. p. 15.
335. (Metro): Távcsövön át figyelhetik az eget. = Metro 5. 2002. okt. 11. p. 5.
336. Csillagok között. = Pécsi Hét 12. 2002. 38. sz. okt. 11. p. 2.
337. (sa): Pécsett ismét megnyitja kapuit… /Hír/ = UDN 13. 2002. okt. 12. p. 5.
338. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok vasárnap. Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 12. p. 18.
339. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 14. p. 14.
340. Őszi csillagászati hét. = UDN 13. 2002. okt. 15. p. 7.
341. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 15. p. 22
342. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 16. p. 15.
343. Mindenmás. TIT Mecseki Planetárium. = Pécsi Est 7. 2002. okt. 17-30. p. 19.
344. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 17. p. 18.
345. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 18. p. 15.
346. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 22. p. 15.
347. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 25. p. 15.
348. DUNAI I. [Imre]: Űrkutatás és csillagászat-hullás. Már megint nem divat a természettudományos műveltség. = UDN 13. 2002. okt. 26. p. 7.
349. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 26. p. 19.
350. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. okt. 26. p. 19.
351. B. Z.: Eladják a Planetáriumot. = UDN 13. 2002. nov. 4. p. 4.
352. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. nov. 4. p. 14.
353. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. nov. 9. p. 15.
354. Mindenmás. TIT Mecseki Planetárium. = Pécsi Est 7. 2002. 13. sz. p. 23.
355. Mi lesz ma? – Rendezvények – Programok Mecseki Planetárium. = UDN. 13. 2002. nov. 16. p. 15.
356. MÁTIS András: 25 éves a TIT Budapesti Planetáriuma. = Meteor 32. 2002. 11. sz. nov. p. 4.
357. BOZSIK László: Bezárt a Planetárium. = UDN 14. 2003. jan. 4. p. 4.
358. Új helyen a planetárium? = Pécsi Hét 13. 2003. 1. sz. p. 2.
359. CSUTI János: Múlt – jövő szellemi otthonai. = UDN 14. 2003. febr. 12. p. 10.
360. CSUTI János: Az éjjeli ég fényei. = UDN 14. 2003. febr. 12. p. 10.
(Az adatgyűjtés lezárva: 2003. március 10-én)

A bibliográfia névmutatója

B. R.225. BAJKOR József 26., 28.
BARLAHIDAI Andrea 152.
BOCHMANN Tamás 227.
BOZSIK László 178., 332., 357.
B.Z.331., 351.
(cs)ld. Csuti János
CSABA György 123.
CSIKÓS Zoltán 184., 203.
CSUTI János 30., 203., 223., 359-360.
D. I.ld. Dunai Imre
DUNAI Imre 181., 247., 259., 266., 348.
GAGARIN, Jurij 247
GAUSER Károly 1.
GOMBOS Gábor 90.
GRASTYÁN Endre 225., 230.
GYENIZSE Péter 195-197., 226., 232., 245., 302.
H. I. GY.189.
HALMI Gábor 182.
HÁRSFAI István 32., 201.
HAVAS Ervin 44.
Havasild. Havasi János
HAVASI János 88.
HORVÁTH András 187.
KÁLMÁNDY Ferenc
37.KALMÁR László 228.
KANYÓ Sándor 17., 34., 49., 55., 61., 92.
KASZÁS Endre 170.
KEMENES László 227.
KEMENES Lászlóné 36, 85.
KERT László 41, 185.
KESZTHELYI Sándor 111., 254-255., 269., 311.
KOCSMÁR Gábor 117.
KOZMA Ferenc 223.
K. sz.ld. Keszthelyi Sándor

KULIN György 11., 13., 62.
M. A.ld. Müller Andrea
MÁRTON András 332.
MÁTIS András 356.(Metro)335.
MIZSER Attila 173-177., 183., 202., 303.
MÜLLER Andrea 250.
NAGYVÁRADI László 154.
NÉMETH Anita 155.
NYAKA Sz.ld. Nyaka Szabolcs
NYAKA Szabolcs 238.
PANYIK István 150.
PONORI THEWREWK Aurél 12., 16-17., 33., 48., 52., 160., 172.
PRÁVICZ Lajos 53., 201.
RÓKA Gedeon 62.
ROPOLI László 307.(sa) 337.
SCHALK Gyula 18., 45., 91., 103., 124-125., 151., 159.
SCHMIDT Erzsébet 237.
SELLEI Sarolta 29., 150.
SP ld. Spiegler Patrícia
SPIEGLER Patrícia 294.
SZABÓ Sándor 269.
SZŐKE Balázs 109-110., 179., 200.
TIBAY Gábor 222-223.
TÓTH László 17., 126., 149., 230.
TROSZT E.186.uE14.
VÉRTES Ernő 188.
VONSIK Gyula 35.Z. E.180.
ZOMBORI Ottó 103.
A bibliográfiában található periodikák jegyzéke

ASTRA 195–196., 226., 232., 239., 245., 255., 303.
BARANYAI MŰVELŐDÉS 53.
BETELGEUSE 254.
BLIKK 227.
BUDAPESTER RUNDSCHAU 24.
CSILLAGÁSZATI ÉRTESÍTŐ 13., 160.
DÉLI EXTRA 310.
DÉLI HÍRLAP MISKOLC 9.
DRACO 182., 197.
DN ld. Dunántúli Napló
Dunántúli Napló ld. UDN.
ÉLET ÉS TUDOMÁNY 187.
ESTI HÍRLAP 22–23., 66., 89.
FIZIKAI SZEMLE 1.
FÖLD ÉS ÉG 15., 45., 60., 90–91., 123., 159., 167.
GAE EGYESÜLETI HIRADÓ 188.
HETED HÉTHATÁR 200–201.
KÉPES ÚJSÁG 6.
KISALFÖLD 3.
KÖZNEVELÉS 41.
LOBOGÓ 31
.MAGYAR HÍRLAP 4., 7., 21., 47., 67.
MAGYAR IFJÚSÁG 46., 65.
MAGYAR NEMZET 27., 63., 68.
METEOR 109–111., 173–174, 176–177., 179.,
183., 233., 235–236.,269., 307., 311., 356.
METRO 335.
NÉPSZABADSÁG 5., 8., 19., 64., 332.
NÉPSZAVA 20., 28., 37., 69.
PAJTÁS 10.
PÉCSI EST 299., 320., 343., 354.
PÉCSI EXTRA 185., 205.
PÉCSI HÉT 199., 204., 221., 229–230., 246., 284., 336., 358.
PÉCSI LAPOK 281–282.
PÉNTE K228.
TURISTA 102.
TÜKÖR 26.
Új Dunántúli Napló ld. UDN
UDN. 2–3., 14., 25., 29–30., 32., 38–40.,
42–44., 50–51., 54., 57–59., 70–84.,
86–88., 93–101., 104–108., 112–122.,
126–149., 152–158., 161–166.,
168–171., 178., 180–181., 184., 186., 189–194.,
198., 203., 206–220., 222–225., 231., 234.,
237–238., 240–244., 247–253.,
256–268., 270–279., 283., 285–293.,
295–298., 300–301., 304–306.,
308–309., 312–319., 321–331.,
333–334., 337–342., 344–353., 355., 357.,
359–360.
UNIV PÉCS 280., 294.
Csillagászati szervezetek és címek
A csillagászat, az űrkutatás és a természettudományok iránt érdeklődőket Pécsett az alábbi szervezetek várják:
Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
7621. Pécs, Felsőmalom u. 10.

TIT Planetárium és Csillagvizsgáló
Helye: 7625. Pécs, Szőlő u. 65.
Postacíme: 7621. Pécs, Felsőmalom u. 10.

Pécs-Baranyai TIT Csillagászati Szakosztálya
Titkára: Gyenizse Péter
7635. Pécs, Aranyhegyi dűlő 1.

Astra Pécsi Csillagászati Egyesület
Elnöke: Keszthelyi Sándor
7625. Pécs, Aradi vértanuk u. 8.

Magyar Csillagászati Egyesület Pécsi Csoportja
Vezetője: Keszthelyi Sándor
7625. Pécs, Aradi vértanuk u. 8.

Pécsi Csillagászati Klub.
7621. Pécs. Király u. 13.

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet
Nagyváradi László
7624. Pécs, Ifjúság u. 6. A-épület.

Az MCSE Kiskun Csoport http://kiskun.mcse.hu/index2.php?option=articles&Itemid=13&topid=7 honlapján megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás