Szentmártoni Béla életének kronológiája

1537

1931. febr. 6. Született a Somogy megyei Hencsén.

1949-ig gimnáziumba járt, közben angolul tanult. Már akkor érdekelte a csillagászat, olvasta a korabeli magyar csillagászati lapokat.

1953-1954. Katonai szolgálatát töltötte. Leszerelése után hivatali munkakörben dolgozott a kaposvári járásban.

1955-től. Könyvtárból kölcsönözte és olvasta az amerikai Sky and Telescope című folyóiratot. Levelezni kezdett külföldi amatőrcsillagászokkal. További folyóiratokat küldtek neki, ezekből távcsőkészítési és észlelési cikkeket fordított.

1955. végén. Megjelent első csillagászati cikke nyomtatásban, a Meteor 1955. évi 5-6. számában.

1956. elején, 3 hónapra tanfolyamra küldték Budapestre. Esténként az Uránia Csillagvizsgálóban Kulin Györgytől megtanulta a távcsőtükrök csiszolását. 8-10 tükröt csiszolt itt. Hazatérve további tükörkészítésekbe fogott. Kaposváron a Somogy Megyei Kórházban dolgozott adminisztratív, műszaki, röntgenlabor asszisztensi munkakörökben.

1964. A Csillagászat Baráti Kör tagja lett, tagsági könyvének sorszáma 548-as.

1967. augusztusában a Sky and Telescope fényképes cikket közölt róla, és optikai munkájáról. További külföldi levelezőpartnerek és szervezetek vették fel vele a kapcsolatot.

1967. október. A Föld és Ég 5. számában ismertették, hogy fényerős távcsőtükrök készítésében jártas. Más helyekről is kapott leveleket, melyben tanácsot vagy tükröket kértek tőle. Körülbelül 80 vagy 100 csillagászati távcsőtükröt csiszolt saját kezűleg. Nagyrészt igen fényerős, azaz parabolizált tükröket. Saját fő műszere egy 192 mm-es f/4,9 Newton távcső volt.

1968-1970. Kaposváron egyre több észlelést végeztek az amatőrcsillagászok. Összegyűjtötte a leírásokat, hogy a különböző észlelők és műszerek összehasonlításra kerüljenek.

1970 vége, 1971 eleje. Írógéppel sokszorosítva adta ki az első hazai mély-ég észleléseket, Lyra címmel, Mély-ég megfigyelések alcímmel. 7 számot jelentetett meg.

1971. április. A Lyra formájában, de már Albireo névvel megjelent tervezett folyóiratának próbaszáma.

1971. június 1. Megalakította az Albireo Amatőrcsillagász Klubot (AAK) kezdetben kaposvári észlelőkből (Szentmártoni Béla, Gombás Géza, Hevesi Zoltán, Horváth László és Hudi László), amelyhez sokan csatlakoztak országszerte. Megjelentette az Albireo folyóirat első, nyomtatott számát, amelynek szerkesztője. A lap kezdetben mély-ég objektumok és kettőscsillagok, később több más téma észlelési leírásait közölte. A havilap mellett különkiadványok, fordítások, térképgyűjtemények kiadását szervezte. Kaposvári albérlete a Hunyadi u. 10. számú házban volt, itt készítette a fordításokat, itt gépelt, szerkesztett, összefűzte, postázta a kiadványokat. Itt fogadta amatőrcsillagász barátait. A kis udvarból végezte távcsöves észleléseit.

1972. március. A Somogy megyei TIT után a Kilián György Ifjúsági és Úttörőház adta ki az Albireo-t. A lapot minden észlelőnek ingyen küldte, a küldött észlelésekért cserébe. Aki 3 hónapon túl nem küldött észlelést: nem kapta továbbiakban a lapot. Újabb és újabb lapok indítását szorgalmazta és segítette az ország más részein, például: Algol, Atmoszféra, Cirrusz, Cygnus, Draco, Göncöl, Magnitudó, Sarkcsillag, Shedir.

1972. június. Az Albireo közölte az első változócsillag rovatot.

1973. márc. 27. Szentmártoni Béla is elkezdte a változócsillag megfigyeléseket. 6 és fél év alatt 2063 fénybecslést végzett. A hazai észlelések külföldi gyűjtőközpontokba küldését intézte és szervezte.

1974-1981 között az országos rendezvényeken (Csillagászat Baráti Köre találkozók, szakkörvezetők országos találkozói, amatőrcsillagászok megfigyelési tanfolyamai) részt vett, észlelőtáborokba (Gárdony, Karcag, Rókafarm) ment.

1975. augusztus 30. Budapestre utazott és találkozott az Amerikai Változócsillag-észlelők Szervezetének ott tartózkodó igazgatónőjével Janett A. Mattei-vel.

1977. ősz. Az Albireo fő profilját jelentő mélyég- és kettőscsillag témaköröket feldolgozta és megfigyelési kézikönyvekben, 4 füzetben adta ki.

1980. január-október. Kaposváron szünetelt az Albireo megjelenése. Erre az időre az észlelések közlését más lapok vették át: Comet Journal, Draco, Napfolt.

1982. július. 16. A Kaposváron rendezett Csillagászat Baráti Köre országos találkozóján Szentmártoni Béla kapta a mozgalom legnagyobb kitüntetését, a Zerinváry-emlékérmet.

1984. október. Az Albireo szerkesztését átadta, Juhász Tibornak. Maga a felgyülemlett megfigyelések rendszerezésébe és feldolgozásába fogott. Szeme fertőzést kapott, a kezelés nem volt eredményes, látása megromlott. Kaposvárról visszaköltözött szülőfalujába: Hencsére, a szülői házba (Kossuth utca 54. szám).

1987. A betegsége miatt 56 évesen nyugdíjazták. Megromlott látása miatt már nem észlelhetett, távcsöveit elajándékozta vagy eladta.

1987. március. Utolsó cikke jelent meg az Albireo-ban.

1988. május 28. Szíve hirtelen felmondta a szolgálatot, és 57 évesen meghalt.

Szentmártoni Béla Hencse temetőjében nyugszik. A falu közepétől nyugati irányba, Kőkút felé kell 400 métert menni, ezután észak felé fordulva egy kis hídon és egy földúton elhaladva újabb 400 méter távolság után érünk a kis dombháton fekvő temetőbe. Az északi, bekerített temetőrész északnyugati sarkában van a sírja: rajta egy kőlapokkal burkolt vízszintes számlapú napóra. A napórától 1 méterre délre lévő sír az apjáé (Szentmártoni József 1902-1987), míg anyja  (Szentmártoni Józsefné született Torma Julianna 1912-1998) nyugvóhelyét a napóra keleti oldalára  helyezett síremlék mutatja.

{mosimage}
(Hevesi Zoltán felvétele)

(2006. február 6.)

Hozzászólás

hozzászólás

MEGOSZTÁS
Előző bejegyzésDivina Astronomia
Következő bejegyzésA fogyó Hold