Népi csillagneveink csillagászati objektumok szerint

2803

a Hold foltjaiban bokorból kiugró nyúl
  botjára támaszkodó juhász
  Cecília
  Cicelle
  Dávid király
  fonó asszony
  Szent Anna
  vízhordó gyermekek
Albireo Hadhajtó
  Sereghajtó
Albireo melletti csillagok Szérű
  Szürü
   
Alcor Béres
  Cigánygyerek
  Göncöl (2)
  Göncölhajtó csillag
  Hüvely Pici
  Hüvelypici
  Kis Béres
  Kisbéres
  Kisbojtár
  Kocsis (1)
  Lovacska
  Ostoros
   
Aldebaran Bujdosók Lámpása
Alderamin Nyüveskutya
  Részegember (1)
   
   
Algenib Pálinkahordó Leány
  Pálinkásasszony
  Részegasszony
   
Altair lásd Atair
   
Alwaid Sárkány Koronája
Androméda bétája és deltája és a Pegazus alfája és epszilonja Halászcsillag
   
   
Androméda-köd? Hályogos csillag
   
Antares Szépasszony
   
Arcturus Boszorkány Szeme
  Ökörhajcsár (2)
  Ökörhajtó (csillag)
  Ökörkereső csillag (1)
  Ökörpásztor (1)
  Ökörvezető csillag
  Ökrész
  Ökrészcsillag
Asellus Borealis és Asellus Australis Szamárkák
   
   
Atair Cigány
  Égi Pásztor
  Juhász
  Tévelygő Juhász
   
Atinous Sellő
   
Bereniké Haja Aranyhajú csillag
  Tatárdúlás
   
Capella Fényes csillag
  Kecskegida
  Kecskés csillag
  Őszi csillag
   
Capella alatti két csillag Gödölyék
   
Castor Estvéli csillag
   
Castor és Pollux Bojtár Kettőse
  Bojtárkettőse
  Bojtárok Kettőse
  Két Árva csillag
   
Cefeusz A-betűs csillag
  Részegember (2)
Cefeusz (omikron, éta, kappa, C, D) Paradicsomkert csillaga
   
   
Cefeusz müje Gránátcsillag
   
Csikó Csitkó
  Kistáltos
   
Daru Darvak Hugya
   
Daru gammája Darvak Vezére
   
Delfin Háló
  Hálóscsillag
  Kiskereszt
  Vándorlegények Szerencsecsillaga
   
Delfin és a Csikó Hálócsillag
   
Deneb Fölnagycsillag
  Hadvezető
  Nászvezető
  Vezércsillag
   
esti Vénusz Alkonycsillag
  Álomhozó csillag
  Esteli csillag
  Szarvaslegeltető
  Vacsoracsillag
  Vacsorakori csillag
  Vadak csillaga
  Vadlegeltető
   
Északi Korona Apostolok csillaga
  Koszorúcsillag
  Krisztus Urunk Asztala
  Mária Kertje
  Patkócsillag
  Rúzsáskert
  Salló
  Sarlócsillag
  Sarlós csillag
  Urunk Asztala
   
Etamin Sárkány Koronája
   
Fiastyúk Csibéstyúk
  Csirkéstyúk
  Csirke
  Csürke
  Csürkecsillag
  Fagyhozó csillag
  Fiascsillag
  Fiastik
  Hetemén
  Hetevén
  Hetevény
  Hetevin
  Kaptár
  Kaptárhódja
  Kaptárhóggya
  Kaptárhugya
  Kottafijas
  Oláhtánc
  Szitáslyuk
  Tyúk a csürkékkel
  Vadgalambfót
   
Fiastyúk és környéke Fias Dísze
  Fias Emelője
  Fias Koronája
  Fias Kötele
  Fiaspallér
   
Fiastyúk? vagy Tejút? Ötevény
   
Göncölszekér Bencer
  Benceszekere
  Béresszekér
  Császár Asztala
  Csíki Szekér
  Demsze
  Dence
  Densze
  Döncér Szekere
  Döncő
  Döncő Szekere
  Döncöl
  Döncöl Szekere
  Döncölszekér
  Döncör
  Dönczölszekér
  Ganci
  Gence
  Gince
  Gönc
  Gönce
  Göncöl (1)
  Göncöl Szekere
  Göncü
  Gönde
  Illés Szekere
  Isten Szekere
  Kerék és Rúd és Ökör
  Kincső
  Nagy Göncöl
  Nagyszekér
  Ökör és Kerék és Rúd
  Ökrösszekér
  Rúd és Kerék és Ökör
  Szekér
  Szekércsillag
  Szent László Szekere
  Szent Péter Szekere
  Tündérkirálynő Szekere
  Úti csillag
   
Göncölszekér és környéke Göncöl Koszorúja
  Göncöl Lánca
  Göncöl Szérűje
  Göncöl Vágása
  Göncölpallér
   
Göncölszekér? László Szekere
   
hajnali Vénusz Hajnal Hírmondója
  Hajnalcsillag
  Hajnali csillag
  Ökörkereső csillag (2)
  Pásztorserkentő
  Pitymalló csillag
  Reggeli csillag
  Virradó csillag
   
Háromszög Szögeletcsillag
  Szögletcsillag
   
Hattyú Esküvői menet
  Hadvezetők
  Kereszt
  Keresztbenéző csillag
  Keresztcsillag
  Pártahódja
  Pártahugya
   
Hattyú deltája, gammája és epszilonja Három Hadnagy
  Három Vőfély
  Háromhadnagy csillaga
   
Hold Ekecsi Nap
  Hód
  Isten Kalácsa
  Istenkalácsa
   
Holló Árvadorka Szerencséje
   
Hyadok Kikelet Hírmondója
  Kikelethírmondó
  Méhkas
   
Ikrek Kettős
   
Jupiter Magyarok csillaga
   
Kassziopeia Korcsma
  Szentkút
   
Kis Göncöl Göncöl Mása
  Kicsi Göncölszekér
  Kicsiszekér
  Küzsdegszekér
  Nagyasszony Társzekere
  Nagyboldogasszony csillaga
  Tündérasszony csillaga
  Tündérasszony Palotája
   
Kis Medve Kis Göncöl
   
Kis Medve deltája és epszilonja Szarvasnyom?
   
Mars Hadakozó csillag
  Vérrel Versengő
  Vérszemű csillag
   
Mérleg Kilenccsillag
   
meteor Futó csillag
  Hullócsillag
   
Nagy Medve része Göncölszekér
  Nagyló
  Nagytáltos
   
Nap Ruhaszárító csillag
  Talyigakerék
  Tarhonyaszárító
  Nunki
  Sánta Koldus (2)
   
Nyilas Koldusszekér
  Sánta Koldus (1)
  Talyiga
  Törökszekér
   
Nyilas öt csillaga Törökországi Döncölszekér
   
Orion Kaszás
  Kaszáscsillag (1)
  Nimród
   
Orion c, d, e vagy l Marokszedők
  Marokverők
   
Orion d, v, c Rudasok
   
Orion deltája vagy alfája Rónakirály
   
Orion epszilonja vagy gammája Rónaőrző
   
Orion és környéke Három Kaszás
  Kaszás Emelője
  Kaszás Farka
  Kaszás Gázlója
  Kaszás Gyöngye
  Kaszás Telke
  Kaszás Zsombékja
  Kaszáspallér
  Óriás Gázlója
  Óriás Kútja
  Óriás Szemöldöke
  Óriás Táskája
  Óriás Tenyere
  Óriás Verme
   
Orion négyszöge Kaszáló
   
Orion öve Egészkenyér
  Háromkirály csillagai
  Inzsellérpózna
  Jakab Botja
  Jákob Pálcája
  Juhászbot
  Kampófa
  Kaszahódja
  Kaszahugya
  Kaszáscsillag (2)
  Kaszások
  Koldusbot
  Pásztorbot
  Péterpálca
  Püspökpálca
  Rendcsillag
  Szent Ilona Pálcája
  Szent Péter Pálcája
  Úr Pálcája
   
Orion öve alatti csillagok Gyűjtők
   
Orion öve alatti három csillag Félkenyér
   
Orion zétája vagy bétája Rónapallér
   
Ökörhajcsár Ökörhajcsár (1)
  Ökörpásztor (2)
   
Pajzs Pajzstartó csillag
  Tündérek Tánca
   
Pajzsban a Scutum-felhő Tündérek Tánca
   
Pleiadok Fiastyúk
   
Polaris Sarkcsillag
   
Pollux Virrasztó csillag
   
Praesepe Jászol
  Rákzsombék
   
Procyon Ebecske
  Határjáró csillag
  Nehézlábú csillag
   
Rák epszilonja Rákzsombék
   
Rigel és Arneb Vontatók
   
Sarkcsillag Bába Matullája
  Bábamatullája
  Boldogasszony Matullája
  Ég Köldöke
  Északi csillag
  Fúrúcsillag
  Göncöl Térítője
  Sarki csillag
  Szent Péter Agara
   
Sirius Árvaleány Pillantása
  Árvaleány Szeme
  Ebcsillag
  Ebédhordó csillag
  Étekfogó csillag
  Étekhordó csillag
  Sánta Kata
  Sántakata
  Sántakati
  Sántalány
  Szilkehordó
  Tündérfő
  Zúzmaracsillag
  Zúzmaráscsillag
   
Skorpió Bökönc
  Ollós
  Spica
  Leányszemű csillag
   
Szaturnusz Székelyek (Járó) csillaga
   
Szekeres Kocsis (2)
  Szekeres
   
Tejút Angyal Útja
  Barát Útja
  Búcsújárók Útja
  Cigányok Útja
  Cigányút
  Csaba Útja
  Csillagösvény
  Csörsz Árka
  Ég Útja
  Égnek az Útja
  Éjjeli Kegyelet Útja
  Éjszakai Szivárvány
  Ezüst Út
  Fáradt Emberek Útja
  Fehér Út
  Fejér Árok
  Fejér Köz
  Hadak Útja
  Hadak Úta
  Hadúr Útja
  Hajnali Hasadék
  Hajnalszakadék
  Harmatos Út
  Hunárok
  Isten Barázdája
  Isten Palástja
  Isten Útja
  Jakab Útja
  Jézus Útja
  Kerek Udvar
  Lelkek Útja
  Madarak Útja
  Mönnyég
  Nagy Fehér Út
  Ország Útja
  Országút
  Országútja
  Pelyvaút
  Pozdorgyás Út
  Rabok Útja
  Részegember Útja
  Seregek Útja
  Szalmahullajtó
  Szalmahullató Út
  Szalmásút
  Szalmaút
  Szegények Útja
  Szent Mihály Útja
  Szent Péter Útja
  Szépasszony Vászna
  Szómásút
  Tejes Út
  Tél Háta
  Tündérek Járása
  Tündérek Útja
  Tündérfátyol
  Tündérút
  Zarándokok Útja
   
Tejút kettéválása a Deneb közelében Tündérek Fordulója
   
üstökös Bujdosó csillag
  Farkas csillag
  Futosó
  Futosó csillag
  Hajas csillag
  Lüdérc
  Lüdérccsillag
  Söprűs csillag
  Szakállas csillag
  Üstököscsillag
   
valahol a Bikában Rúzsacsillag
   
valahol a Kis Göncölben Szarvasnyomdoka
   
valahol a Pegazusban Halficsér
   
Vega Csősz
  Csőszcsillag
   
Vénusz Beteggyógyító
  Esthajnalcsillag
  Pásztor
  Pásztorcsillag
  Szerelemcsillag
   
Vízöntő Kanta
   
Zsiráf Szarvasnyom?
   
? Ábrahám csillaga
  Ágascsillag
  Áldomáscsillag
  Alföldi csillag
  Álmatlan csillag
  Arannyal Versengő
  Aranypálca
  Aranyszemű csillag
  Árpaérlelő csillag
  Árva csillag
  Ásócsillag
  Átkozott csillag
  Bajnokcsillag
  Bánatcsillag
  Báránycsillag
  Betyárvezető csillag
  Bírák Gyűlése
  Birkák
  Bojtárok
  Bokorcsillag
  Bolygó csillag
  Búvárcsillag
  Búvó csillag
  Cigányok Szerencséje
  Cséphadarócsillag
  Cséplőcsillag
  Cserfacsillag
  Csokroscsillag
  Darázsfészek
  Délszakcsillag
  Dérhagyó csillag
  Egykezű csillag
  Éjfélcsillag
  Éjféli csillag
  Ekecsillag
  Ekehajtó csillag
  Ekeholdja
  Ekehugya
  Ekemása
  Elátkozott csillag
  Erdő
  Erdőjáró csillag
  Erszénytartó csillag
  Esti csillag
  Ezüstcsillag
  Farkos csillag
  Fehér Göncöl
  Félkezű csillag
  Fellengércsillag
  Fészekcsillag
  Fiacsillag
  Fogolycsillag
  Fúrú Kettőse
  Fúrú Mása
  Fustyéj
  Fustyia
  Fürtös csillag
  Gombolyító csillag
  Gyalogcsillag
  Gyalomvető csillag
  Gyepűhúzó csillag
  Haldokló csillag
  Halovány csillag
  Hármashalom csillag
  Harmatlegelő
  Harmatlegeltető
  Háromlevelű csillag
  Hárommalom csillag
  Határjárók csillaga
  Hét Csibe s a Kotló
  Hét Vezér
  Hétfejű Sárkány
  Holdkísérő csillag
  Holdvezető csillag
  Horgascsillag
  Hunyátacsillag
  Igazcsillag
  Isten Szeme
  Isten Szérűje
  Jámborok csillaga
  Jancsikaszekér
  Járó csillag
  Járomszeg
  Jelcsillag
  Juhászöröm
  Kádas csillag
  Kalauz csillag
  Kalmárcsillag
  Kalmárok csillaga
  Kamaracsillag
  Kantár
  Kapacsillag
  Kard
  Karoscsillag
  Kaszacsillag
  Kerékcsillag
  Kesecsillag
  Két Kaszás
  Kétkancsillag
  Kétkezű csillag
  Kétórás csillag
  Kincslátó csillag
  Király Kardja
  Kisasszony Öröme
  Kisasszonyok Öröme
  Kisdedek Öröme
  Kisdedek Szerencséje
  Kishold
  Kócsagos csillag
  Kolduscsillag
  Koldusleány
  Koldusok csillaga
  Kolompos csillag
  Koszorú
  Kotlóscsillag
  Ködszemű csillag
  Kúdúscsillag
  Kúdúsleány
  Kullancscsillag
  Kunyhó
  Kunyhóba Tekintő
  Kútgémcsillag
  Lámpáshordó csillag
  Láncszemcsillag
  Lappantó csillag
  Legeltető csillag
  Lehel Kürtje
  Lélekcsillag
  Létra
  Levegőcsillag
  Lólopó csillag
  Lovagocska
  Lövőcsillag
  Magányos csillag
  Mária csillaga
  Mátra Szerelme
  Mátyás Király Szeme
  Mátyás Kürtje
  Mátyás Szeme
  Menyecskeszemű csillag
  Mennyország Ablaka
  Mennyország Határa
  Mennyország Kapuja
  Mértékcsillag
  Minkuj Pálca
  Molnárszemű csillag
  Nagygazdák csillaga
  Napválasztó csillag
  Napvezető csillag
  Négyborjú csillag
  Négyhalom csillag
  Négymalom csillag
  Nyüstcsillag
  Oláh Kaszás
  Óvasós csillag
  Örvénycsillag
  Özvegy csillag
  Özvegyek csillaga
  Páratlan csillag
  Páros csillag
  Pásztorok Öröme
  Petefészek
  Pihenő csillag
  Polyvás Út
  Puszták Lobbanása
  Pünkösd csillaga
  Rablócsillag
  Rétlegelő csillag
  Rétszagoló csillag
  Révészcsillag
  Rókacsillag
  Rudascsillag
  Sánta Jány
  Sárkány Gázlója
  Sátáncsillag
  Sátoroscsillag
  Sövényhúzó csillag
  Szántó csillag
  Szántóvas csillag
  Szapora csillag
  Szárnyas csillag
  Szarvascsillag
  Szarvasköröm
  Szarvaslegelő
  Szegények csillaga
  Szegényember Szerencséje
  Szent Bernát Kaszája
  Szent Domonkos Kertje
  Szent Iván Koszorúja
  Szent Iván Szövétneke
  Szent László csillaga
  Szent Vendel Serege
  Szentegyház Világa
  Szélvészcsillag
  Szépasszony Kútja
  Szerencsecsillag
  Színásszekér
  Szolgafa
  Szőkecsillag
  Szőlőérlelő csillag
  Szüretelő csillag
  Szűzleányok csillaga
  Táltoscsillag
  Tatárok Gázlója
  Tejfeles csillag
  Tengerbe Kacsintó
  Török Kaszás
  Tündérasszony Kútja
  Tündérek Kútja
  Tündérszemű csillag
  Ujjas csillag
  Úr Jézus csillagja
  Úristen Vetése
  Utasember Öröme
  Utasember Szerencséje
  Utasok csillaga
  Utasok Öröme
  Vadlegelő
  Vakondok Túrása
  Vándorcsillag
  Vendégcsillag
  Vezérszarvas
  Vezető csillag
  Vőfélycsillag
  Vőlegénycsillag
  Zászlós csillag
  Zászlótartó csillag
  Zsidócsillag
  Zsidók csillaga
  Zsombék Ikre

Hozzászólás

hozzászólás