Érettségizzünk fedési exobolygókból!

974

A 2011. május 17-i középszintű fizikai írásbeli érettségi vizsga egyik – nem kötelező, hanem választható – feladatában exobolygók fedésének fénygörbéjét kellett elemezni a jelölteknek. A fedés fénygörbéje alapján meg kellett határozniuk, hogy körülbelül mennyi idő alatt halad át a bolygó a csillag előtt, illetve becslést kellett adniuk a bolygó és a csillag átmérőjének arányára. Egy másik fénygörbe több fedést is mutató részlete alapján meg kellett mondaniuk, hogy a bolygó a csillag felszínének hányad részét takarja ki a fedés során, mennyi a keringési ideje, és ismét csak becsülni kellett a fedés hosszúságát. Egy harmadik, bonyolultabb fénygörbe két különböző mélységű fedést mutat, amely alapján a jelölteknek fel kellett ismerniük, hogy a csillag körül két fedési bolygó kering.

A 2011. május 17-i középszintű fizika írásbeli vizsga fedési exobolygók fénygörbéire vonatkozó 3/A feladata.
[Oktatási Hivatal]

A probléma nyilván szokatlan volt és emiatt talán azon is lehetne vitatkozni, hogy valóban a középszintű feladatsorban volt-e helye, vagy esetleg az emelt szintű sorba kellett volna illeszteni (egyébkét abban is volt két csillagászati vonatkozású esszétéma, plusz egy számolós példa), de ezen probléma élét tompítja, hogy a feladat választható volt. Érdekes lenne később egy olyan statisztikát látni, hogy valójában hányan próbálkoztak a megoldással és milyen sikerrel történt ez. Mindenesetre örvendetes tény, hogy az alig másfél évtizedes tudományterület eredményei ilyen hatást értek el, azaz megütötték a feladatsor összeállítóinak "ingerküszöbét", akik voltak elég bátrak, hogy a sok évtizedes hagyományos feladattípusok sorát kissé feldobják egy ilyen újszerű problémával. Ebben minden bizonnyal szerepe van a területen elért kiváló magyar eredményeknek, és talán a szerénytelenség vádja nélkül gondolhatjuk, hogy hírportálunk népszerűsítő tevékenységének is.

Az "eredményeket részletező szakcikk" (értsd javítási útmutató) az Oktatási Hivatal honlapján jelent meg.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás