Gázsugarat kifújó barna törpe

1014

Az ESO Chilében működő VLT távcsőegyüttesének Kueyen teleszkópjára
szerelt UVES spektrográffal a fiatal normál csillagokra jellemző
kifúvást (jetet) fedeztek fel egy fiatal barna törpénél. Az
eredmény azt sugallja, hogy a barna törpék hasonló módon jönnek létre,
mint a normál csillagok, ugyanakkor azt is mutatja, hogy a kifúvások a
több százmillió naptömegű aktív galaxismagoktól a
fiatal normál csillagokon át egészen a Jupiter méretű égitestekig
előfordulnak.

Fantáziarajz a 2MASS1207-3932 katalógusjelű fiatal barna törpéről (ESO).

A 2MASS1207-3932 katalógusjelű barna törpe tele van
meglepetésekkel. A körülbelül 5 jupitertömegű kísérője volt az első
exobolygó, melyről direkt felvétel készült (szintén az ESO-ban), és ez
az exobolygók kutatásának új irányát nyitotta meg. Később az is
kiderült róla, hogy egy korong veszi körül, ami gyakori
jelenség a fiatal csillagok esetében. A legújabb meglepetés az, hogy a törpecsillag
kifúvásokat is táplál, s ez ismét csak a fiatal csillagok jellemző
tulajdonsága. Az égitest mindössze 24 jupitertömegű, így messze a
legkisebb objektum, amelynél sikerült kifúvást detektálni. A
kutatók szerint a meglepő felfedezés azt is előrevetítheti, hogy hasonló gázsugarakat akár fiatal óriásbolygóknál is azonosítani lehet
majd.

A kiáramlást a
nagyfelbontású színképek komplex elemzésén alapuló technikával, az ún.
spektro-asztrometriával mutatták ki. Ennek lényege a spektrum
folytonos és emissziós vonalakat tartalmazó részeinek Gauss-profilokkal
történő illesztése, s így olyan térbeli felbontás elérése, amit az
aktuális megfigyelési feltételek (pl. légköri nyugodtság) nem tennének lehetővé. Míg a normál fiatal
csillagok jetjei elég fényesek
és nagyok a közvetlen képalkotással való azonosításhoz, egy barna törpénél a lépték teljesen más: az új technikával kimutatott
kifúvás mindössze 0,1 ívmásodpercnyi, ami nagyjából két 100 Ft-os érme látószöge 40 km-es
távolságból! A jet abszolút mérete mintegy 1 milliárd km, s az
anyag néhány km/s sebességgel áramlik kifelé benne. A kutatócsoport
hasonló technikát használva már fedezett fel kifúvást fiatal barna
törpénél, de annak a tömege nagyobb volt a mostaninál.

A 2MASS1207-3932 egyébként a TW Hydrae csillagtársulás tagja, s
így mindössze 8 millió éves lehet. Bár ez viszonylag fiatal kor, mégis ez a csillag az
egyik legöregebb, térbelileg feloldott kifúvású objektum a Tejútrendszerben. Ez egyben azt is jelzi, hogy a jetek csillagászati léptéken csak rövid ideig
létezhetnek.

Forrás: ESO-PR-24/07

Hozzászólás

hozzászólás