A Pillangó-köd tánca

2891

Az M2-9, vagy ismertebb nevén a Minkowski-féle Pillangó-köd, egy tőlünk kb. 2100 fényévre található planetáris köd, amelyet Rudolph Minkowski amerikai csillagász fedezett fel 1947-ben. (Érdemes megjegyezni, hogy az ismeretterjesztő-népszerűsítő irodalom legalább három másik objektumot ismer még Pillangó-ködként.) A köd érdekessége, hogy a központi objektum nagy valószínűséggel szoros kettős rendszer, melyben két csillag kering egymás körül 120 éves keringési periódussal. A csillagpár egyik tagja egy fehér törpe, míg a másik egy vörös óriás, amely élete vége felé járva külső rétegeit fokozatosan veszíti el. A rendszer fejlődésére vonatkozó elméleti számítások szerint a fehér törpe mintegy 1200 évvel ezelőtt robbanásszerű folyamatokon esett át, melyek nagysebességű irányított gázkilövellést, azaz jetet indítottak el. A modell szerint a kísérő csillag lassú anyagvesztése, ill. a jet kölcsönhatása idézi elő a ködben látható szerkezetek hossztengely mentén jelentkező imbolygását

A Pillangó-köd a Hubble Űrteleszkóp egy korábbi képén.  

A köd hatvan évvel ezelőtti felfedezése óta sokan tanulmányozták az objektum szerkezeti változásait. Legjellemzőbb a köd legfényesebb részleteinek nyugatról keletre irányuló vándorlása, ami miatt az 1980-as években pont fordítva nézett ki a köd, mint pár évvel a felfedezése után (l. az alábbi képen)

A Pillangó-köd 1952 és 1989 között. Jól látható az inverz képen sötét foltokként jelentkező fényes csomók helyzetének folyamatos változása.

Spanyol és amerikai tudósok R. Corradi (Isaac Newton Group, IAC) vezetésével több éves megfigyelés-sorozatot végeztek az M2-9-ről. Ennek látványos eredménye az alábbi mozgókép, amelyen tanulmányozható a köd fejlődése. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a hosszanti irányú sáv nemcsak látszólagos fényjáték a ködben, hanem valódi gázsugár társítható hozzá. Ennek forrása a kettős rendszer keringésével együtt mozog, s miközben a pályamenti mozgás csatolódik a két csillagszél ütközésével, kialakul a gázsugár enyhén imbolygó mozgása.

 

 Két évtized a Pillangó-köd életéből.

Források:

APOD 2007.06.18.

Doyle, S. és mtsai, 2000, Astronomical Journal, 119, 1339

Hozzászólás

hozzászólás