Fedezzen fel Ön is exobolygót!

1015

A PlanetQuest elnevezésű projekt célja a Naprendszerünkön kívüli bolygók
felfedezése. Más, korábban nagy érdeklődést kiváltó programokhoz
csatlakozva a tudósok hétköznapi embereket is szeretnének bevonni a
kutatásba. A SETI@home milliós felhasználói táborához hasonlóan a jövő év elejétől itt is bárki letöltheti az
internetről a megfelelő adatfeldolgozó programot, ami után szerencsés esetben exobolygó-felfedezővé válhatunk!

A
PlanetQuest több exobolygó-kutató
módszere közül az egyik a bolygók csillaguk előtti átvonulásai által
okozott elhalványodásokat keresi. Amikor egy bolygó elhalad központi
csillaga
előtt, rövid időre egy-két százalékkal lecsökkenti annak fényességét.
Az ilyen „mini-napfogyatkozások” esetén a
csillag fényességét az idő függvényében ábrázoló fénygörbében periodikus fényességcsökkenést
tapasztalunk. A sikeres észleléshez számos feltételnek kell
teljesülnie. Egyrészt a földi megfigyelő
számára a bolygónak el kell haladnia a csillaga előtt, azaz közel a
pályasík irányába kell esnünk. Másrészt a bolygó és a csillag
tömege, valamint ezek aránya is csak egy adott tartományban eredményez viszonylag könnyen detektálható elhalványodást.

A
sikeres
találat esélyét növelendő a csillagászok olyan égterületekről
készítenek CCD kamerával felvételeket, ahol rengeteg csillag található,
mert így valószínűbb,
hogy a számos csillag közül valamelyiknek van a fenti feltételeket
teljesítő bolygója (ilyen terület például a Tejútrendszer síkjához
közeli égterület). Mivel egyszerre sok ezer csillagot
vizsgálnak, rengeteg adat keletkezik, és ezek feldolgozásához várják az
érdeklődők számítógépes kapacitását. Az adatfeldolgozó program egyszerű személyi
számítógépeken, a háttérben
fut, és a holtidőket kihasználva, a felhasználó egyéb programjait nem
lassítva dolgozza fel a hálózati kapcsolaton át kapott adatcsomagokat.

Az exobolygó átvonulása által okozott fényességcsökkenés (D. Charbonneau nyomán)

Mivel
a fénygörbe változásait számos egyéb tényező is okozhatja, minden
esetben meg kell bizonyosodni, hogy valóban bolygóról van-e szó. A
PlanetQuest távcsövei az északi és déli félteke több helyszínéről
végeznek méréseket, így a következő években  rendkívül nagy
mennyiségű megfigyelési adat várható, melyek feldolgozása
hagyományos obszervatóriumi eszközökkel a lehetetlennel határos
vállalkozás lenne. A felhasználói program jelenleg tesztelési fázisban
áll, és az első ténylegesen használható változat 2007 elején fog
megjelenni. Ki tudja, talán egyszer a Kedves Olvasó számítógépe fedezi
fel a legújabb fedési exobolygót több ezer fényév távolságban…

Forrás: space.com 2006.10.19.

A PlanetQuest honlapja: http://www.planetquest.org/

Hozzászólás

hozzászólás