Különös páros

1295

Napjainkban a csillagászok már tucatszám fedezik fel az új exobolygókat, így folyamatosan bővülnek ismereteink a Naprendszeren kívüli planétákkal és a bolygókeletkezéssel kapcsolatban. Azonban a tudósok időről időre olyan furcsaságokkal találják szemben magukat, amelyek miatt felül kell vizsgálniuk eddigi, bolygóformálódással kapcsolatos elméleteiket.

Az ESO (European Southern Observatory) egyik chilei távcsövének segítségével az Ophiuchus (Kígyótartó) csillagképben két olyan bolygószerű objektumot fedeztek fel, melyek nem egy naprendszer tagjai, hanem különös módon egymás körül keringenek! A kettős rendszer egy 7 jupitertömegű és egy 14 jupitertömegű égitestből áll, melyek mintegy 400 fényévre helyezkednek el tőlünk.

Fantáziakép a rendszerről (ESO PR nyomán)

A felfedezés ellentmondani látszik az elfogadott bolygókeletkezési elméletnek, miszerint a bolygók fiatal csillagok körüli anyagkorongból (ún. protoplanetáris korongból) alakulnak ki. Mivel a két égitest túl messze van olyan csillagrendszerektől, amelyekben kialakulhatott volna, nem valószínű, hogy egy protocsillag-rendszerből dobódtak volna ki. Továbbá a kis tömegük miatti gyenge gravitációs vonzás sem tette volna lehetővé, hogy egy ilyen eseményt túléljen a páros. A kutatók tehát azt valószínűsítik, hogy a kistömegű kettőscsillagrendszerekhez hasonlóan ez a kettős is egy kisebb gázfelhőből alakulhatott ki, így hivatalosan nem is lehet őket planétáknak nevezni, mert nem a hagyományos bolygóformálódást követték.

A VLT felvétele a két bolygószerű égitestről (ESO PR nyomán)

 A párost a 3,5 m-es, La Silla-i New Technology Telescope-pal fedezték fel egy optikai tartományban készített fotón. A felfedezés megerősítése végett a VLT-vel (Very Large Telescope) is készítettek optikai és infravörös tartományban felvételeket a bolygókettősről, hogy kizárják a tévedés lehetőségét. A vizsgálatok kimutatták, hogy valóban egy csillag nélküli rendszerről van szó, amely nagyon fiatal, mindössze 1 millió éves (összehasonlításképp a Föld 4,6 milliárd éves). Továbbá kiderült az is, hogy az égitestek túl kicsik (tömegük csupán a Nap tömegének egy százaléka) és túl hidegek ahhoz, hogy csillagok legyenek.

Az utóbbi öt évben a csillagászok közeli csillagkeletkezési régiókat tanulmányozva pár tucat olyan bolygótömegű testet találtak, melyek nem egy csillag körül keringtek, hanem magányosan helyezkedtek el az intersztelláris térben. Az Oph 162225-240515 nevű „csillagbölcsőde” volt az első, ahol ilyen bolygószerű égitestpárosra bukkantak. A tudósok tovább folytatják a kutatásokat az ilyen típusú objektumok után, hogy megértsék, hogyan is alakulnak ki ezek a különös képződmények.

Forrás: ESO PR 29/06

Hozzászólás

hozzászólás