Új fedési exobolygó a Corona Borealisban

1102

A Naprendszeren kívüli bolygók közül különösen fontosak a csillaguk előtt
átvonulók, melyeknél a látóirányú sebesség változásai mellett a csillag
fényességcsökkenései is elárulják a kísérő bolygó létezését. A
fénygörbék modellezésével pontosan kiszámítható az exobolygó
pályahajlása, ami a spektroszópiai adatokkal kombinálva abszolút
fizikai paraméterek (tömeg, sugár) meghatározását teszi lehetővé.
Mindeddig 9 fedési exobolygót ismertünk, közülük azonban csak négy
csillaga fényesebb 12 magnitúdónál – a többiek a Tejútrendszer
magja felé található halvány (15-16 magnitúdós) csillagok.

Az XO-1b átvonulásai által okozott fényességcsökkenés

P.R. McCullough (STScI) és munkatársai fedezték fel a 10. fedési
exobolygót, melynek központi égitestje egy 11 magnitúdós csillag a
Corona Borealis csillagképben. A felfedezésre az XO projekt keretein
belül került sor, ami amatőrök és szakcsillagászok együttműködésére
építve keres csillaguk előtt átvonuló bolygókat. A projekt lelke 2 db
f/1,8-as 200 mm-es teleobjektív, melyek a hawaii-szigeteki Haleakala
csúcsán  automatikus robottávcsövekként üzemelnek 2003 szeptember óta.
Egy-egy területet két hónapon át mérnek, átlagosan 5 percenként
készítve egy 7 fokos látómezejű képet. Az ezeken található több tízezer
csillag között keresnek periodikusan kis elhalványodásokat mutatóakat,
melyeknél a fényváltozást fedési exobolygó is okozhatja. Egy-egy jelölt
azonosítása után 20-30 cm-es távcsöveket használó amatőrcsillagászok
nemzetközi hálózata segítségével újabb fényességmérések születnek,
melyekkel pontosan meghatározhatók a fényváltozás jellemzői (periódus,
amplitúdó). Ezek ismeretében a spektroszkópiai megerősítés is lehetővé
válik, amihez 2,7-11 m-es távcsöveket használtak. A csillag látóirányú
sebességváltozásai mondják ki a végső szót a jelölt exobolygó
természetével kapcsolatban.

 
Az XO-1b jelű égitest a fedési exobolygók tömeg-sugár diagramján (az adatok jupiteregységekben) 

Az XO projekt első exobolygója egy 11,19
magnitúdós csillag körül kering 3,94 napos
periódussal. A bolygó csillag előtti átvonulása 173 percig tart, a
teljes fényességcsökkenés 2%. Központi csillaga, egy Nap típusú
csillag, mintegy 100
m/s sebességgel kering a tömegközéppont körül. Maga a bolygó a forró
Jupiterek közé tartozik, tömege 0,90±0,07 jupitertömeg, sugara pedig
1,30±0,11 jupitersugár.


 Az XO-1b észlelőtérképe

Fedései június során Magyarországról is megfigyelhetők lesznek,
így keresőtérképét mellékelten közöljük (19×19 ívperc, észak felül, kelet balra). Derült idő esetén CCD
kamerával rendelkező amatőrök a következő időpontokban mérhetik ki a csillag elhalványodásait: jún. 17.
02:20, jún. 21. 0:55, jún. 24. 23:32, jún. 28. 22:06 (nyári időszámítás szerint). 

Forrás: P.R. McCullough és mtsai, ApJ, megjelenés alatt (astro-ph/0605414)

Linkajánlat: az XO projekt honlapja

Hozzászólás

hozzászólás