Újabb két bolygót fedezett fel a magyar-amerikai távcsőhálózat

1122

A közelmúltban felfedezett fedési exobolygók száma lassan eléri a két tucatot, s ezek egyre nagyobb hányada köthető a magyar-amerikai HATNet (Hungarian Automated Telescope Network) kutatóprojekthez. A Bakos Gáspár vezetésével működő kutatócsoport újabb két bolygót fedezett fel, így összesen már öt önálló, és egy, a TrES (Trans-atlantic Exoplanet Survey) projekttel közös felfedezésük van – azaz a HATNet a szakterület egyik leghatékonyabb programjává kezd válni.

Ahogy a fedési exobolygók látóirányunkból nézve elhaladnak csillaguk előtt, apró csökkenést idéznek elő központi égitestük fényességében, amit aztán kellően pontos mérésekkel detektálni lehet. A többfajta, Naprendszeren kívüli bolygókat kutató módszer közül ez az egyik legjobb abban a tekintetben, hogy a planétáról számos olyan paramétert (pl. méretet) meg lehet határozni, amiket más módszerekkel nem lehetséges. A HATNet 11 centiméteres teleszkópjából négy Arizonában, kettő pedig a Hawaii-szigeteken található, és éppen ilyen, kis amplitúdójú fedések után kutatnak a csillagok tengerében.

Az arizonai Fred Lawrence Whipple Observatory területén található HAT-teleszkópok

A sorrendben negyedik HAT-bolygó (HAT-P-4b) egy alacsony sűrűségű, felfúvódott planéta, amely meglepő módon magas fémtartalommal bír. Csillaga egy 11,2 magnitúdós, F típusú csillag a Földtől mintegy 1000 fényév távolságban. A bolygó alig több mint 3 nap alatt kerüli meg, mivel nagyon közel kering hozzá, csupán 0,04 CSE távolságban. Szemléltetésképp ez mindössze huszonötöd részét jelenti a közepes Nap-Föld távolságnak. A HAT-P-4b is egy a fősorozati (vagy ahhoz közeli) csillagukhoz közel keringő gázóriások, az ún. forró Jupiterek között.

A bolygó felfúvódott természetét jól jellemzi, hogy amíg sugara a Jupiterének 1,27-szerese, addig tömege csupán 0,68-szorosa annak. A fedési exobolygók közt további négy bolygó hasonló jellegű, a többiek sűrűsége legalább 50%-kal meghaladja ezen kis csoportba tartozó planétákét.

A HAT-P-4b fedési fénygörbéje. A bolygó átvonulása mindössze egy százaléknyi csökkenést okoz csillaga fényességében

A kutatócsoport legújabb felfedezése, a HAT-P-5b egy, a Jupiterhez igen hasonlító gázóriás. Keringési periódusa csupán 2,8 nap, csillagától pedig  0,04 CSE-re kering. Míg tömege majdnem megegyezik a Jupiterével, sugara egy kicsivel nagyobb, körülbelül 1,26 jupitersugár. Érdekesség, hogy 0,66 g/cm3-es sűrűsége a legnagyobb a hasonló keringési periódusú fedési exobolygók között.

A HATNet és a hozzá hasonló programok felfedezésein keresztül újabb és újabb világokat ismerünk meg, amivel nemcsak saját Naprendszerünk kialakulását érthetjük meg jobban, hanem egyszer talán a kozmosz más tájain kifejlődött élet felfedezése is elérhető közelségbe kerül.

A HATNet további bolygóiról szóló cikkek itt olvashatóak:

Linkajánló:

Hozzászólás

hozzászólás