Brit tudósok bolygórabló óriáscsillagokat találtak

6076

A csillagászok nemrég egy felmérési program keretében (B-star Exoplanet Abundance STudy – BEAST) kimutatták, hogy a forró és nagy tömegű B színképtípusú csillagok körül az elméletek alapján vártnál lényegesen gyakrabban fordulnak elő Jupiter-típusú óriásbolygók. Ez azért meglepő, mert a számítások szerint ezek a rendkívül fényes csillagok erős ultraibolya-sugárzásuk révén keletkezésük után nem sokkal szétoszlatják maguk körül a velük együtt kialakuló bolygókeletkezési korongot. Emiatt Jupiter-méretű bolygókat nem, csak a növekedésükben jóval korábban megállított kisebb planétákat vártak a kutatók B csillagok körül.

Ráadásul ezek a gázóriások jellemzően nagyon messze, a Föld–Nap-távolság több százszorosára keringenek a központi csillagtól. Vajon miért? Hogyan kerülhettek oda?

Fantáziarajz egy, a forró kék központi csillagjától rendkívül távol keringő, Jupiterhez hasonló méretű óriásbolygóról. Az ilyen bolygók valószínűleg fiatalkori bolygórablás áldozataiként kerültek mai pályájukra. Forrás: Sheffieldi Egyetem.

A kérdésre a Sheffieldi Egyetem munkatársai adták meg a választ. Dr. Emma Daffern-Powell, az egyetem Fizikai és Csillagászati Tanszékének munkatársa, az eredményeket ismertető tanulmány társszerzője így fogalmazott: „Kutatásaink során kimutattuk, hogy a csillagkeletkezési régiókban egyes csillagok elrabolhatják más csillagok bolygóit, illetve befoghatnak ‘szabadon kószáló’ bolygókat is. Tudjuk, hogy a nagyobb tömegű csillagoknak nagyobb befolyásuk van e tekintetben a Naphoz hasonló [törpe]csillagoknál. Az eredményeink azt mutatják, hogy ezek a masszív csillagok befoghatnak, ellophatnak bolygókat. Az ilyen bolygókat ‘BEASTie’-knek becézzük.” A csillagászok modelljei szerint ilyen csillagközi bűntény átlagosan egyszer fordul elő egy csillagkeletkezési régió életének első tízmillió éve alatt.

Dr Richard Parker, szintén a Sheffieldi Egyetem oktatója, a tanulmány vezető szerzője hozzátette: „A BEASTie-k új tagjai a rendkívüli változatosságot mutató exobolygórendszerek miriádjainak. Ezek közt találunk Nap-típusú csillagokat a Naprendszertől teljesen különböző jellegű bolygórendszerekkel, de ismerünk bolygókat elfejlődött, halott csillagok körül is. A BEAST-együttműködés keretében legalább két szuperjupitert találtunk már nagy tömegű csillagok körül. Noha ezek mellett a csillagok mellett is létrejöhetnek bolygók, azt nehéz elképzelni, hogy Jupiter- de akár csak Szaturnusz-méretű égitestek kialakulhassanak ilyen barátságtalan környezetben. A csillag sugárzása hamarabb elpárologtatná a bolygókat, minthogy egyáltalán teljesen létrejönnének.”

„Ám a szimulációink arra mutatnak, hogy ezeket a bolygókat befoghatják, vagy ellophatják, és az ilyen bolygóktól éppen a megfigyelthez hasonló keringési pályákat várunk. Eredményeink továbbá alátámasztják azt a gyanút, hogy a gazdacsillagtól nagyon távol (több mint 100 Föld–Nap-távolságra) lévő bolygók talán nem a saját szülőcsillagjuk körül keringenek” – zárja gondolatait Parker.

Forrás: Sheffieldi Egyetem

Hozzászólás

hozzászólás