Határ a csillagos ég: ismét pályázható Magyarország legnagyobb Schmidt-távcsöve

1009

A Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete második alkalommal hirdet pályázatot középiskolai tanulók részére távcsöves megfigyelések elvégzésére.

A pályázók köre

A pályázaton 3 fős csapatok indulhatnak, melyek tagjai magyarországi és határon túli magyar nemzetiségű, 14. életévüket betöltött középiskolai diákok.

A pályázat témája

Egy olyan égi objektumot kell választani, amelyet a csapat az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, például egy égi objektum láthatósága, fényessége, látszó átmérője, a színszűrők használata, a digitális képrögzítés sajátosságai, stb. A diákok egy valódi tudományos cél feldolgozása révén bepillantást nyerhetnek a 21. század csillagászati megfigyelési technikáiba, a modern berendezések használatába, részt vesznek egy távcsőidő-pályázat előkészítő munkáiban, csillagászati felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai-matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegennyelvi tudásukat is kamatoztathatják.

Díjak

Az első három helyezett csapat 1-1 óra távcsőidőt kap 2010 augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-távcsövére a megpályázott feladat elvégzésére. Az I. helyezett csapat egy felkészítő tanárral együtt meghívást kap a Piszkéstetői Obszervatóriumba, ahol szakember vezetésével személyesen működhetnek közre a csillagászati észlelés lefolytatásában. A II. és III. helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai készítik el a felvételeket. A nyertesek a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az elkészült képeket megjelentetjük az intézeti honlapon (konkoly.hu), az Akadémia honlapján (mta.hu), a hirek.csillagaszat.hu csillagászati hírportálon és a magyar tudományos sajtóban.

Sõt, támogatóink jóvoltából további ajándékok is várhatók!

Formai követelmények

 • A pályázathoz kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges fényességét.
 • Maximum 2 gépelt oldalon (A4) be kell mutatni, hogy az adott égi objektum valóban alkalmas a célra (ne válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány égitesteket, stb.). Röviden össze kell foglalni, hogy milyen tudományos és egyéb szempontok alapján esett rá a választás (pl. valamiért épp a tudományos érdeklődés középpontjába került, vagy magyar vonatkozású, egyéb különlegessége van, esetleg személyes élmény fűződik hozzá, stb.). Ki kell térni arra is, hogy a felvételek alapján milyen tudományos kérdés eldöntésére, sejtés igazolására nyílhat lehetőség, továbbá, hogy az objektum esetleg miért lehet érdekes a tudományos ismeretterjesztés szempontjából.
 • Maximum 1 oldal (A4) terjedelemben külön leírást kérünk az objektum észlelésének kívánatos módjáról:
  • expozíciós idők, színszűrők használata;
  • ha nem fér el a látómezőben, az objektumnak mely része szerepeljen a képen, esetleg készüljön-e mozaik;
  • holdfázis mennyiben befolyásoló tényező, stb.

A pályázat leadása

 • Pályázatot kizárólag elektronikusan (e-mailben) lehet benyújtani az alábbi elektronikus formák egyikében: PDF, RTF, Microsoft Word, OpenOffice, vagy PostScript.
 • A pályázatokat a hatar@konkoly.hu címre kérjük elküldeni, a tárgymezőben a „Határ a csillagos ég – 2010” jelige feltüntetésével.

Beküldési határidő: 2010. június 1. 00h00mUT

Technikai adatok

 • A távcső: 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkóp
 • A detektor: fókuszban elhelyezett CCD-chip, mérete 4k x 4k pixel
 • Az elérhető látómező kb. 1,2 x 1,2 fok.
 • Használható színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös), I (infravörös)

Néhány jótanács

 • Az objektum Piszkés-tetőről 2010 augusztusában legyen megfigyelhető (törekedjünk a minél nagyobb horizont feletti magasságra).
 • Az objektum legyen látványos, ne csak egyetlen fénypont árválkodjon a képen! Bármilyen érdekesek is az exobolygóval rendelkező csillagok, vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcső felvételén nem fognak impozáns látványt nyújtani. Javasoljuk több színszűrő használatát, így azok kombinálásával színes kép készíthető.
 • Szóba jövő objektumok természetes eredetűek legyenek. Lehetnek naprendszerbeli, galaktikus vagy extragalaktikus objektumok.

Fontosabb bírálati szempontok

 • formai követelményeknek való megfelelés
 • a pályázat technikai kivitelezhetősége
 • tudományos igényesség
 • a választás ötletessége, élményszerűsége

Eredményhirdetés: 2010. június 30.

További információ kérhető a hatar@konkoly.hu email címen.

Hozzászólás

hozzászólás