Határ a csillagos ég

2184

A pályázók köre

A pályázaton 3 fős csapatok indulhatnak, melyek tagjai magyarországi és határon túli magyar nemzetiségű, 14. életévüket betöltött középiskolai diákok.

A pályázat témája

Egy olyan égi objektumot kell választani, amelyet a csapat az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, például egy égi objektum láthatósága, fényessége, látszó átmérője, a színszűrők használata, a digitális képrögzítés sajátosságai stb. A diákok egy valódi tudományos cél feldolgozása révén bepillantást nyerhetnek a 21. század csillagászati megfigyelési technikáiba, a modern berendezések használatába, részt vesznek egy távcsőidő-pályázat előkészítő munkáiban, csillagászati felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai-matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegennyelvi tudásukat is kamatoztathatják.

 

Díjak

Az első három helyezett csapat 1-1 óra távcsőidőt kap 2011 augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-távcsövére a megpályázott feladat elvégzésére. Az I. helyezett csapat egy felkészítő tanárral együtt meghívást kap a Piszkéstetői Obszervatóriumba, ahol csillagász szakember segítségével személyesen működhetnek közre a csillagászati észlelés lefolytatásában. A II. és III. helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai készítik el a felvételeket. A nyertesek a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az elkészült képeket megjelentetjük az intézeti honlapon (konkoly.hu), az Akadémia honlapján (mta.hu), a hirek.csillagaszat.hu csillagászati hírportálon és a magyar tudományos ismeretterjesztő sajtóban.

Formai követelmények

A pályázathoz kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
A pályázatnak tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges fényességét.
Maximum 2 gépelt oldalon (A4) be kell mutatni, hogy az adott égi objektum valóban alkalmas a célra (ne válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány égitesteket stb.). Röviden össze kell foglalni, hogy milyen tudományos és egyéb szempontok alapján esett rá a választás (pl. valamiért épp a tudományos érdeklődés középpontjába került, vagy magyar vonatkozású, egyéb különlegessége van, esetleg személyes élmény fűződik hozzá stb.). Ki kell térni arra is, hogy a felvételek alapján milyen tudományos kérdés eldöntésére, sejtés igazolására nyílhat lehetőség, továbbá hogy az objektum esetleg miért lehet érdekes a tudományos ismeretterjesztés szempontjából.
Maximum 1 oldal (A4) terjedelemben külön leírást kérünk az objektum észlelésének kívánatos módjáról:

 •         expozíciós idők, színszűrők használata;
 •         ha nem fér el a látómezőben, az objektumnak mely része szerepeljen a képen, esetleg készüljön-e mozaik;
 •         holdfázis mennyiben befolyásoló tényező stb.

A pályázat leadása

Pályázatot magyar nyelven, kizárólag elektronikusan (e-mailben) lehet benyújtani az alábbi formátumok egyikében: PDF, RTF, Microsoft Word, OpenOffice, vagy PostScript.
    A pályázatokat a hatar@konkoly.hu címre kérjük elküldeni, a tárgymezőben a „Határ a csillagos ég – 2011” jelige feltüntetésével.

Beküldési határidő: 2011. június 4. 00h00mUT

Technikai adatok

 •     A távcső: 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkóp
 •     A detektor: fókuszban elhelyezett CCD-chip (Apogee Alta U16), mérete 4k x 4k pixel
 •     Az elérhető látómező kb. 1,2 x 1,2 fok.
 •     Használható színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös), I (infravörös)

Néhány jó tanács

 • Az objektum Piszkéstetőről 2011 augusztusában legyen megfigyelhető (törekedjünk a minél nagyobb horizont feletti magasságra).
 •     Az objektum legyen látványos, ne csak egyetlen fénypont árválkodjon a képen! Bármilyen érdekesek is az exobolygós csillagok, vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcső felvételén nem fognak impozáns látványt nyújtani. Javasoljuk több színszűrő használatát, így azok kombinálásával színes kép készíthető.
 •     Szóba jövő objektumok természetes eredetűek legyenek. Lehetnek naprendszerbeli, galaktikus vagy extragalaktikus objektumok.

Fontosabb bírálati szempontok

 • formai követelményeknek való megfelelés
 •     a pályázat technikai kivitelezhetősége
 •     tudományos igényesség
 •     a választás ötletessége, élményszerűsége

 

Eredményhirdetés: 2011. június 30.

További információ kérhető a hatar@konkoly.hu email címen.

Hozzászólás

hozzászólás