Országos csillagászati verseny 2016/2017

2798

Az országos csillagászati versenyben részt vehetnek hazai és határon túli magyar ajkú, a 2016/2017. tanévben középiskolába járó diákok (főleg 9-12. osztályosok). Idén először a nevezés az egyes iskolákban történik, az érdeklődő tanulók fizikatanáruknál jelezzék részvételi szándékukat.

Regisztrálnia a versenybe csak az iskolának kell, amit a lentebb megadott verseny-honlapról lehet megtenni.

A nemzeti csillagászati-űrfizikai verseny három bevezető fordulóval indul. Az első két forduló (a korábbiaktól eltérően) a versenyre jelentkező iskolákban bonyolódik le, a harmadik forduló pedig egy gyakorlati feladatokat is tartalmazó, interneten egyénileg beküldendő megmérettetés lesz. Az iskolai fordulók feladatsorát az általunk megadott honlapról a verseny napján, annak kezdete előtt 2 órával lehet majd letölteni és kinyomtatni. A dolgozatokat majd postán kell beküldeni a megadott címre.

A három forduló összesítése után legjobb teljesítményt nyújtottakból alakul ki az országos döntő résztvevőinek névsora – ezt is a verseny honlapján hirdetjük ki. Egy később pontosítandó dátumú tavaszi hétvégén lezajló nyilvános döntő legjobbjaiból kerül ki a magyar olimpiai keret, akik azután megkezdik felkészülésüket a 2017-es thaiföldi csillagászati olimpiára.

Az egyes fordulók tervezett időpontjai:

•I. (iskolai) forduló: 2016. november 8. (kedd), 15.00 óra (időtartam: 120 perc)

•II. (iskolai) forduló: 2016. december 6. (kedd), 15.00 óra (időtartam: 120 perc)

•III. (online) forduló: tervezett időpont: január 10, beküldési idő: 4 hét

•Országos döntő: 2017. március 18.

Tudjuk, hogy az erőpróbák során olyan csillagászati ismeretekre is szükség lehet tanulóink részéről, amelyeket nem feltétlenül tanítunk a fizikaórákon. Ezért a verseny honlapján online segédanyagok, mintafeladatok közzétételével segítjük a felkészülést. Ezek az alapszinttől egészen a nemzetközi versenyszintig jutáshoz is tudnak útbaigazításul szolgálni. A verseny és terjedő mozgalmunk célja nem kizárólag az olimpiai keret kiválogatása évről évre, hanem az is, hogy többféle formában is segítsük a középiskolai tanár kollégákat a csillagászati témakörök feldolgozásában, illetve csillagászati példák, összefüggések más témakörökhöz történő hozzákapcsolásában. Terveinkben az is szerepel, hogy a versenyeinkhez, sőt magához a mozgalmukhoz csatlakozni kívánó tanár kollégák véleményét, javaslatait is figyelembe vegyük a későbbiekben, valamint kellő számú tanár érdeklődése esetén akár időszakonkénti tematikus és módszertani továbbképzéseket is tartsunk a számukra.

Mindezzel párhuzamosan 2015 óta regionális olimpiai felkészítő szakköröket működtetünk, jelenleg az alábbi városokban: Budapest, Debrecen, Szombathely és Baja. A 2016/17 tanévi szakkörök október elején indulnak, de menet közben is csatlakozhatnak hozzá új érdeklődők is. Az ezekre történő jelentkezés célszerűen területi alapon történhet – a kapcsolatfelvételhez szükséges információk szintén a már többször említett (és levelünk végén pontosított című) honlapon találhatóak meg.

Észlelési feladat.
Észlelési feladat.
Feladatmegoldás a 2011-es olimpián.
Feladatmegoldás a 2011-es olimpián.
Együtt a magyar csapat a 2015-ös olimpián, Indonéziában.
A magyar olimpiai csapat 2016-os kerete a nyári felkészítő tábor egyik szünetében.

Tisztelt Kolléga!

Tisztában vagyunk vele, hogy mekkora elvárást támaszt a pedagógusokkal szemben a társadalom, sokszor szabadidőnk rovására, elhivatottságunkra apellálva, anyagi ellenszolgáltatások hiányában végzünk munkákat. Az iskolai fordulókat szervező, lebonyolító kollégák áldozatos munkáját erőnkhöz mérten igyekszünk honorálni, elsősorban a részükre a három bevezető forduló után eljuttatandó könyvekkel, csillagtérképekkel, planetáriumi belépőkkel és kedvezményes obszervatórium-látogatási lehetőségekkel (ezek a programunkhoz csatlakozott hazai intézmények egy egész osztályra vonatkozó ingyenes látogatásra és kapcsolódó szakmai program biztosítására vonatkoznak).

A jól szereplő versenyző diákok pedig amellett, hogy segítik iskoláik hozzájutását a fentebb említett lehetőségekhez, maguk is kapnak majd csillagászati ajándékokat, pl. 3D csillagászati képeket, kedvezményes táborozási lehetőségeket – ezeket a harmadik előkészítő forduló kiértékelése után, postán küldjük ki (emléklapokkal együtt) a döntőre be nem jutott diákok számára, központilag, a tanár kollégák ajándékaival együtt. Ezek szétosztásában még szintén kérni fogjuk az Önök segítségét. A döntőbe jutottak külön, értékes ajándékokat fognak kapni, amit majd a döntő során vehetnek át. Természetesen az első 5 helyezett emellett kiemelten értékes tárgyjutalmakat kap.

Reméljük, hogy felhívásunk iskolájuk több tanárának és sok tanulójának felkelti az érdeklődését!

A versenyről (és a csillagászati diákolimpiai programról) bővebb információk az alábbi honlapon találhatók: http://www.bajaobs.hu/IOAA/

Kollektívánk nevében is köszönettel:

Dr. Hegedüs Tibor, csillagász, Udvardi Imre, mat-fiz tanár

a magyar csillagászati diákolimpiai munkatársai

felkeszito-szakkorok_poszter (1)

Hozzászólás

hozzászólás