A legtávolabbi röntgenkifúvás

837

A Chandra röntgenteleszkóppal sikerült megfigyelni
az eddigi legtávolabbi röntgensugárzó anyagsugarat. A képződmény a 12
milliárd fényévre lévő GB1508+5714 jelű kvazár centrumából indul ki és
több mint 100 ezer fényév hosszú.

 

A Chandra röntgen-felvétele a GB1508+5714 jelű kvazárról (NASA/CXC/SAO/A.Siemiginowska et al.)

Aneta
Siemiginowska (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) és
kollégáinak munkája alapján a kiáramló elektronok a háttérsugárzás
fotonjaival ütközve keltik a röntgensugárzást. A sugárzás intenzitása
az elektronok sebességétől és a háttérsugárzást alkotó fotonok
intenzitásától függ. A Weimen Yuan (University of Cambridge) által
vezetett, az előbbitől független kutatócsoport megfigyelési szerint a
kölcsönhatáskor keletkező sugárzás jelentős része még a kvazárt övező
galaktikus anyagban elnyelődik. Mindez a gáz hőmérsékletét, ezen
keresztül pedig a csillagkeletkezés jellemzőit és a csillagközi anyag
viselkedését befolyásolja. A korábban ismert legtávolabbi jetet az
Ősrobbanás után 3 milliárd évvel fennálló állapotában sikerült
megörökíteni, a jelenlegi 1,4 milliárd évvel követheti a kezdő
időpontot.

Forrás: UniverseToday.com – 2003.11.17

Hozzászólás

hozzászólás