A legtávolabbi galaxishalmaz

1206

Csillagászok egy csoportja a
Spitzer infravörös űrtávcsövet hívta segítségül az Univerzum rendkívül
távoli, nagy méretű objektumainak, a galaxishalmazoknak a
felkutatásához. Nevükhöz méltóan ezek a halmazok egyedi csillagvárosok
ezreit, bennük pedig csillagok milliárdjait tartalmazzák a
Világegyetem legnagyobb gravitációsan kötött objektumait alkotva. Ezen
tulajdonságaiknál fogva meglehetősen ritkák.

 

Az űrtávcső hamisszínes felvételén vörös pöttyök jelölik a kb. 9,1 milliárd
fényévre lévő halmazt alkotó egyedi galaxisokat, míg a jobb szélen
látható zöld foltok saját galaxisunk, a Tejútrendszer csillagai.

A legtávolabbi
jelöltek kiválasztása során földi és korábbi Spitzer felvételeket
használtak, amelyeken a galaxisok színei utaltak a távolságukra. Az új
űrtávcsöves felmérés során 25 galaxishalmazt találtak, amelyek közül a
legidősebb – így a legtávolabbi is egyben – mintegy 9,1 milliárd fényéves
távolságban helyezkedik el. Az Univerzum 13,7 milliárd éves korához
mérten meglepő, hogy egy ilyen nagy méretű struktúrát találtak a
csillagászok, hiszen a gravitációs kölcsönhatással egyedi galaxisokból halmazzá alakulás a feltételezések
szerint hosszabb időt venne igénybe.

Két másik távoli galaxishalmaz a Spitzerrel. 

A  Spitzerrel dolgozó
kutatók három másik halmazt is találtak 7 és 9 milliárd fényéves
távolságban, amely a távcső méretéhez képest – főtükre mindössze
85 cm-es – meglepően ígéretes eredmény. A közeljövőben a Keck-távcsövekre szerelt
spektrográfok segítségével határozzák meg pontosabban az újonnan felfedezett
hatalmas objektumok valódi távolságát.

Forrás: JPL

Hozzászólás

hozzászólás