A Tejútrendszer aprócska szomszédja

1349

A Nyilas csillagképben megfigyelhető NGC 6822 katalógusjelű, Barnard-galaxis néven is ismert törpegalaxis távolsága 1,6 millió fényév körüli, s így a Magellán-felhőket – melyek tulajdonképpen Tejútrendszerünk kísérői – nem számítva a Lokális Csoport hozzánk legközelebbi tagja. Az objektumot Edward Emerson Barnard vizsgálta először egy 125 milliméter nyílású refraktorral 1884-ben.

A 2,2 méteres ESO/MPG távcsőre szerelt WFI kamerával négy szűrőn (B, V, R és Hα) keresztül rögzített felvételekből összeállított kép az NGC 6822 galaxisról. A látómező mérete 35’x34′.
[ESO]

A Barnard-galaxis új portréját a La Silla-n üzemelő 2,2 méteres MPG/ESO teleszkóp Wide Field Imager (WFI) kamerájával rögzített felvételek alapján állították össze. Bár az irreguláris törpegalaxisnak nincsenek olyan jól beazonosítható külső jegyei, mint a Lokális Csoport nagy objektumainak (óriási spirálkarok, illetve fényes központi dudor), az NGC 6822 sem szűkölködik látnivalókban. A képen megfigyelhető vöröses ködök mind aktív csillagkeletkezési területek, melyekben fiatal, forró csillagok gerjesztik, fűtik fel a környező gázt. Jellegzetes alakzata a galaxisnak a kép bal felső negyedében látható buborékszerű köd, melynek gyűrűszerű struktúráját a centrumában helyet foglaló forró csillagokból kiáramló csillagszél és a környező intersztelláris anyag kölcsönhatása hozta létre. Hasonló alakú képződmények az NGC 6822 más területein is azonosíthatók.

Becslések szerint a Barnard-galaxisnak a Tejútrendszer mintegy 400 milliárdjával szemben csak körülbelül 10 millió csillaga van, s mérete is csak tizede anyagalaxisunkénak. Az irreguláris törpegalaxisok száma a Lokális Csoportban, de az egész Világegyetemben is jóval meghaladja a nagyobb, struktúrával rendelkező társaik számát. Lebenyszerű formájuk azonban éppen ezen óriásgalaxisoknak köszönhetően alakul ki, amikor megközelítik azokat. Ekkor azok gravitációs hatására alakjuk eltorzul, szerkezetük felbomlik, csillagok hatalmas csoportjai szakadnak ki belőlük, melyekből aztán kialakulnak a Barnard-galaxishoz hasonló irreguláris törpegalaxisok.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás