Csillagváros születés közben: a Pókháló-galaxis

1533

Annak ellenére, hogy a galaxisok keletkezésére vonatkozó elméletek
közül az egyik legelfogadottabb az úgynevezett "alulról felfelé"
történő építkezés, amely során kisebb építőkockákból jönnek létre
nagyobb alakzatok, részleteiben nem értjük teljesen a folyamatot. A
Hubble Űrtávcső legújabb megfigyelései nyújtják az eddigi 
legfinomabb betekintést a Világegyetem ma látható szerkezetét kialakító
korai folyamatokba.

A Hydra csillagképben lévõ, MRC 1138-262 katalógusszámú rádiógalaxis
mintegy 10,6 milliárd fényévre található, azaz általa a fiatal
Univerzum történéseit tanulmányozhatjuk. A Pókháló-galaxis nevet rendkívül finom
szerkezete miatt érdemelte ki. A rádiócsillagászati megfigyelések szerint nagy sebességgel
haladó részecskék párhuzamos nyalábja, az ún. jetek forrása a
központi fekete lyuk, amelyet a behulló kisebb galaxisok táplálnak –
hasonlatosan a háló közepén üldögélõ pókhoz, csupán itt most a
galaxisok játszák a legyek szerepét.

A Pókháló-galaxis a HST felvételén.

A George K. Miley (Leideni Obszervatórium, Hollandia) vezette
csoport
készítette HST felvételen egy fiatal galaxishalmaz látható több száz
halmaztaggal. A kinagyított részletkép magát a Pókháló-galaxist mutatja
a több mint százezer fényév távolságból induló és néhány száz km/s
sebességgel behulló kisebb galaxisokkal övezve, azaz pontosan az
elméletek által megjósolt jelenséget
figyeljük meg. Ezáltal tesztelhetõ
válnak maguk az elméletek és némiképp tisztázhatóak a galaxisok
kialakulásának vitatott kérdései.

Forrás: STScI PR-2006-45

Hozzászólás

hozzászólás