Gyors rádiókitörésekkel villogott a Tejút egyik magnetárja

6697

A gyors rádiókitörések rejtélyes, erőteljes „villanások” a rádiótartományban. Nemrég egymástól függetlenül két obszervatórium is megfigyelt egy ilyen kitörést, amely saját galaxisunk egyik magnetárjából származott.

Művészi illusztráció egy erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagról, vagyis magnetárról. (Forrás: NASA’s Goddard Space Flight Center / S. Wiessinger)

Az új rádiókitörés épp olyannak látszik, mint az elmúlt években egyre nagyobb számban, ám mindig más galaxisokban felfedezett gyors rádiókitörések (FRB-k). Ezek a villanások egy szempillantás alatt hatalmas energiát szabadítanak fel: néhány milliszekundum alatt annyit, mint a Napunk egy nap folyamán. Az azonban máig kérdés, hogy mi okozza őket. Az új felfedezést a The Astronomer’s Telegram elektronikus körlevélben tették közzé.

A magnetárok csillagok halott magjai: akkor keletkeztek, amikor a csillagok szupernóvává válva összeomlottak. Ilyen értelemben ugyanazon a módon keletkeznek, mint a neutroncsillagok. A magnetárok esetében azonban a magnak erős, jellemzően trillió gauss erősségű mágneses tere van. (Összehasonlításképpen a Föld mágneses tere a felszínen kevesebb, mint egy gauss.) Ezek a különleges objektumok olyan furcsa jelenségekre adnak magyarázatot, mint a gamma- és röntgenvillanások.

Az új megfigyelések szerint magnetárok felelhetnek néhány titokzatos gyors rádiókitörésért, amelyekből jelenleg már több mint százat ismerünk.

Galaxisunk egyik magnetárja, az SGR 1935+2154 jelű égitest több röntgenvillanást is okozott, amelyeket a Nemzetközi Űrállomás NICER röntgentávcsöve, a Neil Gehrels Swift Obszervatórium és más obszervatóriumok is észleltek. A magnetárt 2014-ben fedezték fel, és azóta is nyomon követik.

Április 28-án azonban történt valami, aminek hatására a magnetár erőteljes rádiókitörést produkált. A kanadai CHIME teleszkóp és a STARE2 rádiótávcső-hálózat is észlelte a jelenséget. Ezzel szinte egy időben az égitest egy rövid röntgenvillanást is produkált, amelyet a kínai Insight-HXMT röntgenteleszkóp észlelt.

A galaxisunk magnetárjából érkező gyors rádiókitörés két kiugrásának rádióspektruma. (Forrás: P. Scholz et al. / Astronomer’s Telegram)

A kínai FAST rádiótávcső később, április 30-án egy újabb, sokkal gyengébb kitörést is észlelt. Az egymástól független megfigyelések azért fontosak, mert segítenek pontosabban beazonosítani a kitörés helyét.

„A STARE adatai alapján meghatározott luminozitás igazán lenyűgöző.” – mondja Geoffrey Bower, a tajvani Academia Sinica Csillagászati és Asztrofizikai Intézetének kutatója.

A felfedezés segíthet megértenünk, hogy mi táplálja a rádiókitöréseket. A Nap mágneses erővonalainak átrendeződése erőteljes napviharokat okoz; egy magnetár esetében a mágneses tér pusztító erejű átalakulása előidézheti a megfigyelt rádiókitöréseket.

Bower mindamellett hangsúlyozza: ez nem jelenti azt, hogy minden gyors rádiókitörés forrása egy magnetár. „Más folyamatok vagy források is előidézhetnek gyors rádiókitöréseket. Sok különböző jelenséget ismerünk. Nem szükségszerű, hogy mindent egy modell magyarázzon.”

Forrás: Sky & Telescope

Hozzászólás

hozzászólás