Ígéretes tavaszi üstökös közeledik!

11019

Az áprilisi napközelsége után májusban földközelbe kerülő C/2021 O3 (PANSTARRS) üstökös az előrejelzések szerint szabad szemmel is látható lesz az északi égbolt csillagképei között.

A 2022-es év tavasza figyelemre méltó, a mai előrejelzések szerint szabad
szemmel is megfigyelhető üstökösét még tavaly, 2021. július 26-án fedezték fel a Pan-STARRS1 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) égboltfelmérési program 1,8 méteres Ritchey-Chrétien teleszkópjával, ami a Haleakala Obszervatóriumban működik (Maui, Hawaii-szigetek). Az üstököst a Robert Weryk, a kanadai Nyugat-Ontario Egyetem Csillagászati Tanszékének, valamint a Hawaii Egyetem Csillagászati Intézetének (UH, IfA) kutatója által vezetett Pan-STARRS1 csoport fedezte fel. A halvány kis kómás ködpamacs lassan mozgott a Pegazus csillagkép csillagai között és C/2021 O3 (PANSTARRS) lett az elnevezése. A felfedezése idején az üstökös látszó fényessége 19,6-20,2 magnitúdó volt, 4,31 CSE-re a Naptól, 3,79 CSE-re a Földtől.

A C/2021 O3 (PANSTARRS) üstökös felfedezése után a 3,6 méteres Kanadai-Francia-Hawaii Teleszkóppal (CFHT) (Mauna Kea, Hawaii) készült, a felfedezést megerősítő felvételek egyike. A rövid csóvájú üstökös a kép közepénél van a háttércsillagok között. A bal oldali kép az eredeti felvételen az üstökös környezete, a jobb oldali képen a csillagok számítógépi eltávolítása után csak az üstökös látszik. A képen csóva nyugat-délnyugat irányban látszik (észak fent, kelet balra) (University of Hawaii News, 2021.08.12.).

A Pan-STARRS1 teleszkóppal készült első felvételek után a világon több megfigyelés is megerősítette az új üstököst, így például a Mauna Kea csúcsán levő 3,6 méteres CFHT-vel, a chilei távműködtetésű „Telescope Live” 0,61 méteres f/6,5 asztrográffal, továbbá japán, kaliforniai, namíbiai és belgiumi észlelők is igazolták a felfedezést.

Ernesto Guido és munkatársai által a chilei El Sauce-ben működő 0,61 méteres f/6,5 „Telescope Live” műszerrel 2021. július 30-án készített 15 darab, egyenként 240 s expozíciós idejű CCD-felvételből összeállított képen (LUT színek) az üstökös kómája és csóvája is látszik. Északi irány felfelé, kelet balra van (Ernesto Guido és munkatársa, Castellammare di Stabia, Olaszország, képfeldolgozás: D. Parrott).

A NASA JPL pályaadatai szerint az üstökös olyan hiperbolikus pályán mozog, amelynek excentricitása 1,00013, azaz napközelsége után elhagyja a Naprendszert. A JPL részletes pályaelemzése szerint az üstökös az Oort-felhő távoli vidékeiről érkezett és onnan több millió évig tartott az útja a Naprendszer belső térségei felé. A pályája napközelpontja 0,287 CSE-re (42,9 millió km-re) lesz központi csillagunktól, perihéliumát 2022. április 21-én éri el. Az üstökös pályasíkja 56,76 fokos szöget zár be a földpálya síkjával. A C/2021 O3 üstökös 2022. május 8-án kerül földközelbe, amikor mintegy 0,60 CSE-re (90 millió km-re) lesz tőlünk.

Az üstökös pályája a belső Naprendszerben. A nagybolygók pályáit a Mars távolságáig mutatja a kép. Az üstökös pályájának a földpálya síkja feletti, illetve az alatti szakaszát a merőleges vetítővonalak érzékeltetik. Az üstökös és a bolygók pályabeli helyzete a 2022. április 21. 00:00 világidőkori pozíciójuk, vagyis amikor az üstökös napközelben van. Mivel a üstökös direkt irányban, vagyis a bolygók keringési irányával megegyező módon, azaz felülről nézve az óramutató járásával ellentétes irányban mozog, ezért a képen balról-jobbra halad a pályáján (NASA JPL).

Mivel az üstökös az április 21-én bekövetkező perihéliuma környékén a Földről nézve alig 15-20 fok látszó szögtávolságra lesz a Naptól, ezért csak napnyugta után kísérelhető meg a felkeresése a látóhatár közelében az esti szürkületben binokulárral, kis távcsővel. Április végétől május közepéig lesz kedvezőbb a láthatósága, amikor már jobban eltávolodik a Nap irányától (földközelben május 8-án lesz). Előzetes becslések szerint a perihélium utáni napokban április végén mintegy 6-7 magnitúdójú lesz a látszó fényessége, de a földközelsége időszakában, május első felében 4-5 magnitúdóra fényesedik, vagyis zavaró fényektől mentes sötét égbolton már szabad szemmel is láthatóvá válhat.

A C/2021 O3 (PANSTARRS) üstökös látszó égi útja a fényes szakaszán az északi égbolt csillagképei között húzódik és tőlünk májustól egész nyáron át kedvező lesz a helyzete, ha fényes is marad, illetve nem esik szét a magja, aminek következtében elhalványodik, majd „eltűnik” a szemünk, illetve műszereink elől.

A kométa látszó égi útja 2021. szeptember 1. és 2022. október 26. között. A napközelsége utána Cetus, Aries, Taurus, Perseus, Camelopardalis, Ursa Minor, Draco, Bootes, Corona Borealis, Hercules csillagképeken át vándorol át (Seiichi Yoshida).

A következő néhány képen a C/2021 O3 égi útjának nevezetesebb állomásait lehet nyomon követni az áprilisi napközelsége után, amikor már egyre nagyobb szögtávolságra kerül a Naptól az égbolton.

Az üstökös helyzete az égen április 30-án napnyugta után az észak-nyugat irányban a látóhatár közelében a Plejádok (Fiastyúk) nyílthalmaztól nem messze (EarthSky.org, 2022.01.20.).
A C/2021 O3 helyzete május 3-án napnyugta után az észak-nyugat irányban a látóhatár közelében a Perseus csillagképben (EarthSky.org, 2022.01.20.).
Az égitest helye az égen május 5-én napnyugta után észak-nyugat irányban (EarthSky.org, 2022.01.20.).
Május 7-én napnyugta után már egészen kedvező lesz az esti láthatóság (EarthSky.org, 2022.01.20.).

Mivel a C/2021 O3 (PANSTARRS) üstökös a Merkúr bolygó pályája naptávolságánál (0,4 CSE) kisebb távolságra (0,29 CSE) megközelíti a Napot, ezért az eddigi tapasztalatok alapján nagy az üstökös magjának szétesési valószínűsége a napközelséghez közeli időszakban – előtte vagy akár utána. Ekkor viszont a magtöredékek megfigyelése lehetőséget ad az eredeti mag belsejébe való betekintésre: a mag szerkezeti felépítése, valamint a kémiai összetételének meghatározására. Amíg lehet, észleljük a tavaszi ég várhatóan igen ígéretes üstökösét!

A hír a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt témaköréhez kapcsolódik.

Források:

Hozzászólás

hozzászólás