Üstökösök áprilisban

1283

Gordon Garradd évek
óta elismert tagja a világ csillagász
közösségének. Mint oly sokan, ő is
amatőrcsillagászként kezdte, ám szorgos
munkájának gyümölcseként hamarosan
észlelői állást kapott a Siding Spring
Obszervatóriumban. Itt az akkor még fotólemezeket
használó 1,24 m-es Schmidt-teleszkóppal kellett
felvételeket készítenie, amelyeken számos
szupernóvát fedeztek fel más csillagászok.
Az utóbbi években azonban már a Siding Spring
Survey munkáját segíti, amely egy sokkal kisebb,
50 cm-es, ám CCD-vel felszerelt Scmidt-teleszkópot
használ földközeli kisbolygók keresésére.
A felvételeken természetesen számos ismeretlen
üstökös is feltűnik, ám a véletlen
szeszélye folytán 2006 nyaráig (Ausztráliában
teléig) mindegyik akkor jelent meg, amikor a program másik
észlelője, Robert McNaught (l. még nappali üstökös
januárban…) volt szolgálatban a távcső
mellett.

Gordon Garradd a
felfedezést eredményező műszerre szerelt
vezetőtávcsővel éppen a C/2006 P1 (McNaught)-üstököst
észleli

A C/2006 L1
(Garradd)-üstökös 2006. június 4-ei
felfedezésével azonban megtört a jég, és
Garradd azóta szinte szárnyal! Március 13-án
már a negyedik üstökösét fedezte fel,
amely 14,6 magnitúdós fényességével
és fél ívperces kómájával
látványosnak mondható, hiszen a CCD-képeken
általában 16-19 magnitúdós kométákat
szoktak felfedezni. A C/2007 E1 (Garradd) elnevezésű
égitestről hamar kiderült, hogy még közeledik
a Nap felé, amelyhez május 23-án kerül
legközelebb. Ekkor 1,290 CSE fogja elválasztani
központi csillagunktól, ami az erősödő napsugárzás
miatt nagyobb fényesség elérését
is lehetővé teszi. További szerencsés
körülmény, hogy április elején 0,497
CSE-re megközelíti bolygónkat, így
fényessége várhatóan eléri a 10-11
magnitúdót. Ezekben a napokban, hetekben az égi
egyenlítő környékén, szembenálláshoz
közeli helyzetben láthatjuk, vagyis a megfigyelési
körülmények ideálisak lesznek. A Virgóból
a Crater és Sextans csillagképeken át a Leóba
tartó üstökös megfigyeléséhez
kisebb, 8-10 cm-es távcsövek is elegendőek lesznek,
szerencsés esetben talán még nagyobb
binokulárokkal is megpillantható lesz.

Terry Lovejoy, ausztrál
amatőrcsillagász két Canon 350D digitális
fényképezőgéppel kutat üstökösök
után. Korábban ezzel a technikával még
senkinek sem sikerült üstököst felfedeznie, ám
ez csak idő kérdése volt. Az intenzív
kereséssel töltött, ám sikertelen 2006-os
esztendő után Lovejoy némiképp visszavett a
tempóból. Az üstökösvadászat
kétes sikerű vállalkozás, ugyanis ebben a
műfajban az elvégzett munka mellett a szerencse is egy fontos
és előre kiszámíthatatlan faktor. Ezt
bizonyítja, hogy a március 15-ei éjszaka csak a
második volt, amelyet a 2007-es esztendőben kereséssel
töltött, mégis az egyik hajnali területről
készült képen egy oda nem illő, zöldes színű diffúz foltra lett figyelmes! Egy új üstökös
volt, amely 4 ívperces átmérőjével és
10 magnitúdó körüli fényességével
vizuálisan is könnyedén megtalálható
lett volna. Az idők változását mutatja, hogy a
klasszikus módszer helyett ez lett az első, digitális
fényképezőgéppel (és egy 200 mm-es,
f/2,8-as teleobjektívvel) felfedezett kométa. A 24
perces időszakot felölelő képeken a -51 fokos
deklinációnál, 61 fokos elongációban
látszó üstökös ÉNy-i irányú
elmozdulása is észrevehető volt. A mozgás
iránya már ekkor reményekkel töltötte
el az északi félteke észlelőit, hogy talán
rövidesen a mi szélességünkről is
megfigyelhető lesz a C/2007 E2 (Lovejoy)-üstökös.

A Lovejoy-üstökös felfedezését
eredményező kép, amely nyolc darab 90 másodperces
felvétel összege.

Az első
pályaszámítások igazolták
reményeinket, ugyanis az égitest pályahajlása
95 fok, vagyis mozgása majdnem merőleges a Föld
pályasíkjára, így a déli égről
csak az északira vezethet az útja. Érdekes módon
ez az üstökös sem közelíti meg jelentősen
a Napot, március 27-ei perihéliuma idején
ugyanis 1,093 CSE fogja elválasztani tőle. Ám
április 25-én ez is jelentősebben megközelíti
bolygónkat, mégpedig 0,443 CSE-re. Ekkor deklinációja
már +15 fok lesz, Naptól mért szögtávolsága
pedig 100 fok körül alakul, vagyis ezt az üstököst
is ideális helyzetben láthatjuk a hajnali égen,
a nyári Tejút csillaggazdag vidékei előtt. Fényessége
is igen kedvezően, 7-8 magnitúdó körül
alakul majd, vagyis binokulárokkal is könnyedén
megfigyelhető lesz.

Keresőtérkép a Lovejoy-üstökös felkereséséhez (Nagy Zoltán A.). 

Linkajánló:

A C/2007 E1
(Garradd)-üstökös napi koordinátái

A C/2007 E2
(Lovejoy)-üstökös napi koordinátái

Hozzászólás

hozzászólás