Üstökösök és az élet eredete

1587

A (földi) élet eredete régóta foglalkoztatja a kutatókat. (A kérdés speciális, vallási vonatkozásaitól természetesen itt most eltekintünk.) Az ún. pánspermia elmélet szerint az élet nem a Földön keletkezett, hanem a világűrben, az üstökösök belsejében, s csíráit az égi vándorok szórták szét szerte a galaxisokban, megtermékenyítve az arra alkalmas bolygókat.

Ezen elmélet igazolására jó alkalmat kínáltak a közelmúlt üstökösöket vizsgáló űrexpedíciói. A Stardust űrszonda 2004-ben a Wild 2-üstököst látogatta meg, míg a Deep Impact szonda 2005-ben a Tempel 1-üstökösbe csapódott. Előbbi szénhidrogén molekulák egész sorát találta az üstökösben, míg a Deep Impact lövedékének irányított becsapódása rávilágított, hogy az üstökös belsejében szerves molekulák és por keveréke található. Ez azért érdekes, mert az elméletek szerint a porrészecskék katalizátorként működhetnek, s felszínükön az egyszerűbb szerves molekulákból bonyolultabb struktúrák jöhetnek létre.

Fantáziarajz a Deep Impact lövedékének a Tempel 1-üstökösbe történő becsapódásáról.

A szondák adatai alapján a cardiffi egyetem asztrobiológiai központjának Ch. Wickramasinghe professzor vezette kutatócsoportja azt az elképzelést vetette fel, hogy az üstökösök belsejében a radioaktív bomlások során felszabaduló hő hatására a víz évmilliókon keresztül is folyékony formában maradhat, ideális közegként szolgálva így a kialakuló élet korai fázisaiban. A csoport rámutatott arra is, hogy a Naprendszer és a Galaxis sok-sok milliárdnyi üstököse sokkal több port tartalmaz, mint amennyi a korai Földön lehetett. A kutatók szerint annak a valószínűsége, hogy az élet a Földön, s nem egy üstökös belsejében keletkezett, elképesztően kicsiny, mindössze egy a kvadrillióhoz (az 1-es után 24 nulla). Wickramasinghe professzor szerint az üstökösökben minden – a por, a szerves molekulák és a víz – rendelkezésre állt az élet kialakulásához, s a kedvező feltételek hosszú időn át fennmaradhatnak. Emellett az üstökösök óriási száma miatt a lehetséges "inkubátorok" száma is nagyon nagy, ami szintén valószínűsíteni látszik a pánspermia elméletet.

Az elméletet részletező szakcikk az International Journal of Astrobiology c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás: Cardiff University News, 2007.08.14.

Hozzászólás

hozzászólás