A Szaturnusz-gyűrűk röntgenfénylése

1155

A Chandra röntgenteleszkóp segítségével a gyűrűs bolygó irányából érkező röntgensugárzást tanulmányozták a szakemberek. A megfigyelések alapján kiderült, hogy a viszonylag gyenge, de érzékelhető röntgensugárzás a gyűrűrendszernek elsősorban a B jelű, legsűrűbb tagjától érkezik. A megfigyelt sugárzás akkor keletkezhet, amikor a Nap röntgensugarai eltalálják a gyűrűrendszerben lévő oxigénatomokat, és azokat fluoreszcenciára kényszerítik.

A röntgensugarak nem egyenletesen érkeznek a B gyűrű egészéről, többet sikerült megfigyelni a gyűrű reggeli felén, amely a bolygó árnyékos oldaláról nemrég lépett ki a napsütésre. A jelenség valószínűleg összefügg azzal, hogy az úgynevezett küllők is a reggeli oldalon a gyakoribbak. A küllők a gyűrűrendszer sajátos képződményei, amelyek mint egy kerék merev küllői egyenesek, alakjukat a gyűrű mozgása közben is megőrzik. Utóbbi azért szokatlan, mivel a gyűrűnek a bolygóhoz közel lévő részecskéi gyorsabban, a távolabbiak lassabban keringenek. A küllőknek ezért fel kellene csavarodniuk.

A Szaturnusz képe, és a röntgensugarak eloszlása (kékkel) egy szűk időszakban (NASA/MSFC/CXC/A.Bhardwaj et al.; NASA/ESA/STScI/AURA nyomán)

A valóságban a küllők nem összefüggő testek, hanem olyan területek, ahol a gyűrűben lévő finom anyagot a bolygó mágneses terének erővonalai elmozdítják. Tehát látszólagos képződmények, és valószínűleg azért jelennek meg főleg a gyűrűk reggeli oldalán, mert finom részecskéiket az éjszakai erős meteorikus bombázás lökte ki a szemcsék felszínéről. Éjszaka a bolygó Nap körüli keringési iránya és a gyűrű szemcséinek Szaturnusz körüli keringési iránya ugyanis egybeesik. Ekkor a távolról érkező meteorikus részecskéknek a gyűrű szemcséihez viszonyított ütközési sebessége nagyobb.

Az éjszaka keletkezett finom törmelékben sok vízmolekula és oxigénatom van, ezek felelnek az innen érkező röntgensugarakért. A Chandra korábbi megfigyelései szerint a gyűrűnek a röntgenfénylése időben erősen változik. Ennek valószínű oka, hogy a meteorikus bombázás intenzitása és ettől a gyűrűrendszerben keletkező finom anyag mennyisége időben véletlenszerűen ingadozik.

Forrás: Spaceflightnow.com 2005.07.05.

Hozzászólás

hozzászólás